HTML JPG PDF XML ZIP
Aspose.3D for .NET
ZIP

ZIP Filvisare for .NET

Rendera ZIP filer utan någon 3D-modellerings- och renderingsprogramvara.

Så här visar du ZIP-fil med C#

För att visa filen ZIP använder vi

Aspose.3D for .NET

API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd API för C#-plattform som kan användas med alla tittare. Öppen

NuGet

pakethanterare, sök efter Aspose.3D och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Pakethanterarens konsolkommando


PM> Install-Package Aspose.3D

Steg för att visa ZIP via C#

Aspose.3D gör det enkelt för utvecklarna att visa ZIP-filen med bara några rader kod.

 1. Ladda ZIP-filen via konstruktorn för Scene-klassen1. Skapa en instans av Html5SaveOptions1. Ställ in egenskaper för avancerad formatering1. Anropa metoden Scene.Save med objektet Html5SaveOptions1. Kontrollera den resulterande filen HTML i standardwebbläsaren

Systemkrav

Aspose.3D for .NET stöds på alla större operativsystem. Se bara till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET Framework, .NET Core, Mono- Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio- Aspose.3D for .NET refereras till i ditt projekt
 

C# kod för att visa ZIP


string output = System.IO.Path.GetTempPath() + Guid.NewGuid().ToString() + ".html";

// ladda ZIP scen via en instans av Scene
var scene = new ThreeD.Scene("template.zip");
// skapa ett objekt av Html5SaveOptions och ange egenskaper för formatering
var options = new ThreeD.Formats.Html5SaveOptions()
{
  // stäng av nätet
  ShowGrid = false,
  // stänga av användargränssnittet
  ShowUI = false
};

// spara 3D scen som HTML5
scene.Save(output, options);
// ladda resulterande HTML i standardwebbläsaren
System.Diagnostics.Process.Start(output);
 
 • Om Aspose.3D for .NET API

  Aspose.3D är ett CAD och spelprogram API för att ladda, ändra och konvertera 3D filer. API är en fristående och kräver ingen 3D-modellerings- eller renderingsprogramvara. Man kan enkelt använda API för Discreet3DS, WavefrontOBJ, STL (ASCII, binär), Universal3D, FBX (ASCII, binär), Collada, glTF, PLY, GLB, DirectX och fler format.

  Gratis app att visa ZIP

  Kolla våra livedemos för att Visa ZIP med följande förmåner.

    Du behöver inte ladda ner eller ställa in någonting
    Inget behov av att skriva eller kompilera kod
    Ladda bara upp filen ZIP och tryck på knappen "Visa".
    Ladda ned filen ZIP från länken om det behövs

  ZIP Vad är ZIP filformatet

  Filtillägget ZIP representerar arkiv som kan innehålla en eller flera filer eller kataloger. Arkivet kan ha komprimering tillämpad på de inkluderade filerna för att minska filstorleken ZIP. Filformatet ZIP offentliggjordes redan i februari 1989 av Phil Katz för att uppnå arkivering av filer och mappar. Formatet gjordes till en del av verktyget PKZIP, skapat av PKWARE, Inc. Strax efter att tillgängliga specifikationer var tillgängliga gjorde många företag ZIP filformat till en del av sina programvaruverktyg, inklusive Microsoft (sedan Windows 7), Apple (Mac OS X ) och många andra.

  Läs mera

  Andra visningsformat som stöds

  Med hjälp av C# kan man också se många andra filformat inklusive.

  3DS (3D Studio DOS Mesh)
  3MF (3D Tillverkningsformat)
  AMF (Additiv tillverkningsformat)
  ASE (2D-animationsfil)
  DAE (Digital Asset Exchange)
  DXF (Drawing Interchange Format)
  FBX (3D Format)
  GLB (3D Fil binär representation)
  GLTF (GL-överföringsformat)
  JT (Jupiter Tessellation-fil)
  OBJ (3D Filformat)
  PLY (Polygon filformat)
  RVM (AVEVA Plant Design Model)
  STL (Utbytbar 3D ytgeometri)
  U3D (Universal 3D)
  VRML (Virtual Reality Modeling Language)
  X (DirectX modellbild)