Aspose.BarCode  pro Android via Java

Android API pro generování a rozpoznávání čárových kódů

Vytvářejte nebo čtěte 1D, 2D a poštovní čárové kódy z obrázků v jakékoli mobilní aplikaci pro Android.

  Download Free Trial
  
 

Aspose.BarCode pro Android přes Java je rozhraní API pro generování a čtení čárových kódů pro aplikace Android. Podporuje skenování 1D, 2D a poštovních čárových kódů z obrázků pod různými úhly. API generátoru čárových kódů může snadno vytvářet obrázky čárových kódů a ukládat je v různých formátech. Poskytuje také bohaté zobrazovací funkce, jako je přizpůsobení okrajů čárových kódů, barvy, úhlu natočení, rozlišení a mnoho dalšího.

Pokročilé funkce rozhraní Android Barcode API

Vytvářejte vlastní čárové kódy

Knihovna čárových kódů pro Android via Java umožňuje vývojářům přizpůsobit některé běžné parametry čárového kódu, včetně typu čárového kódu, dat, která mají být kódována, velikosti čárového kódu, stylu a barvy písma a úhlu orientace. Pro vygenerování čárového kódu je třeba vybrat požadovaný typ čárového kódu, který chcete vytvořit, jako je například UPC nebo EAN. Musíte také zadat data, která se mají uložit do čárového kódu, jako je číslo produktu nebo URL. Kromě toho můžete nastavit požadovaný režim velikosti a upravit barvu prvků čárového kódu, rozlišení, styl ohraničení a další parametry související se vzhledem. Je možné upravit šířku tyčí a vzdálenost mezi nimi. Tyto dodatečné parametry mohou ovlivnit čitelnost a kvalitu čárových kódů, proto je důležité porozumět jejich účelu a správnému nastavení.

Živý příklad generování čárového kódu

API generátoru čárových kódů může vytvářet čárové kódy zadáním požadovaného typu, nastavením vstupního textu (data, která mají být zakódována do čárového kódu) a přizpůsobením vlastností souvisejících se vzhledem, jako je barva pozadí a popředí, písmo a textové popisky. Dvourozměrné čárové kódy, jako je PDF417, Data Matrix, Aztec kód, QR kód a mikro QR kód lze generovat stejným způsobem jako 1D typy.

Code to be executed - Java


// Create an instane of the BarcodeGenerator class
BarcodeGenerator generator = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.QR);

// Specify the code text
generator.setCodeText("");

// Specify the X-dimension 
// the smallest width of the unit of BarCode bars or spaces
generator.getParameters().getBarcode().getXDimension().setMillimeters(2);

// Set codetext position
generator.getParameters().getBarcode().getCodeTextParameters().setLocation(CodeLocation.Below);

// Generate image
generator.generateBarCodeImage();
Generation result

Skener a dekodér čárových kódů

Barcode API umožňuje detekci a čtení čárových kódů více než 60 populárních 1D a 2D typů. Naskenování čárových kódů vyžaduje pouze několik řádků kódu, což usnadňuje integraci této funkce do vašich aplikací. Tato výkonná funkce umožňuje skenovat a číst čárové kódy z celé řady zdrojů, jako jsou obrázky, dokumenty atd. Lze ji použít k automatizaci procesů, snížení rizika chyb a zlepšení celkové efektivity operací. Ať už potřebujete vyvíjet aplikace pro maloobchod, logistiku, zdravotnictví nebo jakýkoli jiný obor, toto API pro čárové kódy může poskytnout řešení pro úlohy detekce a čtení čárových kódů.

Živý příklad rozpoznávání čárového kódu

API čtečky čárových kódů poskytuje sadu funkcí pro skenování, detekci a čtení 1D, 2D a poštovních čárových kódů. Pomocí několika řádků kódu mohou vývojáři snadno integrovat tuto funkci do svých aplikací a použít ji k detekci a dekódování široké škály běžně používaných čárových kódů. Rozhraní API je navrženo tak, aby bylo uživatelsky přívětivé a intuitivní, což vývojářům usnadňuje rychlé a snadné přidávání možností skenování čárových kódů do jejich aplikací.

Ready to recognize Rozpoznávání Sem přetáhněte soubor nebo kliknutím procházejte *

* Nahráním souborů nebo používáním služby souhlasíte s našimi Podmínkami použijte a zásady ochrany soukromí.

Code to be executed - Java

    
// initialize reader with image & expected type
BarCodeReader reader = new BarCodeReader(var reader = new Aspose.BarCode.BarCodeReader("<file name>", DecodeType.AllSupportedTypes);

// read code
while (reader.read()) {
    // print the code type & text
    System.out.println("Type: " + reader.getCodeType() + " Text: " + reader.getCodeText());
}

Výsledek uznání

Co lidé říkají

Neberte nás za slovo. Podívejte se, co uživatelé říkají o API.

 
 
View Case Studies
  

Support and Learning Resources

  
  

Aspose.BarCode nabízí individuální rozhraní API pro generování a rozpoznávání čárových kódů pro další populární vývojová prostředí, jak je uvedeno níže: