Aspose.BarCode  pro Java

Java API pro generování a rozpoznávání čárových kódů

Vytvářejte a rozpoznávejte čárové kódy lineárních, 2D a poštovních typů v jakékoli aplikaci Java.

  Download Free Trial
  
 

Aspose.BarCode for Java je robustní a spolehlivé rozhraní API poskytující funkce generování a rozpoznávání čárových kódů pro aplikace Java. Podporuje nejvíce zavedené standardy a specifikace a umožňuje vývojářům číst 1D a 2D čárové kódy z různých obrazových souborů pod libovolnými úhly. Aspose.BarCode for Java vykresluje obrázky čárových kódů v různých obrazových formátech s vysoce flexibilními možnostmi zobrazování. Knihovna podporuje kódování a dekódování více než 60 typů čárových kódů a umožňuje přímý tisk obrázků čárových kódů.

Pokročilé funkce knihovny Java

Přizpůsobte si typy a vzhled čárových kódů

Rozhraní API čárových kódů pro Java umožňuje vývojářům doladit vzhled generovaných čárových kódů zadáním typu čárového kódu, vstupního textu, stylu písma, barev pozadí a popředí, zarovnání a umístění titulků a dalších vlastností. Titulek můžete upravit nastavením jeho viditelnosti pro horní a dolní titulky, písma, barev a zarovnání.

Živý příklad generování čárového kódu

Barcode API umožňuje vývojářům snadno vytvářet vysoce kvalitní obrázky čárových kódů ve svých aplikacích. Podporuje širokou škálu typů čárových kódů, včetně široce používaných, jako je QR Code a Code 128, a také specializovanější typy, jako je Aztec Code a Data Matrix. Rozhraní API umožňuje vývojářům přizpůsobit vzhled generovaných čárových kódů, včetně barvy popředí a pozadí, písma a zarovnání titulků. Pomocí API mohou vývojáři snadno generovat 2D čárové kódy stejným způsobem, jako by generovali jednorozměrné čárové kódy.

Code to be executed - Java


// Create an instane of the BarcodeGenerator class
BarcodeGenerator generator = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.QR);

// Specify the code text
generator.setCodeText("");

// Specify the X-dimension 
// the smallest width of the unit of BarCode bars or spaces
generator.getParameters().getBarcode().getXDimension().setMillimeters(2);

// Set codetext position
generator.getParameters().getBarcode().getCodeTextParameters().setLocation(CodeLocation.Below);

// Generate image
generator.generateBarCodeImage();
Generation result

Vkládání čárových kódů do dokumentů PDF

Knihovna čárových kódů umožňuje vývojářům nejen vytvářet přizpůsobené čárové kódy, ale také přímo přidávat generované obrázky do dokumentů PDF. Nejprve můžete vytvořit obrázky čárových kódů pomocí jednoho z podporovaných rastrových formátů a poté je vložit do souboru PDF. API umožňuje přidávání čárových kódů bez komprese obrazu a ztráty kvality. Poskytuje také funkce pro úpravu parametrů a vzhledu čárového kódu před vložením nebo přidání vygenerovaného obrázku na několik stránek dokumentu najednou. Aspose.BarCode API lze použít pro vysoce kvalitní tisk obrázků čárových kódů. Rastrové obrázky mají standardní rozlišení 96 dpi, což pro tento účel nestačí. API umožňuje nastavit rozlišení obrazu čárového kódu 300 nebo 600 dpi pro tisk vysoce kvalitních dokumentů PDF.

Živý příklad rozpoznávání čárového kódu

Knihovna čárových kódů Java je výkonný nástroj pro práci s čárovými kódy v aplikacích Java. Jednou z jeho klíčových vlastností je schopnost číst čárové kódy z různých formátů obrazových souborů. Třída BarCodeReader, která je hlavní třídou zodpovědnou za rozpoznávání čárových kódů, podporuje mnoho oblíbených obrazových formátů, včetně BMP, PNG, TIFF, JPEG a GIF. To usnadňuje integraci funkce rozpoznávání čárových kódů do široké řady aplikací.

Ready to recognize Rozpoznávání Sem přetáhněte soubor nebo kliknutím procházejte *

* Nahráním souborů nebo používáním služby souhlasíte s našimi Podmínkami použijte a zásady ochrany soukromí.

Code to be executed - Java

    
// initialize reader with image & expected type
BarCodeReader reader = new BarCodeReader(var reader = new Aspose.BarCode.BarCodeReader("<file name>", DecodeType.AllSupportedTypes);

// read code
while (reader.read()) {
    // print the code type & text
    System.out.println("Type: " + reader.getCodeType() + " Text: " + reader.getCodeText());
}

Výsledek uznání

Skenujte čárové kódy z dokumentů PDF

Kromě čtení čárových kódů z obrazových souborů lze knihovnu čárových kódů použít ke skenování čárových kódů ze souborů PDF. Vývojáři mohou implementovat rychlou detekci čárových kódů v dokumentech PDF s více stránkami. API poskytuje několik způsobů, jak to udělat. Doporučeným způsobem je převést stránky dokumentu na rastrové obrázky a poté použít mechanismy čtení čárových kódů. Vykreslení obsahu stránky do rastrových obrázků je navrženo jako nejjednodušší a nejúčinnější přístup. V opačném případě lze nejprve detekovat a extrahovat obrázky čárových kódů ze zdrojového dokumentu PDF. Tato metoda usnadňuje čtení čárových kódů s původním rozlišením. Aspose.BarCode API umožňuje zpracování vícestránkových souborů PDF k detekci a rozpoznání všech čárových kódů uvedených v dokumentu.

Co lidé říkají

Neberte nás za slovo. Podívejte se, co uživatelé říkají o API.

 
 
View Case Studies