Aspose.BarCode pro .NET

API generátoru čárových kódů a čtečky

Vytvářejte a rozpoznávejte čárové kódy lineárních, 2D a poštovních typů v jakékoli aplikaci .NET.

  Download Free Trial
  
 

Aspose.BarCode for .NET je výkonná vývojová knihovna pro generování a rozpoznávání 1D a 2D čárových kódů z různých typů obrázků z libovolného úhlu. Vývojáři mohou do svých aplikací .NET snadno přidat funkci generování čárových kódů a skenování. Toto API umožňuje export vygenerovaných čárových kódů do různých vysoce kvalitních obrazových formátů.

Aspose.BarCode for .NET umožňuje upravovat vzhled generovaných čárových kódů a jejich parametry, jako je barva pozadí, barva pruhu, úhel otočení, x -rozměr, kvalita obrazu, rozlišení, titulky, velikost a mnoho dalších. Poskytuje také bohatou funkci detekce a čtení čárových kódů a podporuje více než 60 typů čárových kódů.

Pokročilé funkce rozhraní .NET Barcode API

Přizpůsobte si typy a vzhled čárových kódů

Rozhraní API čárových kódů pro .NET umožňuje vývojářům doladit vzhled generovaných čárových kódů zadáním typu čárového kódu, vstupního textu, stylu písma, barev pozadí a popředí, zarovnání a umístění titulků a dalších vlastností. Titulek můžete upravit nastavením jeho viditelnosti pro horní a dolní titulky, písma, barev a zarovnání.

Živý příklad generování čárového kódu

Rozhraní API generátoru čárových kódů umožňuje vývojářům vytvářet čárové kódy zadáním požadovaného typu čárového kódu, nastavením vstupního textu (data, která mají být zakódována v obrázku čárového kódu) a přizpůsobením vlastností souvisejících se vzhledem, jako je barva pozadí a popředí, písmo, umístění textu (skrýt, nad nebo pod) a zarovnání. Dvourozměrné čárové kódy, jako je QR Code, PDF417, Data Matrix, Aztec Code atd. stejným způsobem jako jednorozměrné.

Code to be executed - C#


// Initialize barcode generator
using (var generator = new Aspose.BarCode.Generation.BarcodeGenerator(EncodeTypes.QR, ""))
{
 // Set parameters
 generator.Parameters.Barcode.XDimension.Millimeters *= 2;
 generator.Parameters.Barcode.CodeTextParameters.Location = CodeLocation.Below;

 // Generate image
 Bitmap res = generator.GenerateBarCodeImage();
}
Generation result

Přečtěte si poškozené čárové kódy

Knihovna čárových kódů podporuje různá nastavení pro skenování a dekódování poškozených nebo zdeformovaných čárových kódů. Umožňuje úspěšně číst obrázky čárových kódů s různými vadami, jako je Gaussův šum, převrácené barvy, bílé skvrny, vizuální artefakty, barevné pozadí a chybějící pruhy. Pro zlepšení čitelnosti čárových kódů umožňuje API speciální metody a mechanismy, včetně mediánového filtrování, filtrování „sůl a papír“, zmenšení velikosti obrázku a další. Knihovna čárových kódů navíc těží z pokročilých metod pro dekódování průmyslových Data Matrix čárových kódů, čtení vážně poškozených QR kódů a dokonce i obnovu některých dat z nesprávných čárových kódů.

Živý příklad rozpoznávání čárového kódu

API čtečky čárových kódů poskytuje sadu funkcí pro skenování, detekci a čtení 1D, 2D a poštovních čárových kódů. Pomocí několika řádků kódu mohou vývojáři snadno integrovat tuto funkci do svých aplikací a použít ji k detekci a dekódování široké škály běžně používaných čárových kódů. Rozhraní API je navrženo tak, aby bylo uživatelsky přívětivé a intuitivní, což vývojářům usnadňuje rychlé a snadné přidávání možností skenování čárových kódů do jejich aplikací.

Ready to recognize Rozpoznávání Sem přetáhněte soubor nebo kliknutím procházejte *

* Nahráním souborů nebo používáním služby souhlasíte s našimi Podmínkami použijte a zásady ochrany soukromí.

Code to be executed - C#

  
// Initialize barcode reader
using (var reader = new Aspose.BarCode.BarCodeReader("<file name>", DecodeType.AllSupportedTypes))
{
  // Recognize barcodes on the image
  foreach (var barcode in reader.ReadBarCodes())
  {
    // Display the recognition result
    Console.WriteLine($"{barcode.CodeTypeName}: {barcode.CodeText}");
  }
}

Výsledek uznání

Co lidé říkají

Neberte nás za slovo. Podívejte se, co uživatelé říkají o API.

 
 
View Case Studies