PNG JPG BMP TIFF SVG
Aspose.BarCode  for .NET
Codablock-F

čárový kód Codablock-F ve službě .NET

Vygenerujte a naskenujte Čárové kódy Codablock-F a GS1 Codablock-F v C# pomocí Aspose.BarCode na straně serveru API pro .NET

O symbolice Codablock-F

Codablock-F je typ skládaného 1D čárového kódu používaný především ve zdravotnictví. Byl představen Heinrichem Oehlmannem v Identcode Systeme GmbH v Německu v roce 1989. Codablock F nabízí kódování dat s vysokou hustotou a efektivní využití prostoru, což umožňuje zakódovat až 2 725 znaků do čárového kódu. Kombinuje naskládané verze symbolik Code 39 a Code 128 a poskytuje výhody 2D čárových kódů a přitom zůstává v oblasti 1D čárových kódů. Je široce používán pro aplikace, jako je identifikace pacientů, sledování vzorků, správa léků a řízení zásob ve zdravotnických prostředích.

Funkce Codablock-F

  • Skládaná struktura: Codablock-F využívá skládanou strukturu, která umožňuje skládat více řad dat na sebe v rámci jednoho čárového kódu. To umožňuje efektivní využití prostoru a zvyšuje datovou kapacitu ve srovnání s tradičními lineárními čárovými kódy.
  • Vysoká datová kapacita: Codablock poskytuje vysokou datovou kapacitu umožňující kódování až 2 725 znaků v jediném čárovém kódu. Díky tomu je vhodný pro aplikace, které vyžadují ukládání rozsáhlých informací, jako je zdravotnictví, logistika a správa zásob.
  • Detekce chyb a kontrolní číslice: Codablock-F obsahuje chyby detekční mechanismy a kontrolní číslice pro zvýšení přesnosti a spolehlivosti dat. Obsahuje dvě povinné kontrolní číslice založené na algoritmu modulo 86 pro celou zprávu zakódovanou v čárovém kódu. Kromě toho má každý řádek povinný kontrolní znak řádku založený na algoritmu modulo 103. Tyto kontrolní číslice a kontrolní znaky řádků pomáhají zajistit integritu zakódovaných dat a poskytují další vrstvu detekce chyb během skenování a dekódování čárového kódu.

Aplikace

  • Zdravotnické a lékařské aplikace: Codablock-F je určen pro použití ve zdravotnickém průmyslu, včetně nemocnic, krevních bank a zubní péče. Používá se pro identifikaci pacienta, sledování vzorků a správu léků. Tato symbolika umožňuje přesné sledování informací o pacientech, zajišťuje správnou identifikaci vzorků a usnadňuje efektivní administraci léků a kontrolu inventáře ve zdravotnických zařízeních.
  • Krevní banky a laboratoře: Codablock-F je speciálně navržený pro usnadnění procesů v krevních bankách a laboratořích pro sledování a správu krevních produktů, vzorků a laboratorních vzorků. Vysoká datová kapacita a schopnosti detekce chyb Codablock F umožňují přesnou identifikaci vzorků, sledovatelnost vzorků a efektivní správu zásob v rámci kritických procesů zdravotní péče.
  • Péče o zuby: Codablock-F je také používá se v zubní péči pro správu záznamů o pacientech a kontrolu inventury dentálních materiálů a protetiky. Umožňuje efektivní sledování informací o pacientech, léčebných plánech a zubním inventáři, zvyšuje efektivitu pracovních postupů a zajišťuje přesnou dokumentaci.

Codablock-F je skládaný 1D čárový kód speciálně navržený tak, aby vyhovoval zdravotní péči požadavky a pro použití v takových oblastech, jako jsou nemocnice, krevní banky a zubní péče. Nabízí složenou strukturu, která umožňuje kódování rozsáhlých dat do jediného čárového kódu. Codablock F se používá pro přesnou identifikaci pacienta, spolehlivé sledování vzorků, efektivní správu léků a správu zubních záznamů. Jeho prostorově efektivní design a schopnosti detekce chyb z něj dělají spolehlivé řešení pro přesné kódování a sledování dat ve zdravotnictví.

Pomocí Aspose.BarCode pro .NET můžete snadno generovat a rozpoznávat čárové kódy Codablock-F ve své aplikaci C#