PNG JPG BMP TIFF SVG
Aspose.BarCode  for .NET
Codablock-F

Codablock-F streepjescode in .NET

Genereer en scan Codablock-F en GS1 Codablock-F streepjescodes in C# met behulp van server-side Aspose.BarCode voor .NET API

Over Codablock-F symboliek

Codablock-F is een gestapeld 1D-streepjescodetype dat voornamelijk wordt gebruikt in de gezondheidszorg. Het werd geïntroduceerd door Heinrich Oehlmann bij Identcode Systeme GmbH in Duitsland in 1989. Codablock F biedt gegevenscodering met hoge dichtheid en efficiënt ruimtegebruik, waardoor maximaal 2.725 tekens in een streepjescode kunnen worden gecodeerd. Het combineert gestapelde versies van Code 39- en Code 128-symbolieken en biedt voordelen van 2D-streepjescodes terwijl het binnen het bereik van 1D-streepjescodes blijft. Het wordt veel gebruikt voor toepassingen, zoals patiëntidentificatie, het volgen van monsters, medicatiebeheer en voorraadbeheer in zorgomgevingen.

Codablock-F Functies

  • Gestapelde structuur: Codablock-F maakt gebruik van een gestapelde structuur, waardoor meerdere rijen gegevens op elkaar kunnen worden gestapeld binnen een enkele streepjescode. Dit maakt efficiënt ruimtegebruik mogelijk en vergroot de gegevenscapaciteit in vergelijking met traditionele lineaire barcodes.
  • Hoge gegevenscapaciteit: Codablock biedt een hoge gegevenscapaciteit, waardoor tot 2.725 tekens kunnen worden gecodeerd in een enkele streepjescode. Dit maakt het geschikt voor toepassingen die de opslag van uitgebreide informatie vereisen, zoals in de gezondheidszorg, logistiek en voorraadbeheer.
  • Foutdetectie en controlecijfers: Codablock-F bevat fouten detectiemechanismen en controlecijfers om de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de gegevens te verbeteren. Het bevat twee verplichte controlecijfers op basis van het modulo 86-algoritme voor het volledige bericht dat in de streepjescode is gecodeerd. Bovendien heeft elke rij een verplicht rijcontroleteken op basis van het modulo 103-algoritme. Deze controlecijfers en rijcontroletekens helpen de integriteit van de gecodeerde gegevens te waarborgen en bieden een extra foutdetectielaag tijdens het scannen en decoderen van streepjescodes.

Toepassingen

  • Gezondheidszorg en medische toepassingen: Codablock-F is bedoeld voor gebruik in de gezondheidszorg, inclusief ziekenhuizen, bloedbanken en tandheelkundige zorg. Het wordt gebruikt voor patiëntidentificatie, het volgen van monsters en medicatiebeheer. Deze symboliek maakt nauwkeurig volgen van patiëntinformatie mogelijk, zorgt voor een juiste identificatie van monsters en vergemakkelijkt een efficiënte medicatietoediening en voorraadbeheer in zorginstellingen.
  • Bloedbanken en laboratoria: Codablock-F is speciaal ontworpen om de processen in bloedbanken en laboratoria te vergemakkelijken voor het volgen en beheren van bloedproducten, monsters en laboratoriummonsters. De hoge gegevenscapaciteit en foutdetectiemogelijkheden van Codablock F maken nauwkeurige monsteridentificatie, monstertraceerbaarheid en efficiënt voorraadbeheer binnen kritieke gezondheidszorgprocessen mogelijk.
  • Tandheelkundige zorg: Codablock-F is ook gebruikt in de tandheelkundige zorg voor het beheer van patiëntendossiers en voorraadbeheer van tandheelkundige materialen en prothesen. Het zorgt voor een efficiënte tracking van patiëntinformatie, behandelplannen en tandheelkundige inventaris, waardoor de workflow-efficiëntie wordt verbeterd en nauwkeurige documentatie wordt gegarandeerd.

Codablock-F is een gestapeld 1D-streepjescodetype dat speciaal is ontworpen om te voldoen aan de gezondheidszorg vereisten en voor gebruik in bijvoorbeeld ziekenhuizen, bloedbanken en tandheelkundige zorg. Het biedt een gestapelde structuur waarmee uitgebreide gegevens in één enkele barcode kunnen worden gecodeerd. Codablock F wordt gebruikt voor nauwkeurige patiëntidentificatie, betrouwbare monstertracering, efficiënt medicatiebeheer en beheer van tandheelkundige dossiers. Dankzij het ruimtebesparende ontwerp en de mogelijkheden voor foutdetectie is het een betrouwbare oplossing voor het nauwkeurig coderen en volgen van gegevens in de gezondheidszorg.

Met Aspose.BarCode voor .NET kunt u eenvoudig Codablock-F-streepjescodes genereren en herkennen in uw C#-toepassing