Aspose.BarCode  dla Java

Interfejs API generowania i rozpoznawania kodów kreskowych Java

Twórz i rozpoznawaj kody kreskowe typu liniowego, 2D i pocztowego w dowolnej aplikacji Java.

  Download Free Trial
  
 

Aspose.BarCode for Java to solidny i niezawodny interfejs API zapewniający funkcje generowania i rozpoznawania kodów kreskowych dla aplikacji Java. Obsługuje najbardziej uznane standardy i specyfikacje oraz umożliwia programistom odczytywanie kodów kreskowych 1D i 2D z różnych plików graficznych pod dowolnym kątem. Aspose.BarCode for Java renderuje obrazy kodów kreskowych w różnych formatach graficznych z bardzo elastycznymi opcjami obrazowania. Biblioteka obsługuje kodowanie i dekodowanie ponad 60 typów kodów kreskowych i umożliwia bezpośrednie drukowanie obrazów kodów kreskowych.

Zaawansowane funkcje biblioteki Java

Dostosuj typy i wygląd kodów kreskowych

Interfejs API kodów kreskowych dla produktu Java umożliwia programistom precyzyjne dostosowanie wyglądu generowanych kodów kreskowych przez określenie typu kodu kreskowego, wprowadzanego tekstu, stylu czcionki, kolorów tła i pierwszego planu, wyrównania i lokalizacji napisów oraz innych właściwości. Podpis można zmodyfikować, ustawiając jego widoczność dla napisów górnych i dolnych, czcionkę, kolory i wyrównanie.

Przykład generowania kodów kreskowych na żywo

Interfejs API kodów kreskowych umożliwia programistom łatwe generowanie wysokiej jakości obrazów kodów kreskowych w ich aplikacjach. Obsługuje szeroką gamę typów kodów kreskowych, w tym powszechnie używane, takie jak QR Code i Code 128, a także bardziej wyspecjalizowane typy, takie jak Aztec Code i Data Matrix. Interfejs API umożliwia programistom dostosowywanie wyglądu generowanych kodów kreskowych, w tym kolorów pierwszego planu i tła, czcionki i wyrównania podpisów. Korzystając z interfejsu API, programiści mogą łatwo generować kody kreskowe 2D w taki sam sposób, w jaki generowaliby jednowymiarowe kody kreskowe.

Code to be executed - Java


// Create an instane of the BarcodeGenerator class
BarcodeGenerator generator = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.QR);

// Specify the code text
generator.setCodeText("");

// Specify the X-dimension 
// the smallest width of the unit of BarCode bars or spaces
generator.getParameters().getBarcode().getXDimension().setMillimeters(2);

// Set codetext position
generator.getParameters().getBarcode().getCodeTextParameters().setLocation(CodeLocation.Below);

// Generate image
generator.generateBarCodeImage();
Generation result

Wstaw kody kreskowe do dokumentów PDF

Biblioteka kodów kreskowych umożliwia programistom nie tylko tworzenie niestandardowych kodów kreskowych, ale także bezpośrednie dodawanie wygenerowanych obrazów do dokumentów PDF. Możesz najpierw utworzyć obrazy kodów kreskowych przy użyciu jednego z obsługiwanych formatów rastrowych, a następnie wstawić je do pliku PDF. API umożliwia dodawanie kodów kreskowych bez kompresji obrazu i utraty jakości. Zapewnia również funkcjonalność modyfikacji parametrów i wyglądu kodu kreskowego przed wstawieniem lub dodania wygenerowanego obrazu do kilku stron dokumentu jednocześnie. Aspose.BarCode API może służyć do wysokiej jakości drukowania obrazów kodów kreskowych. Obrazy rastrowe mają standardową rozdzielczość 96 dpi, co do tego celu nie wystarcza. API pozwala na ustawienie rozdzielczości obrazu kodu kreskowego na 300 lub 600 dpi w celu drukowania wysokiej jakości dokumentów PDF.

Rozpoznawanie kodów kreskowych Przykład na żywo

Biblioteka kodów kreskowych Java to potężne narzędzie do pracy z kodami kreskowymi w aplikacjach Java. Jedną z jego kluczowych cech jest możliwość odczytu kodów kreskowych z różnych formatów plików graficznych. Klasa BarCodeReader, która jest główną klasą odpowiedzialną za rozpoznawanie kodów kreskowych, obsługuje wiele popularnych formatów graficznych, w tym BMP, PNG, TIFF, JPEG i GIF. Ułatwia to integrację funkcji rozpoznawania kodów kreskowych z szeroką gamą aplikacji.

Ready to recognize Rozpoznawanie Upuść plik tutaj lub kliknij, aby przeglądać *

* Przesyłając swoje pliki lub korzystając z usługi, zgadzasz się z naszymi Warunkami używać i polityki prywatności.

Code to be executed - Java

    
// initialize reader with image & expected type
BarCodeReader reader = new BarCodeReader(var reader = new Aspose.BarCode.BarCodeReader("<file name>", DecodeType.AllSupportedTypes);

// read code
while (reader.read()) {
    // print the code type & text
    System.out.println("Type: " + reader.getCodeType() + " Text: " + reader.getCodeText());
}

Wynik rozpoznania

Skanuj kody kreskowe z dokumentów PDF

Oprócz odczytu kodów kreskowych z plików graficznych biblioteka kodów kreskowych może służyć do skanowania kodów kreskowych z plików PDF. Programiści mogą wdrożyć szybkie wykrywanie kodów kreskowych w dokumentach PDF z wieloma stronami. Interfejs API zapewnia kilka sposobów, aby to zrobić. Zalecanym sposobem jest konwersja stron dokumentu do obrazów rastrowych, a następnie zastosowanie mechanizmów odczytu kodów kreskowych. Renderowanie zawartości strony w obrazy rastrowe jest sugerowane jako najłatwiejsze i najbardziej wydajne podejście. W przeciwnym razie obrazy kodów kreskowych można najpierw wykryć i wyodrębnić ze źródłowego dokumentu PDF. Ta metoda ułatwia odczyt kodów kreskowych z oryginalną rozdzielczością. Aspose.BarCode API umożliwia przetwarzanie wielostronicowych plików PDF w celu wykrycia i rozpoznania wszystkich kodów kreskowych prezentowanych w dokumencie.

Co ludzie mówią

Nie wierz nam tylko na słowo. Zobacz, co użytkownicy mają do powiedzenia na temat interfejsów API.

 
 
View Case Studies