Aspose.BarCode dla Python via Java

Biblioteka kodów kreskowych Pythona

Rozpoznawaj lub generuj kody kreskowe 1D, 2D i pocztowe w dowolnej aplikacji Pythona.

  Download Free Trial
  
 

Aspose.BarCode for Python via Java to zestaw interfejsów API do generowania i odczytu kodów kreskowych, które można zintegrować z aplikacjami Pythona za pomocą mostka python-java. Programiści mogą łatwo dodawać funkcje generowania i rozpoznawania kodów kreskowych. To API kodów kreskowych oparte na Pythonie tworzy obrazy kodów kreskowych i zapisuje je w różnych formatach, takich jak PNG, JPG, GIF, BMP i TIFF. Obsługuje różne funkcje obrazowania, takie jak dostosowywanie obramowań, schematu kolorów, kąta obrotu, rozdzielczości i wiele innych.

Zaawansowany język Python za pośrednictwem funkcji Java Barcode API

Zapisz kody kreskowe w różnych formatach

Biblioteka kodów kreskowych zapewnia różne opcje zapisywania wygenerowanych kodów kreskowych nie tylko przy użyciu popularnych formatów obrazów rastrowych, ale także strumieniowych lub wektorowych. Kody kreskowe można pobrać przy użyciu jednego z pięciu najczęściej używanych formatów graficznych lub dwóch formatów wektorowych. Możliwe jest również ładowanie kodów kreskowych w postaci plików, strumieni lub map bitowych. Deweloperzy mogą dostosować proces generowania i zapisywania kodów kreskowych do konkretnych potrzeb biznesowych, ustawiając wymagany tryb wyjściowy. Interfejs API obsługuje następujące formaty plików: BMP, PNG, GIF, JPEG i TIFF dla wejścia/wyjścia; EMF i SVG dla danych wyjściowych. Programiści mogą zapisywać kody kreskowe jako obrazy wektorowe, takie jak pliki EMF i SVG, aby skalować je bez utraty rozdzielczości. Możliwe jest wyprowadzanie wygenerowanych kodów kreskowych w postaci strumieni (w formacie binarnym). Ten tryb może być używany do abstrakcji od korzystania z określonych systemów operacyjnych i określonych urządzeń wyjściowych. API umożliwia również w pierwszej kolejności zapisanie kodów kreskowych jako obiektów bitmapowych, a następnie pobranie ich w wymaganym formacie pliku lub dalsze przetwarzanie. Takie obiekty używają siatki pikseli do reprezentowania obrazu. Każdy piksel w mapie bitowej jest reprezentowany przez wartość binarną, która określa, czy piksel jest wypełniony, czy pusty. Obiekty bitmapowe służą do reprezentowania obrazów i manipulowania nimi. Są powszechnie używane w oprogramowaniu graficznym i obrazowym.

Generowanie kodu QR

To API kodów kreskowych ma możliwość generowania kodów kreskowych najczęściej używanych typów 2D, w tym Data Matrix, Aztec Code, PDF417 itd., w celu zakodowania dużych lub niestandardowych wartości. Poniższy przykład kodu opisuje generowanie kodu QR.

Code to be executed - Python


from asposebarcode import Generation

class BarcodeGeneratorExamples():
  def generateBarcodeImageExample(self):
    generator = Generation.BarcodeGenerator(Generation.EncodeTypes.QR, "")
    generator.getParameters().getBarcode().getCodeTextParameters().setLocation(CodeLocation.Below)
    generator.getParameters().getBarcode().getXDimension().setMillimeters(2)
    generator.save("example.png", "PNG")

barcodeGeneratorExamples = BarcodeGeneratorExamples()
barcodeGeneratorExamples.generateBarcodeImage()
Generation result

Zoptymalizowane skanowanie i dekodowanie kodów kreskowych

Jedną z cech Aspose.BarCode dla Pythona przez Javę jest możliwość dostosowania procesu odczytu kodów kreskowych za pomocą różnych ustawień wstępnych. Są to wstępnie zdefiniowane zestawy parametrów odczytu, które są zoptymalizowane pod kątem różnych scenariuszy i mogą pomóc poprawić dokładność i szybkość rozpoznawania kodów kreskowych. Na przykład niektóre ustawienia wstępne mogą służyć do poprawy rozpoznawania małych, niskiej jakości lub uszkodzonych kodów kreskowych, a także kodów kreskowych zeskanowanych ze złożonych dokumentów tekstowych lub obróconych pod kątem. Inne ustawienia wstępne mogą być użyte do zwiększenia szybkości odczytu wysokiej jakości obrazów i liniowych kodów kreskowych. Korzystając z tych ustawień, programiści mogą precyzyjnie dostroić proces odczytu kodów kreskowych, aby zmaksymalizować dokładność i wydajność rozpoznawania dla konkretnych przypadków użycia. Może to poprawić ogólną wydajność ich aplikacji i zapewnić lepszą obsługę dla ich klientów.

Rozpoznawanie kodów kreskowych Przykład na żywo

Interfejs API czytnika kodów kreskowych zapewnia zestaw funkcji do skanowania, wykrywania i odczytywania kodów kreskowych 1D, 2D i pocztowych. Wystarczy kilka wierszy kodu, aby programiści mogli łatwo zintegrować tę funkcjonalność ze swoimi aplikacjami i używać jej do wykrywania i dekodowania szerokiej gamy powszechnie używanych kodów kreskowych. Interfejs API został zaprojektowany tak, aby był przyjazny dla użytkownika i intuicyjny, ułatwiając programistom szybkie i łatwe dodawanie funkcji skanowania kodów kreskowych do ich aplikacji Pythona.

Ready to recognize Rozpoznawanie Upuść plik tutaj lub kliknij, aby przeglądać *

* Przesyłając swoje pliki lub korzystając z usługi, zgadzasz się z naszymi Warunkami używać i polityki prywatności.

Code to be executed - Python

  
import os
import base64
from asposebarcode import Recognition

class BarcodeReaderExamples():
  def readBarcodeImage(self):
    image_data_base64 = ta.load_image_base64_from_path("<file name>")
    reader = Recognition.BarcodeReader(image_data_base64, None, Recognition.DecodeType.AllSupportedTypes)
    recognized_results = reader.readBarCodes()
    for x in recognized_results:
      print(x.getCodeText())
      print(x.getCodeTypeName())

  def load_image_base64_from_path(filePath):
    try:
      image_file = open(filePath, "rb")
      image_data_binary = image_file.read()
      return (base64.b64encode(image_data_binary)).decode('ascii')
    except Exception as ex:
      print('Failed to save image\\n ' + str(ex))
    
barcodeReaderExamples = BarcodeReaderExamples()
barcodeReaderExamples.readBarcodeImage()

Wynik rozpoznania

Co ludzie mówią

Nie wierz nam tylko na słowo. Zobacz, co użytkownicy mają do powiedzenia na temat interfejsów API.

 
 
View Case Studies
  

Support and Learning Resources

  
  

Aspose.BarCode oferuje indywidualne interfejsy API do generowania i rozpoznawania kodów kreskowych dla innych popularnych środowisk programistycznych, wymienionych poniżej: