Aspose.BarCode  för Android via Java

Android API:er för streckkodsgenerering och -igenkänning

Skapa eller läs 1D, 2D och poststreckkoder från bilder i valfri Android-mobilapp.

  Download Free Trial
  
 

Aspose.BarCode för Android via Java är ett API för att generera streckkoder och läsa streckkoder för Android-applikationer. Den stöder skanning av 1D, 2D och poststreckkoder från bilder i olika vinklar. Streckkodsgeneratorns API kan enkelt skapa streckkodsbilder och spara dem i olika format. Det ger också rik bildbehandlingsfunktionalitet, som att anpassa streckkodskanter, färg, rotationsvinkel, upplösning och mycket mer.

Avancerade Android Barcode API-funktioner

Skapa anpassade streckkoder

Streckkodsbiblioteket för Android via Java låter utvecklare anpassa några vanliga streckkodsparametrar, inklusive typen av streckkod, data som ska kodas, streckkodens storlek, typsnittsstilen och färgen samt orienteringsvinkeln. För att generera en streckkod måste du välja önskad typ av streckkod att skapa, som till exempel UPC eller EAN. Du måste också ange de uppgifter som ska lagras i streckkoden, såsom ett produktnummer eller en URL. Dessutom kan du ställa in önskat storleksläge och justera färgen på streckkodselement, upplösning, kantstil och andra utseenderelaterade parametrar. Det är möjligt att ändra bredden på stängerna och avståndet mellan dem. Dessa ytterligare parametrar kan påverka streckkoders läsbarhet och kvalitet, så det är viktigt att förstå deras syfte och hur man justerar dem korrekt.

Streckkodsgenerering Live Exempel

Streckkodsgeneratorns API kan skapa streckkoder genom att ange önskad typ, ställa in inmatningstext (data som ska kodas i en streckkod) och anpassa utseenderelaterade egenskaper, såsom bakgrunds- och förgrundsfärg, teckensnitt och texttexter. Tvådimensionella streckkoder, såsom PDF417, Data Matrix, Aztec-kod, QR-kod och mikro-QR-kod kan genereras på samma sätt som 1D-typer.

Code to be executed - Java


// Create an instane of the BarcodeGenerator class
BarcodeGenerator generator = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.QR);

// Specify the code text
generator.setCodeText("");

// Specify the X-dimension 
// the smallest width of the unit of BarCode bars or spaces
generator.getParameters().getBarcode().getXDimension().setMillimeters(2);

// Set codetext position
generator.getParameters().getBarcode().getCodeTextParameters().setLocation(CodeLocation.Below);

// Generate image
generator.generateBarCodeImage();
Generation result

Streckkodsläsare och avkodare

Streckkods-API:et gör det möjligt att upptäcka och läsa streckkoder av över 60 populära 1D- och 2D-typer. Det krävs bara några rader kod för att skanna streckkoder, vilket gör det enkelt att integrera denna funktion i dina applikationer. Denna kraftfulla funktion låter dig skanna och läsa streckkoder från en mängd olika källor, såsom bilder, dokument, etc. Den kan användas för att automatisera processer, minska risken för fel och förbättra den övergripande effektiviteten i verksamheten. Oavsett om du behöver utveckla applikationer för detaljhandel, logistik, hälsovård eller något annat område, kan detta streckkods-API tillhandahålla en lösning för streckkodsdetektering och läsningsuppgifter.

Streckkodsigenkänning Live Exempel

Streckkodsläsarens API tillhandahåller en uppsättning funktioner för att skanna, upptäcka och läsa 1D-, 2D- och poststreckkoder. Med bara några rader kod kan utvecklare enkelt integrera denna funktion i sina applikationer och använda den för att upptäcka och avkoda ett brett utbud av vanliga streckkoder. API:et är utformat för att vara användarvänligt och intuitivt, vilket gör det enkelt för utvecklare att snabbt och enkelt lägga till streckkodsskanningsfunktioner till sina applikationer.

Ready to recognize Känna igen Släpp en fil här eller klicka för att bläddra *

* Genom att ladda upp dina filer eller använda tjänsten godkänner du våra villkor för använda och sekretesspolicy.

Code to be executed - Java

    
// initialize reader with image & expected type
BarCodeReader reader = new BarCodeReader(var reader = new Aspose.BarCode.BarCodeReader("<file name>", DecodeType.AllSupportedTypes);

// read code
while (reader.read()) {
    // print the code type & text
    System.out.println("Type: " + reader.getCodeType() + " Text: " + reader.getCodeText());
}

Erkännande resultat

Vad folk säger

Ta inte bara vårt ord för det. Se vad användarna har att säga om API:er.

 
 
View Case Studies
  

Support and Learning Resources