Aspose.BarCode for Android via Java

Android API:er för streckkodsgenerering och -igenkänning

Skapa eller läs 1D-, 2D- och poststreckkoder från bilder i valfri Android-mobilapp.

  Ladda ner gratis prövning
  
 

Aspose.BarCode för Android via Java är en uppsättning streckkodsgenerering & skanna API:er för Android-applikationer. API stöder 1D, 2D & poststreckkoder från olika vinklar på bilder. Streckkodsgenerator API skapar enkelt streckkodsbilder i flera format. Dessutom stöder den flera bildbehandlingsfunktioner som att manipulera bildkanter, bildfärg, rotera bilder, anpassa upplösning och mycket mer.

Avancerade Android Barcode API-funktioner

Koda och avkoda icke-engelska tecken i 2D-typer

Kontrollkodens storlek, färg & kodtext

Rotera kodbilder i valfri vinkel

Skapa och känna igen en mängd olika typer

Linjära, 2D- och postsymboler stöds

Exportera kodetiketter till en mängd olika bildformat

Skanna flera streckkoder i en bild

API har förmågan att skanna och känna igen alla koder som finns i en bild med en symbolisk typ som stöds.

Känner igen alla streckkoder

 BufferedImage img = ImageIO.read(new File(dir+ "MultiCodesImage.png"));

// Initiera streckkodsläsare

BarCodeReader rd = new BarCodeReader(img, DecodeType.ALL_SUPPORTED_TYPES);

// Läs alla typer av streckkoder

while (rd.read()) {

	// Skriv ut kodtexten, om streckkoden hittas och symboltyp	

   System.out.println("Kodtext: " + rd.getCodeText().toString() + " Kodtyp: " + rd.getCodeType());

}

Stödda streckkodssymboler

Aspose.BarCode för Android via Java stöder olika postala, 2D och linjära streckkodssymboler för både kodning och avkodning.

API-stödda linjära typer inkluderar:

 • EAN13
 • EAN8
 • UPCA
 • UPCE
 • Interleaved2of5
 • Standard2of5
 • MSI
 • Code11
 • Code16K
 • Codabar
 • EAN14(SCC14)
 • SSCC18
 • ITF14
 • Matrix 2 of 5
 • PZN
 • Code128
 • Code39 Extended
 • Code39 Standard
 • Code93 Extended
 • Code93 Standard
 • IATA 2 of 5
 • OPC
 • GS1Code128
 • ISBN
 • ISMN
 • ISSN
 • ITF6
 • VIN
 • Pharmacode
 • DatabarOmniDirectional
 • DatabarTruncated
 • DatabarLimited
 • DatabarExpanded
 • DatabarStackedOmniDirectional
 • DatabarExpandedStacked
 • DatabarStacked
 • PatchCode
 • Supplement (endast avkoda)

2D-typer inkluderar:

 • PDF417
 • MacroPDF417
 • MicroPDF417
 • CompactPDF417 (endast avkoda)
 • DataMatrix
 • Aztec
 • QR
 • MicroQR
 • DotCode
 • MaxiCode
 • Italian Post 25
 • GS1DataMatrix
 • Code16K

Posttyper inkluderar:

 • Postnet
 • USPS OneCode
 • Planet
 • Deutsche Post Identcode
 • Australia Post
 • RM4SCC
 • Deutsche Post Leticode
 • SingaporePost
 • SwissPostParcel
 • AustralianPosteParcel
 • UpcaGs1DatabarCoupon

Avbildning, rotation och dimensionering

Vanliga manipuleringsfunktioner i streckkodsbiblioteket är att ändra streckkodsbild, kant- och bakgrundsfärger, streckfärg, marginaler, bilders bredd och mycket mer. Dessutom kan android API justera upplösningen för de resulterande bilderna och kan rotera bilder i alla vinklar för att generera bilder av hög kvalitet med kantutjämning.

Anpassa symboler och utseende

Android streckkods-API tillåter utvecklare att anpassa koderna genom att specificera olika symboler, justera kodtext och egenskaper som bakgrundsfärg, förgrundsfärg, typsnitt samt justering och plats (ovan, nedan, dölj). Du kan också enkelt hantera bildtextinställningar för samma egenskaper.