PNG JPG BMP TIFF SVG
Aspose.BarCode for Android via Java
ISMN

Generera ISMN-etiketter med Android via Java

Skapa ISMN streckkod i Java med Aspose.BarCode på serversidan för Android via Java API.

How to Generate ISMN streckkod Using Android via Java

Prova Aspose.BarCode för Android via Java för att enkelt skapa ISMN streckkod i Android-applikationer. Det är ett mångsidigt, robust och användarvänligt streckkodsbibliotek speciellt designat för Android-applikationer. Du kan enkelt Aspose.BarCode för Android via Java direkt från ett Maven-baserat projekt genom att infoga följande konfigurationer i build.gradle:

Command

 maven { url "http://repository.aspose.com/repo/" }

Command

 implementation group: 'com.aspose', name: 'aspose-barcode', version: '23.XX', ext: 'aar'   
 implementation group: 'com.aspose', name: 'aspose-barcode', classifier: 'control.android.via.java-javadoc', version: '23.XX' 

Steg för att generera ISMN streckkod i Java

Aspose.BarCode gör det enkelt för utvecklare att skapa ISMN streckkod-bilder med några rader kod.

 • Skapa en ny instans av klassen BarCodeGenerator
 • Skapa streckkodstypen ISMN streckkod som EncodeTypes-parametern
 • Definiera streckkodstext med metoden setCodeText
 • Starta metoden generBarCodeImage() för att spara streckkodsbilden ISMN streckkod

Systemkrav

Aspose streckkods-API:er stöds av alla större plattformar och operativsystem. Innan du utför kodexemplet nedan, kontrollera att du har följande förutsättningar aktiverade i ditt system.

 • Microsoft Windows, Linux eller något annat operativsystem som är kompatibelt med Android Runtime-miljön
 • Android SDK v.30
 • Android-system som kör Android OS 2.0 eller senare

Code to be executed - Java


// Create an instane of the BarcodeGenerator class
BarcodeGenerator generator = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.ISMN);

// Specify the code text
generator.setCodeText("");

// Specify the X-dimension 
// the smallest width of the unit of BarCode bars or spaces
generator.getParameters().getBarcode().getXDimension().setMillimeters(2);

// Set codetext position
generator.getParameters().getBarcode().getCodeTextParameters().setLocation(CodeLocation.Below);

// Generate image
generator.generateBarCodeImage();
Generation result