Aspose.BarCode for C++

C++ Barcode Processing API

Skapa eller känna igen 1D- och 2D-typer samt exportera de genererade streckkoderna till flera bildformat inom C++-applikationer.

  Ladda ner gratis prövning
  
 

Aspose.BarCode för C++ är ett rikt API för att lägga till streckkodsgenerering & igenkänningsfunktioner samt exportera de genererade till olika bilder med hög kvalitet. API tillhandahåller manipulation av streckkodsutseende såsom streckfärg, bakgrundsfärg, kvalitet, rotationsvinkel, x-dimension, storlek, bildtexter, upplösning och mycket mer.

Aspose.BarCode för C++ stöder flera funktioner för bildbehandling, rotation, storlek och utskrift. Dessutom tillhandahåller den kodnings- och avkodningsfunktioner för flera symboler inklusive men inte begränsat till QR Code, Aztec, Data Matrix, ISBN, kod 39 och 93, PDF417, UPC, EAN och GS1 DataMatrix.

Avancerade C++ Barcode API-funktioner

Spara genererade streckkodsbilder till stream eller fil

Känn igen koder från stream eller bild

Koda och avkoda icke-engelska tecken i 2D-typer

Kontrollera storlek och orientering

Rotera bilder till valfri vinkel

Stor omfaktorering av genererad bildlayout

Stöd för 1D-, 2D- och postsymboler

Stödda streckkodssymboler

Aspose.BarCode för C++ stöder flera 1D-, 2D- och postsymbologier med både avkodnings- och kodningsmöjligheter.

API-stödda linjära typer inkluderar:

 • EAN 13
 • EAN 8
 • UPC A
 • UPC E
 • Interleaved 2 of 5
 • Standard 2 of 5
 • MSI
 • Code 11
 • Codabar
 • EAN14 (SCC14)
 • SSCC18
 • ITF14
 • Matrix 2 of 5
 • PZN
 • Code-128
 • Code-39 Utökad och standard
 • Code-93 Standard och utökad
 • IATA 2of5
 • OPC
 • GS1 Code 128
 • ISBN
 • ISMN
 • ISSN
 • ITF6
 • VIN
 • Pharmacode
 • Databar Omni Directional
 • Databar Truncated
 • Databar Limited
 • Databar Expanded
 • Databar Stacked Omni Directional
 • Databar Expanded Stacked
 • Databar Stacked
 • Patch Code
 • Supplement (endast avkoda)

2D-typer inkluderar:

 • PDF417
 • Macro PDF 417
 • Micro PDF 417
 • Compact PDF 417 (endast avkoda)
 • DataMatrix
 • Aztec
 • QR
 • Micro QR
 • Italian Post 25
 • GS1 Data Matrix
 • Code 16K

Posttyper inkluderar:

 • Postnet
 • Planet
 • USPS OneCode
 • Australia Post
 • Deutsche Post Identcode
 • Deutsche Post Leticode
 • RM4SCC
 • Singapore Post
 • Australian Poste Parcel
 • Swiss Post Parcel

Lägg till streckkodsbearbetningsfunktioner till C++-applikationer

Aspose.BarCode för C++ låter utvecklarna enkelt lägga till generation & igenkänningsfunktioner till sina egna C++-applikationer. Processen för generering av streckkoder kräver bara texten som ska kodas och typen samt den resulterande bildtypen för att lagra streckkodsetiketten. Det är verkligen så enkelt!

Generera streckkod av typen GS1-128 AI 8102 kupong - C++

// Skapa streckkodsgenerator

System::SharedPtr<BarcodeGenerator> barcodeGenerator = System::MakeObject<BarcodeGenerator>(EncodeTyper::UpcaGs1Code128Coupon, u"codeText");

barcodeGenerator->get_Parameters()->set_Resolution(300);

// Skapa streckkod och spara som bild

barcodeGenerator->Save(u"outputImage.jpg");

Streckkodsdetekteringsprocessen är mycket optimerad för prestanda och ger möjlighet att känna igen alla 1D & 2D-typer från bilder, oavsett deras orientering eller position på bilden. Dessutom kan biblioteket också användas för att upptäcka flera streckkoder från en bild.

Läs streckkoder från en bild - C++

// ladda bilden från skivan medan du anger förväntad kodtyp

System::SharedPtr<BarCodeReader> reader = System::MakeObject<BarCodeReader>(dir + u"template.jpg", DecodeType::EAN13);

// läs alla koder

while (reader->Read())

{

	// bearbeta information

}

reader->Close();

Anpassa symboler och utseende

Att anpassa streckkoderna är enkelt genom att ställa in text, justera utseenderelaterade egenskaper som förgrunds- och bakgrundsfärg, teckensnitt, justering samt specificera olika typer av symboler av linjära, 2D- och postala typer.