Aspose.BarCode för C++

C++ streckkodsbibliotek

Skapa och känna igen streckkoder av linjära, 2D- och posttyper inom alla C++-applikationer.

  Download Free Trial
  
 

Aspose.BarCode för C++ är ett streckkods-API för att lägga till streckkodsgenerering och -igenkänning, samt exportera genererade streckkoder med olika högkvalitativa bildformat. Detta API gör det möjligt att anpassa streckkodens utseendeparametrar, såsom streckfärg, bakgrundsfärg, kvalitet, rotationsvinkel, x-dimension, storlek, bildtexter, upplösning och mycket mer. Den tillhandahåller kodnings- och avkodningsfunktioner för 60+ streckkodstyper, inklusive men inte begränsat till QR-kod, Aztec-kod, Data Matrix, ISBN, kod 39, Code 93, PDF417, UPC, EAN och GS1 Data Matrix.

Avancerade C++ Barcode API-funktioner

Anpassat streckkodsutseende

Aspose.BarCode för C++ tillåter utvecklare att anpassa olika utseendeparametrar för genererade streckkoder. Du kan justera streckkodsfärg, kantstil, storlek, marginaler, rotationsvinkel, bildtexter och streckbredd. Det är möjligt att ändra färgen på bakgrund, text och bildtexter. Utvecklare kan generera streckkodsbilder utan ramar eller välja någon av fem tillgängliga stilar och ställa in önskad färg. Streckkodsbildstorleken kan bestämmas manuellt eller definieras automatiskt. Genererade streckkodsbilder kan roteras med den angivna vinkeln medurs eller moturs. API:et gör det möjligt att producera bilder av hög kvalitet med kantutjämning och specificera den upplösning som krävs.

Streckkodsgenerering Live Exempel

Aspose.Barcode för C++ är ett kraftfullt API som gör det möjligt för utvecklare att generera streckkodsbilder av hög kvalitet i sina applikationer. Den stöder ett brett utbud av streckkodstyper, inklusive linjära, postala och tvådimensionella streckkoder. API:et möjliggör anpassning av olika parametrar för streckkodsutseende. För att generera streckkoder måste utvecklare specificera den symbolik som krävs, information som ska kodas och olika egenskaper. Detta inkluderar inställning av förgrunds- och bakgrundsfärger, typsnitt och bildtextjustering, samt mane andra parametrar.

Code to be executed - C++


// Initialize a BarcodeGenerator class object and Set CodeText & Symbology Type
System::SharedPtr<BarcodeGenerator> generator = [&]
{
  auto tmp_0 = System::MakeObject<BarcodeGenerator>(EncodeTypes::QR, u"");
  // Set parameters
  tmp_0->get_Parameters()->get_Barcode()->get_XDimension()->set_Millimeters(2);
  tmp_0->get_Parameters()->get_Barcode()->get_CodeTextParameters()->set_Location(Aspose::BarCode::CodeLocation::Below);
  return tmp_0;
}();

// Generate image
System::SharedPtr<System::Drawing::Bitmap> lBmp = generator->GenerateBarCodeImage();
Generation result

Läs skadade streckkoder

Streckkodsbiblioteket stöder olika inställningar för att skanna och avkoda skadade eller förvrängda streckkoder. Det gör det möjligt att framgångsrikt läsa streckkodsbilder med olika defekter, såsom gaussiskt brus, inverterade färger, vita fläckar, visuella artefakter, färgad bakgrund och saknade staplar. För att förbättra streckkodsläsbarheten möjliggör API:et speciella metoder och mekanismer, inklusive medianfiltrering, "salt-och-papper"-filtrering, reducering av bildstorlek och annat. Dessutom drar streckkodsbiblioteket nytta av avancerade metoder för att avkoda industriella Data Matrix streckkoder, läsa allvarligt skadade QR-koder och till och med återställa vissa data från felaktiga streckkoder.

Streckkodsigenkänning Live Exempel

Streckkods-API:et tillhandahåller en användbar funktion för att upptäcka och läsa streckkoder av över 60 populära 1D- och 2D-typer. Det krävs bara några rader kod för att skanna streckkoder, vilket gör det enkelt att integrera denna funktion i dina applikationer. Denna kraftfulla funktion låter dig skanna och läsa streckkoder från ett brett utbud av källor, såsom bilder, dokument, etc. Med förmågan att upptäcka och läsa så många olika typer av streckkoder är detta API ett värdefullt verktyg för ett brett utbud av applikationer och industrier. Det kan användas för att automatisera och effektivisera processer, minska risken för fel och förbättra den övergripande effektiviteten i verksamheten. Oavsett om du behöver utveckla applikationer för detaljhandel, logistik, sjukvård eller något annat område, kan detta streckkods-API tillhandahålla en värdefull lösning för streckkodsdetektering och läsuppgifter.

Ready to recognize Känna igen Släpp en fil här eller klicka för att bläddra *

* Genom att ladda upp dina filer eller använda tjänsten godkänner du våra villkor för använda och sekretesspolicy.

Code to be executed - C++

  
try
{
  // Create instance of BarcodeGenerator class 
  System::SharedPtr<BarCodeReader> reader = System::MakeObject<BarCodeReader>("<file name>", DecodeType::AllSupportedTypes);
  while (reader->Read())
  {
    // Display code text and Symbology Type
    System::Console::WriteLine(System::String(u"CodeText: ") + reader->GetCodeText());
    System::Console::Write(System::String(u"Symbology Type: ") + reader->GetCodeType());
  }
  reader->Close();
}
catch (System::Exception& ex)
{
  System::Console::WriteLine(ex->get_Message());
}

Erkännande resultat

Vad folk säger

Ta inte bara vårt ord för det. Se vad användarna har att säga om API:er.

 
 
View Case Studies
  

Support and Learning Resources