Aspose.BarCode for JasperReports

Generera och exportera streckkoder i JasperReports

JasperReports & JasperServer API för att generera, visa och exportera linjära streckkoder, 2D och poststreckkoder till flera format.

  Ladda ner gratis prövning
  
 

Aspose.BarCode för JasperReports är en flexibel JasperReports och JasperServer-tillägg för att skapa och visa streckkodsetiketter i dina applikationer. Dessa streckkodsetiketter kan renderas i många populära bildformat.

Avancerade JasperReports till streckkodsexportfunktioner

Generera och skriv ut rapporter med streckkoder

Öka applikationens arbetsflöde genom att lägga till streckkodsfunktioner

Bädda in streckkoder i filer för att underlätta spårbarheten

Stor omfaktorering av genererad bildlayout

Igenkänning av 3D-förvrängda och roterade 2D-streckkoder

Igenkänning av en 3D-förvrängd QR-kod

MaxiCode och DotCode-renderare har lagts till

Interpolation AutoSize-läge lagts till i nya renderare

Lägg till avslutning med Timeout-stöd för interna bildbehandlings- och igenkänningsfilter

Allt-i-ett-paket för 1D, 2D & Poststreckkoder

Aspose.BarCode for JasperReports stöder mer än 25 av de mest populära linjära, 2D och poststreckkodssymbologierna, inklusive:

 • Australia Post
 • Aztec
 • BooklandEAN (ISBN)
 • Codabar
 • Code39
 • Code93
 • Code11
 • Code128
 • Datamatrix
 • EAN 8
 • EAN 13
 • EAN 14 (SCC14)
 • EAN 128
 • Identcode
 • Interleaved 2 of 5
 • Itf14
 • Leticode
 • MacroPdf417
 • Matrix 2 of 5
 • MSI
 • OneCode
 • OPC
 • Pdf417
 • Planet
 • Postnet
 • QR
 • SSCC 18
 • Standard 2 of 5
 • Supplement Code +2 (För EAN- och UPC-kod)
 • Supplement Code +5 (För EAN- och UPC-kod)
 • UPC A
 • UPC E
 • VIN

Anpassa streckkodsbilder

Aspose.BarCode för JasperReports tillåter att anpassa streckkoderna genom att specificera en mängd olika alternativ såsom symboltyp, text (koddata som kommer att kodas som streckkodsbild) samt egenskaper för att justera utseendet såsom typsnitt, bakgrund och förgrundsfärger.

Du kan också anpassa streckkodstexterna såsom texttypsnitt, bakgrunds-/förgrundsfärg, justering och plats (dölj, ovan, nedan) och så vidare.

Easy Deployment

Aspose.BarCode för JasperReports är enbart kodad i Java och tillhandahålls som ett enda JAR-dokument och distribueras enkelt till maskiner som kör JasperReports eller JasperServer. För att installera JasperReports Barcode-tillägget, kopiera helt enkelt JAR-dokumentet till rätt mappplats och du är redo att gå.