Aspose.BarCode for Java

Java Barcode Generation & Erkännande API

Generera, anpassa och känna igen linjära, 2D- och poststreckkodsbilder från JPG-, TIFF-, PNG-, BMP-, GIF- och EXIF-filer.

  Ladda ner gratis prövning
  
 

Aspose.BarCode för Java är ett robust och pålitligt API som tillhandahåller streckkodsgenerering och igenkänningsfunktioner för Java-applikationer. Den stöder de mest etablerade standarderna och specifikationerna och gör det möjligt att läsa 1D- och 2D-streckkoder från bilder i olika format i flera vinklar.

Aspose.BarCode för Java återger etiketterna i en mängd olika bildformat med mycket flexibla bildalternativ. Dessutom tillhandahåller biblioteket utskrift samt kodning och avkodning av flera symboler.

Avancerade Java-streckkodsbiblioteksfunktioner

Ange symboler för 1D, 2D och Post

Justera och ändra utseenderelaterade egenskaper för kodtext

Hantera bildtexter och teckensnitt

Stöd för kontrollsumma och tilläggsdata

Generera streckkodsbilder till flera bildformat

Läs 1D- och 2D-typer i alla vinklar

Anpassa bildernas höjd

Stöd för X- och Y-dimension för 2D-typ

Optimera Code128-kodning

Manipulera etiketter på många sätt

Aspose.BarCode för Java API ger möjlighet att manipulera bildkanter, stil, marginal och bredd samt bildens bakgrundsfärg och stapelfärg. Du kan också rotera bilder till valfri vinkel och producera streckkodsbilder av hög kvalitet med kantutjämning. Utöver detta kan bildmarginaler & upplösning kan anpassas.

Känn igen streckkoder från bilder

Java streckkodsbibliotek kan läsa från olika bilder. BarCodeReader-klassen som huvudsakligen är ansvarig för igenkänningsfunktionen stöder många populära bildformat inklusive BMP, PNG, TIFF, JPEG & GIF. Igenkänningsprocessen är mycket konfigurerbar så att du kan ställa in förväntade regioner för att hitta kodetiketter på en bild, tillämpa manuella igenkänningstips för att optimera skanningen & tillämpa binariseringsfilter på bilden.

Läs streckkodstyp och text från bild - Java

// initiera läsaren med bild & förväntad typ

BarCodeReader reader = new BarCodeReader(dir + "bcode.png", DecodeType.ALL_SUPPORTED_TYPES);

// läs kod

while (reader.read()) {

	// skriv ut kodtyp och text

	System.out.println("Type: " + reader.getCodeType() + " Text: " + reader.getCodeText());

}

Stödda streckkodssymboler

Aspose.BarCode for Java API erbjuder stöd för flera 1D-, 2D- och postsymboler med både kodnings- och avkodningsmöjligheter:

 • EAN-13
 • EAN-8
 • UPC-A
 • UPC-E
 • Interleaved 2 of 5
 • Standard 2 of 5
 • MSI
 • Code-11
 • Codabar
 • EAN-14 (SCC14)
 • SSCC-18
 • ITF-14
 • Matrix 2 of 5
 • PZN
 • Code-128
 • Code-39 Extended
 • Code-39 Standard
 • Code-93 Extended
 • Code-93 Standard
 • IATA 2 of 5
 • OPC
 • GS1 Code-128
 • ISBN
 • ISMN
 • ISSN
 • ITF-6
 • VIN
 • Pharmacode
 • Databar Omni Directional
 • Databar Limited
 • Databar Truncated
 • Databar Expanded
 • Patch Code (endast avkoda)
 • Supplement (endast avkoda)

2D-symboliker som stöds

 • PDF417
 • Macro PDF417
 • DataMatrix
 • QR
 • Aztec (Endast koda)
 • Italian Post 25
 • GS1 Data Matrix

Postsymboler som stöds

 • Postnet
 • USPS OneCode
 • Planet
 • Australia Post
 • Deutsche Post Identcode
 • Deutsche Post Leticode
 • Singapore Post
 • Swiss Post Parcel
 • RM4SCC
 • Australian Poste Parcel