Aspose.BarCode  för Java

Java Barcode Generation & Recognition API

Skapa och känna igen streckkoder av linjära, 2D- och posttyper inom alla Java-applikationer.

  Download Free Trial
  
 

Aspose.BarCode för Java är ett robust och pålitligt API som tillhandahåller streckkodsgenerering och igenkänningsfunktioner för Java-applikationer. Den stöder de mest etablerade standarderna och specifikationerna och låter utvecklare läsa 1D- och 2D-streckkoder från olika bildfiler i alla vinklar. Aspose.BarCode för Java återger streckkodsbilder i en mängd olika bildformat med mycket flexibla bildalternativ. Biblioteket stöder kodning och avkodning av över 60 streckkodstyper och möjliggör direkt utskrift av streckkodsbilder.

Avancerade Java-biblioteksfunktioner

Anpassa streckkodstyper och utseende

Streckkods-API:et för Java låter utvecklare finjustera utseendet på genererade streckkoder genom att ange streckkodstyp, inmatningstext, teckensnitt, bakgrunds- och förgrundsfärger, bildtextjustering och plats och andra egenskaper. Du kan ändra bildtexten genom att ställa in dess synlighet för övre och nedre bildtexter, teckensnitt, färger och justering.

Streckkodsgenerering Live Exempel

Streckkods-API:et gör det möjligt för utvecklare att enkelt generera streckkodsbilder av hög kvalitet i sina applikationer. Den stöder ett brett utbud av streckkodstyper, inklusive ofta använda sådana som QR-kod och kod 128, såväl som mer specialiserade typer som Aztec-kod och Data Matrix. API:et tillåter utvecklare att anpassa utseendet på de genererade streckkoderna, inklusive förgrunds- och bakgrundsfärger, typsnitt och bildtextjustering. Med hjälp av API:t kan utvecklare enkelt generera 2D-streckkoder på samma sätt som de skulle generera endimensionella streckkoder.

Code to be executed - Java


// Create an instane of the BarcodeGenerator class
BarcodeGenerator generator = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.QR);

// Specify the code text
generator.setCodeText("");

// Specify the X-dimension 
// the smallest width of the unit of BarCode bars or spaces
generator.getParameters().getBarcode().getXDimension().setMillimeters(2);

// Set codetext position
generator.getParameters().getBarcode().getCodeTextParameters().setLocation(CodeLocation.Below);

// Generate image
generator.generateBarCodeImage();
Generation result

Infoga streckkoder i PDF-dokument

Streckkodsbiblioteket tillåter utvecklare att inte bara skapa anpassade streckkoder utan också direkt lägga till genererade bilder i PDF-dokument. Du kan först skapa streckkodsbilder med ett av de rasterformat som stöds och sedan infoga dem i en PDF-fil. API:et gör det möjligt att lägga till streckkoder utan bildkomprimering och kvalitetsförluster. Det ger också funktionalitet för att ändra streckkodsparametrar och utseende före infogning eller lägga till den genererade bilden på flera dokumentsidor samtidigt. Aspose.BarCode API kan användas för högkvalitativ utskrift av streckkodsbilder. Rasterbilder har standardupplösningen 96 dpi, vilket inte räcker för detta ändamål. API:et gör det möjligt att ställa in en streckkodsbildupplösning på 300 eller 600 dpi för att skriva ut högkvalitativa PDF-dokument.

Streckkodsigenkänning Live Exempel

Java-streckkodsbiblioteket är ett kraftfullt verktyg för att arbeta med streckkoder i Java-applikationer. En av dess nyckelfunktioner är möjligheten att läsa streckkoder från olika bildfilformat. BarCodeReader-klassen, som är huvudklassen ansvarig för streckkodsigenkänning, stöder många populära bildformat, inklusive BMP, PNG, TIFF, JPEG och GIF. Detta gör det enkelt att integrera funktionalitet för streckkodsigenkänning i ett stort antal applikationer.

Ready to recognize Känna igen Släpp en fil här eller klicka för att bläddra *

* Genom att ladda upp dina filer eller använda tjänsten godkänner du våra villkor för använda och sekretesspolicy.

Code to be executed - Java

    
// initialize reader with image & expected type
BarCodeReader reader = new BarCodeReader(var reader = new Aspose.BarCode.BarCodeReader("<file name>", DecodeType.AllSupportedTypes);

// read code
while (reader.read()) {
    // print the code type & text
    System.out.println("Type: " + reader.getCodeType() + " Text: " + reader.getCodeText());
}

Erkännande resultat

Skanna streckkoder från PDF-dokument

Förutom att läsa streckkoder från bildfiler kan streckkodsbiblioteket användas för att skanna streckkoder från PDF-filer. Utvecklare kan implementera snabb streckkodsdetektering i PDF-dokument med flera sidor. API ger flera sätt att göra det. Det rekommenderade sättet är att konvertera dokumentsidor till rasterbilder och sedan använda mekanismer för streckkodsläsning. Att rendera sidinnehåll till rasterbilder föreslås som det enklaste och mest effektiva tillvägagångssättet. Annars kan streckkodsbilder först upptäckas och extraheras från PDF-källdokumentet. Denna metod underlättar läsning av streckkoder med originalupplösning. Aspose.BarCode API tillåter bearbetning av flersidiga PDF-filer för att upptäcka och känna igen alla streckkoder som presenteras i ett dokument.

Vad folk säger

Ta inte bara vårt ord för det. Se vad användarna har att säga om API:er.

 
 
View Case Studies
  

Support and Learning Resources