Aspose.BarCode for .NET

.NET API:er för att generera och känna igen streckkoder

Skapa och känna igen streckkoder av linjära, 2D och postala typer från flera bilder i alla .NET-applikationer.

  Ladda ner gratis prövning
  
 

Aspose.BarCode för .NET är ett kraftfullt bibliotek för att generera och känna igen 1D- och 2D-streckkoder från flera bildtyper i alla vinklar. Utvecklare kan enkelt lägga till streckkodsgenerering och skanningsfunktioner till sina .NET-applikationer. Det gör det också möjligt att exportera de genererade streckkoderna till olika högkvalitativa bildformat.

Aspose.BarCode för .NET stöder för att manipulera utseendet på de genererade streckkoderna som bakgrundsfärg, streckfärg, rotationsvinkel, x-dimension, bildkvalitet, upplösning, bildtexter, storlek och mycket mer. Dessutom stöder API flera typer av igenkännings- och bildfunktioner samt olika typer av symboler.

Avancerade .NET Barcode API-funktioner

Skriv ut streckkodsetiketter med lätthet

Spara till eller ladda från ström eller fil

Koda och avkoda tecken (icke-engelska) i 2D-typer

Rotera streckkodsbilder i valfri vinkel

Skanna streckkoder från flersidig TIFF

Stöd för linjära, 2D- och postsymboliker

Symbologier som stöds

.NET streckkodsbibliotek stöder flera 1D, 2D och poststreckkodsymboler för både kodnings- och avkodningsfunktioner.

API-stödda linjära typer inkluderar:

 • EAN 13
 • EAN 8
 • UPC A
 • UPC E
 • Interleaved 2 of 5
 • Standard 2 of 5
 • MSI
 • Code 11
 • Codabar
 • EAN 14 (SCC 14)
 • SSCC 18
 • ITF 14
 • Matrix 2 of 5
 • PZN
 • Code 128
 • Code 39 Förlängt
 • Code 39 Standard
 • Code 93 Förlängt
 • Code 16K
 • Code 93 Standard
 • IATA 2 of 5
 • OPC
 • GS1Code128
 • ISBN
 • ISMN
 • ISSN
 • ITF6
 • VIN
 • Pharmacode
 • DatabarOmniDirectional
 • DatabarTruncated
 • DatabarLimited
 • DatabarExpanded
 • DatabarStacked
 • DatabarExpandedStacked
 • DatabarStackedOmniDirectional
 • PatchCode
 • Supplement (endast avkoda)

2D-typer inkluderar:

 • PDF 417
 • Macro PDF 417
 • Micro PDF 417
 • Aztec
 • DataMatrix
 • Compact PDF 417 (endast avkoda)
 • QR
 • MicroQR
 • DotCode
 • MaxiCode
 • GS1DataMatrix
 • Italian Post 25
 • Code16K

Posttyper inkluderar:

 • Postnet
 • Planet
 • Australia Post
 • USPS OneCode
 • Deutsche Post Identcode
 • RM4SCC
 • Deutsche Post Leticode
 • SingaporePost
 • AustralianPosteParcel
 • SwissPostParcel
 • UpcaGs1DatabarCoupon

Skapa streckkoder

Streckkodsgeneratorns API erbjuder att skapa streckkoderna genom att specificera olika symbologier, ställa in kodtext (data som ska kodas till streckkodsbild) och utseenderelaterade egenskaper som bakgrundsfärg, teckensnitt samt plats (dölj, ovan, nedan) och justering . Dessutom kan man skapa tvådimensionella streckkoder som PDF 417, Data Matrix, Aztec, QR och Micro QR streckkoder etc på samma sätt som för endimensionell.

Streckkodsgenerering - C#

 // Sökvägen till dokumentkatalogen.

string dataDir = "define-your-directory";

// Instantiera objekt och ställ in olika streckkodsegenskaper

BarcodeGenerator generator = new BarcodeGenerator (EncodeTyper.Code128, "1234567");

generator.Parameters.Barcode.XDimension.Millimeters = 1f;// Spara bilden på ditt system och ställ in dess bildformat till Jpeg

generator.Save(dataDir + "output.jpg", BarCodeImageFormat.Jpeg);

Avbildning, rotation och storleksstöd

Aspose.BarCode för .NET tillåter manipulering av etikettkanter, kantfärger, stil, marginaler och bredd. Det ger också möjlighet att ändra bildfärg, bakgrundsfärg och stapelfärg. Du kan också rotera streckkodsbilder till valfri vinkel och producera bilder av hög kvalitet med kantutjämning. Utöver detta kan du ställa in anpassade upplösningar för de resulterande bilderna samtidigt som du sparar dem i något av de bildformat som stöds.

Skanna streckkod

Streckkods-API innehåller en annan kraftfull funktion för att läsa eller upptäcka de vanligaste 1D- och 2D-streckkoderna och upptäcka dem var som helst. Bara några rader kod för att upptäcka streckkoderna från bilden.

Streckkodsigenkänning - C#

using (BarCodeReader reader = new BarCodeReader(@"d:\template.jpg"))

{

  foreach (BarCodeResult result in reader.ReadBarCodes())

  {

    Console.WriteLine("Type: " + result.CodeType);

    Console.WriteLine("CodeText: " + result.CodeText);

  }

}

Vad folk säger

Ta inte bara vårt ord för det. Se vad användarna har att säga om API:er.

 
 
Visa fallstudier