Aspose.BarCode för .NET

Streckkodsgenerator och läsare API

Skapa och känna igen streckkoder av linjära, 2D- och posttyper inom alla .NET-applikationer.

  Download Free Trial
  
 

Aspose.BarCode för .NET är ett kraftfullt utvecklingsbibliotek för att generera och känna igen 1D- och 2D-streckkoder från olika bildtyper i alla vinklar. Utvecklare kan enkelt lägga till streckkodsgenerering och skanningsfunktioner till sina .NET-applikationer. Detta API gör det möjligt att exportera genererade streckkoder till olika bildformat av hög kvalitet.

Aspose.BarCode för .NET gör det möjligt att ändra utseendet på genererade streckkoder och deras parametrar, såsom bakgrundsfärg, streckfärg, rotationsvinkel, x -dimension, bildkvalitet, upplösning, bildtexter, storlek och många andra. Den tillhandahåller också rik streckkodsavkänning och läsningsfunktionalitet och stöder över 60 streckkodstyper.

Avancerade .NET Barcode API-funktioner

Anpassa streckkodstyper och utseende

Streckkods-API:et för .NET låter utvecklare finjustera utseendet på genererade streckkoder genom att ange streckkodstyp, inmatningstext, teckensnitt, bakgrunds- och förgrundsfärger, bildtextjustering och plats och andra egenskaper. Du kan ändra bildtexten genom att ställa in dess synlighet för övre och nedre bildtexter, teckensnitt, färger och justering.

Streckkodsgenerering Live Exempel

Streckkodsgeneratorns API gör det möjligt för utvecklare att skapa streckkoder genom att ange önskad streckkodstyp, ställa in inmatningstext (data som ska kodas i en streckkodsbild) och anpassa utseenderelaterade egenskaper, såsom bakgrunds- och förgrundsfärg, teckensnitt, textplacering (dölj, ovan eller under), och justering. Tvådimensionella streckkoder, som QR-kod, PDF417, Data Matrix, Aztec-kod etc. på samma sätt som för endimensionella.

Code to be executed - C#


// Initialize barcode generator
using (var generator = new Aspose.BarCode.Generation.BarcodeGenerator(EncodeTypes.QR, ""))
{
 // Set parameters
 generator.Parameters.Barcode.XDimension.Millimeters *= 2;
 generator.Parameters.Barcode.CodeTextParameters.Location = CodeLocation.Below;

 // Generate image
 Bitmap res = generator.GenerateBarCodeImage();
}
Generation result

Läs skadade streckkoder

Streckkodsbiblioteket stöder olika inställningar för att skanna och avkoda skadade eller förvrängda streckkoder. Det gör det möjligt att framgångsrikt läsa streckkodsbilder med olika defekter, såsom gaussiskt brus, inverterade färger, vita fläckar, visuella artefakter, färgad bakgrund och saknade staplar. För att förbättra streckkodsläsbarheten möjliggör API:et speciella metoder och mekanismer, inklusive medianfiltrering, "salt-och-papper"-filtrering, reducering av bildstorlek och annat. Dessutom drar streckkodsbiblioteket nytta av avancerade metoder för att avkoda industriella Data Matrix streckkoder, läsa allvarligt skadade QR-koder och till och med återställa vissa data från felaktiga streckkoder.

Streckkodsigenkänning Live Exempel

Streckkodsläsarens API tillhandahåller en uppsättning funktioner för att skanna, upptäcka och läsa 1D-, 2D- och poststreckkoder. Med bara några rader kod kan utvecklare enkelt integrera denna funktion i sina applikationer och använda den för att upptäcka och avkoda ett brett utbud av vanliga streckkoder. API:et är utformat för att vara användarvänligt och intuitivt, vilket gör det enkelt för utvecklare att snabbt och enkelt lägga till streckkodsskanningsfunktioner till sina applikationer.

Ready to recognize Känna igen Släpp en fil här eller klicka för att bläddra *

* Genom att ladda upp dina filer eller använda tjänsten godkänner du våra villkor för använda och sekretesspolicy.

Code to be executed - C#

  
// Initialize barcode reader
using (var reader = new Aspose.BarCode.BarCodeReader("<file name>", DecodeType.AllSupportedTypes))
{
  // Recognize barcodes on the image
  foreach (var barcode in reader.ReadBarCodes())
  {
    // Display the recognition result
    Console.WriteLine($"{barcode.CodeTypeName}: {barcode.CodeText}");
  }
}

Erkännande resultat

Vad folk säger

Ta inte bara vårt ord för det. Se vad användarna har att säga om API:er.

 
 
View Case Studies
  

Support and Learning Resources