PNG JPG BMP TIFF SVG
Aspose.BarCode  for .NET
Codablock-F

Codablock-F streckkod i .NET

Generera och skanna Codablock-F och GS1 Codablock-F streckkoder i C# med Aspose.BarCode på serversidan för .NET API

Om symboliken för Codablock-F

Codablock-F är en staplad 1D-streckkodstyp som främst används inom hälsovårdsindustrin. Den introducerades av Heinrich Oehlmann på Identcode Systeme GmbH i Tyskland 1989. Codablock F erbjuder högdensitetsdatakodning och effektiv användning av utrymme, vilket gör att upp till 2 725 tecken kan kodas i en streckkod. Den kombinerar staplade versioner av kod 39 och kod 128 symbologier, vilket ger fördelarna med 2D streckkoder samtidigt som den förblir inom 1D streckkoders område. Det används i stor utsträckning för tillämpningar, såsom patientidentifiering, provspårning, läkemedelshantering och lagerkontroll i hälsovårdsmiljöer.

Codablock-F-funktioner

  • Stackad struktur: Codablock-F använder en staplad struktur, vilket gör att flera rader med data kan staplas ovanpå varandra inom en enda streckkod. Detta möjliggör effektiv användning av utrymmet och ökar datakapaciteten jämfört med traditionella linjära streckkoder.
  • Hög datakapacitet: Codablock ger en hög datakapacitet, vilket möjliggör kodning av upp till 2 725 tecken i en enda streckkod. Detta gör den lämplig för applikationer som kräver lagring av omfattande information, till exempel inom hälsovård, logistik och lagerhantering.
  • Feldetektering och kontrollsiffror: Codablock-F innehåller fel detekteringsmekanismer och kontrollsiffror för att förbättra datanoggrannheten och tillförlitligheten. Den innehåller två obligatoriska kontrollsiffror baserade på modulo 86-algoritmen för hela meddelandet som är kodat i streckkoden. Dessutom har varje rad ett obligatoriskt radkontrolltecken baserat på modulo 103-algoritmen. Dessa kontrollsiffror och radkontrolltecken hjälper till att säkerställa integriteten hos den kodade datan och ger ett extra lager av feldetektering under streckkodsskanning och avkodning.

Applikationer

  • Hälsovård och medicinska tillämpningar: Codablock-F är avsedd för användning inom hälsovårdsindustrin, inklusive sjukhus, blodbanker och tandvård. Den används för patientidentifiering, provspårning och läkemedelshantering. Denna symbolik möjliggör noggrann spårning av patientinformation, säkerställer korrekt identifiering av prover och underlättar effektiv läkemedelsadministration och lagerkontroll i vårdinrättningar.
  • Blodbanker och laboratorier: Codablock-F är speciellt utformad för att underlätta processerna i blodbanker och laboratorier för att spåra och hantera blodprodukter, prover och laboratorieprover. Den höga datakapaciteten och feldetekteringsförmågan hos Codablock F möjliggör noggrann providentifiering, provspårbarhet och effektiv lagerhantering inom kritiska vårdprocesser.
  • Tandvård: Codablock-F är också används inom tandvården för patientjournalhantering och lagerkontroll av tandmaterial och proteser. Det möjliggör effektiv spårning av patientinformation, behandlingsplaner och tandinventering, vilket förbättrar arbetsflödeseffektiviteten och säkerställer korrekt dokumentation.

Codablock-F är en staplad 1D-streckkodstyp speciellt utformad för att överensstämma med sjukvården krav och att användas inom sådana sfärer som sjukhus, blodbanker och tandvård. Den erbjuder en staplad struktur som möjliggör kodning av omfattande data i en enda streckkod. Codablock F används för exakt patientidentifiering, tillförlitlig provspårning, effektiv medicinhantering och tandjournalhantering. Dess utrymmeseffektiva design och feldetekteringsmöjligheter gör den till en pålitlig lösning för korrekt datakodning och spårning inom hälso- och sjukvårdsbranschen.

Med Aspose.BarCode för .NET kan du enkelt generera och känna igen Codablock-F streckkoder i din C#-applikation