Aspose.BarCode  for PHP via Java

PHP streckkodsgenerator och Reader API

Skanna eller generera 1D, 2D och poststreckkoder från bilder i valfri PHP-webbapplikation.

  Ladda ner gratis prövning
  
 

Aspose.BarCode för PHP via Java är en uppsättning streckkodsgenerering och läsning av API:er för PHP-applikationer och skript. Utvecklare kan enkelt läsa 1D, 2D och poststreckkoder från bilder i olika vinklar. Streckkodsgeneratorns API skapar streckkodsbilder i olika format som JPG, PNG, GIF, BMP. Dessutom stöder den flera bildbehandlingsfunktioner som att manipulera kanter, färg, rotera bilder, anpassa upplösning och mycket mer.

Avancerade PHP Barcode API-funktioner

Generera flera typer av streckkoder

Hantera X- och Y-mått

Ställ in höjden på stängerna

Ställ in start- och stoppsymboler för Codabar

Kontrollera utseendet på kodtext

Hantera streckkodstexten

Ställ in kodtext för streckkod

Ange symboler för streckkoder

Känn igen flera symboler i en enda bild

Känn igen specifik streckkodssymbologi

Känn igen alla 1D-streckkoder från en bild

Få streckkodsigenkänningskvalitet i procent

Få information om streckkodsregion från bilden

Läs streckkod från specifik region

Byt streckkodsigenkänningslägen vid behov

Generering av QR-koder

API har förmågan att skapa streckkoder av flera typer inklusive DataMatrix, Aztec, Pdf417, flera MacroPdf417 streckkoder för stora eller flera kodtextvärden. Här är koden för generering av QR-koder.

PHP QR-kodgenerator

 //Instant streckkodsobjekt

$builder = new BarCodeBuilder();$symbology=new Symbology();

$builder->setSymbologyType($symbology->QR);

 

$builder->setCodeText("1234567890");

 

// Dölj kodtext

$codeLocation=new CodeLocation();

$builder->setCodeLocation($codeLocation->None);

 

$builder->setRotationAngleF(90);

 

// Spara bilden på ditt system och ställ in dess bildformat till Jpeg

$builder->save($dataDir . "CreatingQRBarcode.jpg");

 

// Visa eller eko Status