Aspose.BarCode för Python via Java

Python streckkodsbibliotek

Känn igen eller generera streckkoder i 1D, 2D och postnummer i alla Python-applikationer.

  Download Free Trial
  
 

Aspose.BarCode för Python via Java är en uppsättning API:er för generering av streckkoder och läsning av streckkoder som ska integreras i Python-applikationer genom att använda python-java-bryggan. Utvecklare kan enkelt lägga till streckkodsgenerering och igenkänningsfunktioner. Detta streckkods-API baserat på Python skapar streckkodsbilder och sparar dem i olika format, såsom PNG, JPG, GIF, BMP och TIFF. Den stöder olika bildbehandlingsfunktioner som att anpassa kanter, färgschema, rotationsvinkel, upplösning och mycket mer.

Avancerade Python via Java Barcode API-funktioner

Spara streckkoder i olika format

Streckkodsbiblioteket erbjuder olika alternativ för att spara genererade streckkoder, inte bara med populära rasterbildsformat utan också för att streama eller vektor. Streckkoder kan laddas ner med ett av de fem mest använda bildformaten eller två vektorformat. Det är också möjligt att ladda streckkoder som filer, strömmar eller bitmappar. Utvecklare kan anpassa processen för generering och sparande av streckkoder efter specifika affärsbehov genom att ställa in önskat utdataläge. API:et stöder följande filformat: BMP, PNG, GIF, JPEG och TIFF för input/output; EMF och SVG för utdata. Utvecklare kan spara streckkoder som vektorbilder, som EMF- och SVG-filer, för att skala dem utan att förlora upplösning. Det är möjligt att mata ut genererade streckkoder som strömmar (med det binära formatet). Det här läget kan användas för att abstrahera från användningen av specifika operativsystem och särskilda utgångsenheter. API:et gör det också möjligt att först spara streckkoder som bitmappsobjekt och sedan ladda ner dem i önskat filformat eller bearbeta vidare. Sådana objekt använder ett rutnät av pixlar för att representera en bild. Varje pixel i en bitmapp representeras av ett binärt värde, som anger om pixeln är fylld eller tom. Bitmappsobjekt tjänar till att representera och manipulera bilder. De används ofta i grafik- och bildbehandlingsprogram.

Generering av QR-koder

Detta streckkods-API har förmågan att generera streckkoder av de mest använda 2D-typerna, inklusive Data Matrix, Aztec Code, PDF417, och så vidare, för stora eller icke-standardvärden som ska kodas. Följande kodexempel beskriver generering av QR-koder.

Code to be executed - Python


from asposebarcode import Generation

class BarcodeGeneratorExamples():
  def generateBarcodeImageExample(self):
    generator = Generation.BarcodeGenerator(Generation.EncodeTypes.QR, "")
    generator.getParameters().getBarcode().getCodeTextParameters().setLocation(CodeLocation.Below)
    generator.getParameters().getBarcode().getXDimension().setMillimeters(2)
    generator.save("example.png", "PNG")

barcodeGeneratorExamples = BarcodeGeneratorExamples()
barcodeGeneratorExamples.generateBarcodeImage()
Generation result

Optimerad streckkodsskanning och avkodning

En av funktionerna i Aspose.BarCode för Python via Java är möjligheten att anpassa streckkodsläsningsprocessen genom att använda olika förinställningar. Dessa är fördefinierade uppsättningar av läsparametrar som är optimerade för olika scenarier och kan hjälpa till att förbättra noggrannheten och hastigheten för streckkodsigenkänning. Vissa förinställningar kan till exempel användas för att förbättra igenkänningen av små streckkoder av låg kvalitet eller skadade streckkoder, samt streckkoder som skannas från komplexa textdokument eller som roteras i en vinkel. Andra förinställningar kan användas för att öka läshastigheten för bilder av hög kvalitet och linjära streckkoder. Med dessa förinställningar kan utvecklare finjustera streckkodsläsningsprocessen för att maximera igenkänningsnoggrannheten och effektiviteten för deras specifika användningsfall. Detta kan förbättra den övergripande prestandan för deras applikationer och ge en bättre användarupplevelse för sina kunder.

Streckkodsigenkänning Live Exempel

Streckkodsläsarens API tillhandahåller en uppsättning funktioner för att skanna, upptäcka och läsa 1D-, 2D- och poststreckkoder. Med bara några rader kod kan utvecklare enkelt integrera denna funktion i sina applikationer och använda den för att upptäcka och avkoda ett brett utbud av vanliga streckkoder. API:et är designat för att vara användarvänligt och intuitivt, vilket gör det enkelt för utvecklare att snabbt och enkelt lägga till streckkodsskanningsfunktioner till sina Python-applikationer.

Ready to recognize Känna igen Släpp en fil här eller klicka för att bläddra *

* Genom att ladda upp dina filer eller använda tjänsten godkänner du våra villkor för använda och sekretesspolicy.

Code to be executed - Python

  
import os
import base64
from asposebarcode import Recognition

class BarcodeReaderExamples():
  def readBarcodeImage(self):
    image_data_base64 = ta.load_image_base64_from_path("<file name>")
    reader = Recognition.BarcodeReader(image_data_base64, None, Recognition.DecodeType.AllSupportedTypes)
    recognized_results = reader.readBarCodes()
    for x in recognized_results:
      print(x.getCodeText())
      print(x.getCodeTypeName())

  def load_image_base64_from_path(filePath):
    try:
      image_file = open(filePath, "rb")
      image_data_binary = image_file.read()
      return (base64.b64encode(image_data_binary)).decode('ascii')
    except Exception as ex:
      print('Failed to save image\\n ' + str(ex))
    
barcodeReaderExamples = BarcodeReaderExamples()
barcodeReaderExamples.readBarcodeImage()

Erkännande resultat

Vad folk säger

Ta inte bara vårt ord för det. Se vad användarna har att säga om API:er.

 
 
View Case Studies
  

Support and Learning Resources