Aspose.BarCode för SQL Reporting Services

SSRS streckkods-API:er

Generera linjära och 2D streckkoder från Microsoft SQL Server Reporting Services.

  Download Free Trial
  
 

Aspose.BarCode for Reporting Services är en heltäckande lösning för att rendera linjära och 2D streckkoder inom Microsoft SQL Server Reporting Services. Streckkodsetiketter kan kodas med icke-engelska tecken och renderas i BMP-, JPEG-, GIF- och PNG-format.

Avancerade .NET Barcode API-funktioner

Integration med SQL Server Reporting Services

Aspose.BarCode for Reporting Services kan enkelt integreras i befintliga eller nya projekt genom att lägga till Aspose.BarCode for Reporting Services till Visual Studio Toolbox. När den är tillgänglig i verktygslådan kan du dra och släppa den på projektet var du vill.

Streckkodsgenerering Live Exempel

Detta streckkods-API tillåter utvecklare att generera streckkoder av hög kvalitet genom att ställa in streckkodstypen, indata som ska kodas och anpassade utseenderelaterade egenskaper. Det ger en mängd olika alternativ för att finjustera utseendet på de genererade streckkoderna, inklusive bakgrunds- och förgrundsfärger, teckensnitt, storlek, upplösning och texttexter.

Code to be executed - C#


// Initialize barcode generator
using (var generator = new Aspose.BarCode.Generation.BarcodeGenerator(EncodeTypes.QR, ""))
{
 // Set parameters
 generator.Parameters.Barcode.XDimension.Millimeters *= 2;
 generator.Parameters.Barcode.CodeTextParameters.Location = CodeLocation.Below;

 // Generate image
 Bitmap res = generator.GenerateBarCodeImage();
}
Generation result

Anpassad streckkodsstorlek och färg

Aspose.BarCode för SQL Reporting Services API ger rik funktionalitet för att generera streckkodsbilder med anpassade parametrar. Utvecklare kan skapa applikationer för att generera streckkoder i valfri färg eller storlek beroende på företagets behov. Det är möjligt att anpassa utseendet på alla streckkodselement, inklusive färger på streck, bakgrund, kanter och texttexter, såväl som deras placering. Streckkod kan genereras med eller utan visning av inmatad text, övre och/eller nedre bildtext, stoppningar och kanter. Streckkodsstorleken kan ställas in automatiskt beroende på X-dimensionen eller manuellt. Det kan definieras i olika enheter, såsom millimeter, tum, punkter eller pixlar. Vid behov kan bildproportioner och upplösning ändras. Storleken på textteckensnitt kan också anpassas.

Streckkodsigenkänning Live Exempel

Streckkodsläsarens API tillhandahåller en uppsättning funktioner för att skanna, upptäcka och läsa 1D-, 2D- och poststreckkoder. Med bara några rader kod kan utvecklare enkelt integrera denna funktion i sina applikationer och använda den för att upptäcka och avkoda ett brett utbud av vanliga streckkoder. API:et är utformat för att vara användarvänligt och intuitivt, vilket gör det enkelt för utvecklare att snabbt och enkelt lägga till streckkodsskanningsfunktioner till sina applikationer.

Ready to recognize Känna igen Släpp en fil här eller klicka för att bläddra *

* Genom att ladda upp dina filer eller använda tjänsten godkänner du våra villkor för använda och sekretesspolicy.

Code to be executed - C#

  
// Initialize barcode reader
using (var reader = new Aspose.BarCode.BarCodeReader("<file name>", DecodeType.AllSupportedTypes))
{
  // Recognize barcodes on the image
  foreach (var barcode in reader.ReadBarCodes())
  {
    // Display the recognition result
    Console.WriteLine($"{barcode.CodeTypeName}: {barcode.CodeText}");
  }
}

Erkännande resultat

Streckkodsdesigner för Visual Studio

Layouten på streckkodsetiketterna kan ändras genom att använda den fullt integrerade streckkodsdesignern för Visual Studio. Utvecklare kan förhandsgranska och justera streckkodsbilderna vid designtillfället. Designern tillåter också att anpassa olika inställningar för att justera utseendet på streckkodsbilder.

Vad folk säger

Ta inte bara vårt ord för det. Se vad användarna har att säga om API:er.

 
 
View Case Studies
  

Support and Learning Resources