Aspose.BarCode for SharePoint

Lägg till streckkoder till Microsoft SharePoint-listor

Streckkod SharePoint App för att lägga till linjära, 2D och poststreckkodsymboler till Microsoft SharePoint-listor.

  Ladda ner gratis prövning
  
 

Aspose.BarCode för SharePoint gör det möjligt att lägga till ett stort antal linjära, 2D- och poststreckkodssymboler till Microsoft SharePoint Foundation 2010 och Microsoft Office SharePoint Server 2010 (MOSS) listor. Du kan lägga till streckkoder till valfri lista genom att ange kodtext och symbolik.

Lägg till kolumn streckkodstyp till SharePoint-listor

Aspose.BarCode för SharePoint gör det enkelt att lägga till en kolumn för streckkodstyp till SharePoint-listorna. Denna komponent låter dig också ställa in streckkodstexten med hjälp av GUI eller genom att inkludera servicemarkörer.

Stödda streckkodssymboler

SharePoint streckkodsapp stöder de mest populära symbologierna inklusive:

 • AustraliaPost
 • AustralianPostParcel
 • Aztec
 • BooklandEAN
 • Code11
 • Code128
 • Code39Extended
 • Code39Standard
 • Code93Extended
 • Code93Standard
 • CodeBar
 • DataMatrix
 • DeutchePostIdentificationCode
 • DeutchePostleitCode
 • EAN128
 • EAN13
 • EAN14
 • EAN8
 • GS1DataMatrix
 • IATA2of5
 • Interleaved2of5
 • ItalianPost25
 • ITF14
 • ITF6
 • MacroPdf417
 • Matrix2of5
 • MSI
 • OneCode
 • OPC
 • Pdf417
 • Planet
 • Postnet
 • PZN
 • QR
 • RM4SCC
 • SCC14
 • SingaporePost
 • SSCC18
 • Standard2of5
 • UPCA
 • UPCE
 • VIN

Support- och lärresurser