Aspose.BarCode för SharePoint

SharePoint streckkods-API:er

Streckkod SharePoint App för att lägga till linjära, 2D och poststreckkoder till Microsoft SharePoint-listor.

  Download Free Trial
  
 

Aspose.BarCode för SharePoint tillåter utvecklare att lägga till ett stort utbud av linjära streckkoder, 2D och poststreckkoder till Microsoft SharePoint Foundation 2010 och Microsoft Office SharePoint Server 2010 (MOSS) listor. Du kan skapa och sedan infoga streckkoder i valfri lista genom att ange inmatningstext och typ.

Lägg till streckkoder till Sharepoint-listor

Aspose.BarCode för SharePoint ger rik funktionalitet för att lägga till streckkoder till SharePoint-listor. Sådana listor kan användas för att lagra och organisera data i ett strukturerat format. Det är ett bekvämt sätt att hantera ett brett utbud av information, såsom kontakter, uppgifter, kalenderhändelser och mer. De tillhandahåller flera funktioner för att organisera, sortera, filtrera och dela data. Det kan vara användbart att lägga till streckkoder i SharePoint-listor för att underlätta åtkomst och hantering av informationen i listan. Om en SharePoint-lista skapas för att spåra inventeringsartiklar kan utvecklare lägga till streckkoder för att snabbt och exakt skanna och uppdatera informationen i listan. Detta skulle kunna underlätta spårning och hantering av lager, samt minska risken för avvikelser. Streckkoder kan tjäna till att snabbt komma åt och visa information i en SharePoint-lista, till exempel genom att skanna streckkoder för att snabbt visa specifika objekt eller poster i listan.

Streckkodsgenerering Live Exempel

Streckkodsbiblioteket är ett kraftfullt verktyg som gör det möjligt för utvecklare att enkelt generera streckkoder genom att ange målstreckkodstypen, infoga indata för att lagra streckkoden och anpassa utseenderelaterade egenskaper. Biblioteket erbjuder en mängd olika alternativ för att finjustera utseendet på de genererade streckkoderna, inklusive alternativ för att ställa in bakgrunds- och förgrundsfärger, teckensnitt, storlek, upplösning och texttexter.

Code to be executed - C#


// Initialize barcode generator
using (var generator = new Aspose.BarCode.Generation.BarcodeGenerator(EncodeTypes.QR, ""))
{
 // Set parameters
 generator.Parameters.Barcode.XDimension.Millimeters *= 2;
 generator.Parameters.Barcode.CodeTextParameters.Location = CodeLocation.Below;

 // Generate image
 Bitmap res = generator.GenerateBarCodeImage();
}
Generation result

Spara streckkoder i olika format

Streckkodsbiblioteket erbjuder olika alternativ för att spara genererade streckkoder, inte bara med populära rasterbildsformat utan också för att streama eller vektor. Streckkoder kan laddas ner med ett av de fem mest använda bildformaten eller två vektorformat. Det är också möjligt att ladda streckkoder som filer, strömmar eller bitmappar. Utvecklare kan anpassa processen för generering och sparande av streckkoder efter specifika affärsbehov genom att ställa in önskat utdataläge. API:et stöder följande filformat: BMP, PNG, GIF, JPEG och TIFF för input/output; EMF och SVG för utdata.
Utvecklare kan spara streckkoder som vektorbilder, som EMF- och SVG-filer, för att skala dem utan att förlora upplösning.

Streckkodsigenkänning Live Exempel

Streckkods-API:et innehåller olika funktioner för att upptäcka och läsa ett brett utbud av populära 1D- och 2D-streckkoder. Dessa funktioner kan enkelt integreras i dina applikationer med bara några rader kod, vilket ger ett bekvämt och effektivt sätt att lägga till streckkodsdetekteringsfunktioner till dina applikationer.

Ready to recognize Känna igen Släpp en fil här eller klicka för att bläddra *

* Genom att ladda upp dina filer eller använda tjänsten godkänner du våra villkor för använda och sekretesspolicy.

Code to be executed - C#

  
// Initialize barcode reader
using (var reader = new Aspose.BarCode.BarCodeReader("<file name>", DecodeType.AllSupportedTypes))
{
  // Recognize barcodes on the image
  foreach (var barcode in reader.ReadBarCodes())
  {
    // Display the recognition result
    Console.WriteLine($"{barcode.CodeTypeName}: {barcode.CodeText}");
  }
}

Erkännande resultat

Vad folk säger

Ta inte bara vårt ord för det. Se vad användarna har att säga om API:er.

 
 
View Case Studies
  

Support and Learning Resources