PNG JPG BMP TIFF SVG
Aspose.BarCode  for .NET
Codablock-F

บาร์โค้ด Codablock-F ใน .NET

สร้างและสแกน บาร์โค้ด Codablock-F และ GS1 Codablock-F ใน C# โดยใช้ Aspose.BarCode ฝั่งเซิร์ฟเวอร์สำหรับ .NET API

เกี่ยวกับสัญลักษณ์ Codablock-F

Codablock-F เป็นประเภทบาร์โค้ด 1 มิติแบบเรียงซ้อนที่ใช้เป็นหลักในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ ได้รับการแนะนำโดย Heinrich Oehlmann ที่ Identcode Systeme GmbH ในเยอรมนีในปี 1989 Codablock F นำเสนอการเข้ารหัสข้อมูลที่มีความหนาแน่นสูงและการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถเข้ารหัสอักขระได้ถึง 2,725 ตัวในบาร์โค้ด เป็นการรวมสัญลักษณ์รหัส 39 และรหัส 128 แบบสแต็ก ซึ่งให้ข้อดีของบาร์โค้ด 2 มิติในขณะที่ยังคงอยู่ในขอบเขตของบาร์โค้ด 1 มิติ มีการใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการใช้งานต่างๆ เช่น การระบุตัวผู้ป่วย การติดตามสิ่งส่งตรวจ การจัดการยา และการควบคุมสินค้าคงคลังในสภาพแวดล้อมด้านการดูแลสุขภาพ

คุณลักษณะ Codablock-F

  • โครงสร้างแบบเรียงซ้อน: Codablock-F ใช้โครงสร้างแบบเรียงซ้อน ทำให้สามารถเรียงข้อมูลหลายแถวซ้อนทับกันภายในบาร์โค้ดเดียว ซึ่งช่วยให้ใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มความจุข้อมูลเมื่อเทียบกับบาร์โค้ดเชิงเส้นแบบดั้งเดิม
  • ความจุข้อมูลสูง: Codablock ให้ความจุข้อมูลสูง ทำให้สามารถเข้ารหัสได้ถึง 2,725 ตัวอักษร ในบาร์โค้ดเดียว ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการจัดเก็บข้อมูลจำนวนมาก เช่น ในด้านการดูแลสุขภาพ โลจิสติกส์ และการจัดการสินค้าคงคลัง
  • การตรวจจับข้อผิดพลาดและตรวจสอบตัวเลข: Codablock-F รวมข้อผิดพลาด กลไกการตรวจจับและตรวจสอบตัวเลขเพื่อเพิ่มความแม่นยำและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ประกอบด้วยตัวเลขตรวจสอบบังคับสองหลักตามอัลกอริทึมโมดูโล 86 สำหรับข้อความทั้งหมดที่เข้ารหัสในบาร์โค้ด นอกจากนี้ แต่ละแถวยังมีอักขระตรวจสอบแถวบังคับตามอัลกอริทึม modulo 103 ตัวเลขตรวจสอบและอักขระตรวจสอบแถวเหล่านี้ช่วยรับประกันความสมบูรณ์ของข้อมูลที่เข้ารหัส และให้การตรวจจับข้อผิดพลาดเพิ่มเติมอีกชั้นระหว่างการสแกนและถอดรหัสบาร์โค้ด

แอปพลิเคชัน

  • การใช้งานด้านการดูแลสุขภาพและการแพทย์: Codablock-F มีไว้สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ รวมถึงโรงพยาบาล ธนาคารเลือด และการดูแลทันตกรรม ใช้สำหรับการระบุตัวผู้ป่วย การติดตามสิ่งส่งตรวจ และการจัดการยา สัญลักษณ์นี้ทำให้สามารถติดตามข้อมูลผู้ป่วยได้อย่างแม่นยำ ช่วยให้ระบุตัวอย่างได้อย่างถูกต้อง และอำนวยความสะดวกในการบริหารยาและการควบคุมสินค้าคงคลังในสถานพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ธนาคารเลือดและห้องปฏิบัติการ: Codablock-F คือ ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการธนาคารเลือดและห้องปฏิบัติการสำหรับติดตามและจัดการผลิตภัณฑ์เลือด สิ่งส่งตรวจ และตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ ความจุข้อมูลสูงและความสามารถในการตรวจจับข้อผิดพลาดของ Codablock F ทำให้สามารถระบุชิ้นงานได้อย่างแม่นยำ ตรวจสอบย้อนกลับตัวอย่างได้ และจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพภายในกระบวนการดูแลสุขภาพที่สำคัญ
  • การดูแลฟัน: Codablock-F ยังเป็น ใช้ในการดูแลทันตกรรมสำหรับการจัดการบันทึกผู้ป่วยและการควบคุมสินค้าคงคลังของวัสดุทันตกรรมและขาเทียม ช่วยให้ติดตามข้อมูลผู้ป่วย แผนการรักษา และรายการทันตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิภาพเวิร์กโฟลว์และรับประกันความถูกต้องของเอกสาร

Codablock-F เป็นประเภทบาร์โค้ด 1 มิติแบบเรียงซ้อนที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้สอดคล้องกับการดูแลสุขภาพ ที่ต้องการและนำไปใช้ในสถานพยาบาล ธนาคารเลือด และทันตกรรม มีโครงสร้างแบบสแต็กที่อนุญาตให้เข้ารหัสข้อมูลจำนวนมากในบาร์โค้ดเดียว Codablock F ใช้สำหรับการระบุตัวผู้ป่วยที่แม่นยำ การติดตามสิ่งส่งตรวจที่เชื่อถือได้ การจัดการยาอย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดการบันทึกทางทันตกรรม การออกแบบที่ประหยัดพื้นที่และความสามารถในการตรวจจับข้อผิดพลาดทำให้เป็นโซลูชันที่เชื่อถือได้สำหรับการเข้ารหัสและติดตามข้อมูลที่แม่นยำในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ

การใช้ Aspose.BarCode สำหรับ .NET คุณสามารถสร้างและจดจำบาร์โค้ด Codablock-F ได้อย่างง่ายดายในแอปพลิเคชัน C# ของคุณ