Product Family

Giải pháp tạo và nhận dạng mã vạch

Trên Premise, các API đám mây và ứng dụng để tạo hoặc đọc mã vạch 1D (Tuyến tính), 2D và mã vạch Bưu điện của hơn 60 ký hiệu, trên các nền tảng phổ biến.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mọi người đang nói gì

Đừng chỉ lấy lời của chúng tôi cho nó. Xem người dùng nói gì về Aspose.BarCode.

 
 
Xem Trường Hợp Nghiên Cứu