Aspose.BarCode  cho Android via Java

API Android để tạo và nhận dạng mã vạch

Tạo hoặc đọc mã vạch 1D, 2D và mã vạch bưu chính từ hình ảnh trong bất kỳ ứng dụng di động Android nào.

  Download Free Trial
  
 

Aspose.BarCode dành cho Android thông qua Java là một API đọc và tạo mã vạch dành cho các ứng dụng Android. Nó hỗ trợ quét mã vạch 1D, 2D và bưu chính từ hình ảnh ở các góc độ khác nhau. API trình tạo mã vạch có thể dễ dàng tạo hình ảnh mã vạch và lưu chúng ở nhiều định dạng khác nhau. Nó cũng cung cấp chức năng hình ảnh phong phú, chẳng hạn như tùy chỉnh đường viền mã vạch, màu sắc, góc xoay, độ phân giải, v.v.

Tính năng API mã vạch Android nâng cao

Tạo mã vạch tùy chỉnh

Thư viện mã vạch cho Android via Java cho phép nhà phát triển tùy chỉnh một số tham số mã vạch phổ biến, bao gồm loại mã vạch, dữ liệu được mã hóa, kích thước mã vạch, kiểu phông chữ và màu sắc cũng như góc định hướng. Để tạo mã vạch, bạn cần chọn loại mã vạch cần tạo, chẳng hạn như UPC hoặc EAN chẳng hạn. Bạn cũng phải nhập dữ liệu sẽ được lưu trữ trong mã vạch, chẳng hạn như số sản phẩm hoặc URL. Ngoài ra, bạn có thể đặt chế độ định cỡ theo yêu cầu và điều chỉnh màu sắc của các thành phần mã vạch, độ phân giải, kiểu đường viền và các thông số liên quan đến giao diện khác. Có thể sửa đổi chiều rộng của các thanh và khoảng cách giữa chúng. Các tham số bổ sung này có thể ảnh hưởng đến khả năng đọc và chất lượng của mã vạch, vì vậy điều quan trọng là phải hiểu mục đích của chúng và cách điều chỉnh chúng một cách chính xác.

Ví dụ trực tiếp về tạo mã vạch

API trình tạo mã vạch có thể tạo mã vạch bằng cách chỉ định loại được yêu cầu, đặt văn bản đầu vào (dữ liệu được mã hóa trong mã vạch) và tùy chỉnh các thuộc tính liên quan đến giao diện, chẳng hạn như màu nền và màu nền trước, phông chữ và chú thích văn bản. Mã vạch hai chiều, chẳng hạn như PDF417, Data Matrix, Aztec Code, QR Code và Micro QR Code có thể được tạo theo cách giống như các loại 1D.

Code to be executed - Java


// Create an instane of the BarcodeGenerator class
BarcodeGenerator generator = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.QR);

// Specify the code text
generator.setCodeText("");

// Specify the X-dimension 
// the smallest width of the unit of BarCode bars or spaces
generator.getParameters().getBarcode().getXDimension().setMillimeters(2);

// Set codetext position
generator.getParameters().getBarcode().getCodeTextParameters().setLocation(CodeLocation.Below);

// Generate image
generator.generateBarCodeImage();
Generation result

Máy quét và giải mã mã vạch

API mã vạch cho phép phát hiện và đọc mã vạch của hơn 60 loại 1D và 2D phổ biến. Nó chỉ yêu cầu một vài dòng mã để quét mã vạch, giúp dễ dàng tích hợp chức năng này vào các ứng dụng của bạn. Tính năng mạnh mẽ này cho phép bạn quét và đọc mã vạch từ nhiều nguồn khác nhau, chẳng hạn như hình ảnh, tài liệu, v.v. Tính năng này có thể được sử dụng để tự động hóa các quy trình, giảm nguy cơ xảy ra lỗi và nâng cao hiệu quả chung của hoạt động. Cho dù bạn cần phát triển ứng dụng cho bán lẻ, hậu cần, chăm sóc sức khỏe hay bất kỳ lĩnh vực nào khác, API mã vạch này đều có thể cung cấp giải pháp cho các tác vụ đọc và phát hiện mã vạch.

Ví dụ trực tiếp về nhận dạng mã vạch

API trình đọc mã vạch cung cấp một tập hợp các tính năng để quét, phát hiện và đọc mã vạch 1D, 2D và mã vạch bưu chính. Chỉ với một vài dòng mã, các nhà phát triển có thể dễ dàng tích hợp chức năng này vào các ứng dụng của họ và sử dụng nó để phát hiện và giải mã nhiều loại mã vạch thường được sử dụng. API được thiết kế thân thiện và trực quan với người dùng, giúp các nhà phát triển dễ dàng thêm khả năng quét mã vạch vào ứng dụng của họ một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Ready to recognize Công nhận Thả một tập tin ở đây hoặc nhấp để duyệt *

* Bằng cách tải tệp của bạn lên hoặc sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý với Điều khoản của chúng tôi sử dụngChính sách quyền riêng tư.

Code to be executed - Java

    
// initialize reader with image & expected type
BarCodeReader reader = new BarCodeReader(var reader = new Aspose.BarCode.BarCodeReader("<file name>", DecodeType.AllSupportedTypes);

// read code
while (reader.read()) {
    // print the code type & text
    System.out.println("Type: " + reader.getCodeType() + " Text: " + reader.getCodeText());
}

kết quả công nhận

Mọi người đang nói gì

Đừng chỉ nhận lời của chúng tôi cho nó. Xem người dùng nói gì về API.

 
 
View Case Studies
  

Support and Learning Resources

  
  

Aspose.BarCode cung cấp các API nhận dạng và tạo mã vạch riêng lẻ cho các môi trường phát triển phổ biến khác như được liệt kê bên dưới: