Aspose.BarCode  cho Java

API nhận dạng và tạo mã vạch Java

Tạo và nhận dạng mã vạch của các loại tuyến tính, 2D và bưu chính trong bất kỳ ứng dụng Java nào.

  Download Free Trial
  
 

Aspose.BarCode cho Java là một API mạnh mẽ và đáng tin cậy cung cấp các tính năng tạo và nhận dạng mã vạch cho các ứng dụng Java. Nó hỗ trợ các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật đã được thiết lập nhất và cho phép các nhà phát triển đọc mã vạch 1D và 2D từ các tệp hình ảnh khác nhau ở mọi góc độ. Aspose.BarCode cho Java hiển thị hình ảnh mã vạch ở nhiều định dạng hình ảnh với các tùy chọn hình ảnh rất linh hoạt. Thư viện hỗ trợ mã hóa và giải mã hơn 60 loại mã vạch và cho phép in trực tiếp hình ảnh mã vạch.

Tính năng thư viện Java nâng cao

Tùy chỉnh các loại mã vạch và hình thức

API mã vạch cho Java cho phép nhà phát triển tinh chỉnh giao diện của mã vạch được tạo bằng cách chỉ định loại mã vạch, văn bản nhập, kiểu phông chữ, màu nền và nền trước, vị trí và căn chỉnh phụ đề cũng như các thuộc tính khác. Bạn có thể sửa đổi chú thích bằng cách đặt mức độ hiển thị của chú thích cho chú thích trên và dưới, phông chữ, màu sắc và căn chỉnh.

Ví dụ trực tiếp về tạo mã vạch

API mã vạch cho phép các nhà phát triển dễ dàng tạo hình ảnh mã vạch chất lượng cao trong ứng dụng của họ. Nó hỗ trợ nhiều loại mã vạch, bao gồm các loại được sử dụng rộng rãi như Mã QR và Mã 128, cũng như các loại chuyên dụng hơn như Mã Aztec và Data Matrix. API cho phép nhà phát triển tùy chỉnh giao diện của mã vạch được tạo, bao gồm màu nền trước và màu nền, phông chữ và căn chỉnh chú thích. Sử dụng API, các nhà phát triển có thể dễ dàng tạo mã vạch 2D giống như cách họ tạo mã vạch một chiều.

Code to be executed - Java


// Create an instane of the BarcodeGenerator class
BarcodeGenerator generator = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.QR);

// Specify the code text
generator.setCodeText("");

// Specify the X-dimension 
// the smallest width of the unit of BarCode bars or spaces
generator.getParameters().getBarcode().getXDimension().setMillimeters(2);

// Set codetext position
generator.getParameters().getBarcode().getCodeTextParameters().setLocation(CodeLocation.Below);

// Generate image
generator.generateBarCodeImage();
Generation result

Chèn mã vạch vào tài liệu PDF

Thư viện mã vạch cho phép các nhà phát triển không chỉ tạo mã vạch tùy chỉnh mà còn trực tiếp thêm hình ảnh được tạo vào tài liệu PDF. Trước tiên, bạn có thể tạo hình ảnh mã vạch bằng một trong các định dạng raster được hỗ trợ, sau đó chèn chúng vào tệp PDF. API cho phép thêm mã vạch mà không cần nén hình ảnh và giảm chất lượng. Nó cũng cung cấp chức năng sửa đổi các tham số và hình thức mã vạch trước khi chèn hoặc thêm hình ảnh được tạo vào một số trang tài liệu cùng một lúc. Aspose.BarCode API có thể được sử dụng để in ảnh mã vạch chất lượng cao. Hình ảnh raster có độ phân giải tiêu chuẩn là 96 dpi, không đủ cho mục đích này. API cho phép đặt độ phân giải hình ảnh mã vạch là 300 hoặc 600 dpi để in các tài liệu PDF chất lượng cao.

Ví dụ trực tiếp về nhận dạng mã vạch

Thư viện mã vạch Java là một công cụ mạnh mẽ để làm việc với mã vạch trong các ứng dụng Java. Một trong những tính năng chính của nó là khả năng đọc mã vạch từ các định dạng tệp hình ảnh khác nhau. Lớp BarCodeReader, là lớp chính chịu trách nhiệm nhận dạng mã vạch, hỗ trợ nhiều định dạng hình ảnh phổ biến, bao gồm BMP, PNG, TIFF, JPEG và GIF. Điều này giúp dễ dàng tích hợp chức năng nhận dạng mã vạch vào nhiều ứng dụng.

Ready to recognize Công nhận Thả một tập tin ở đây hoặc nhấp để duyệt *

* Bằng cách tải tệp của bạn lên hoặc sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý với Điều khoản của chúng tôi sử dụngChính sách quyền riêng tư.

Code to be executed - Java

    
// initialize reader with image & expected type
BarCodeReader reader = new BarCodeReader(var reader = new Aspose.BarCode.BarCodeReader("<file name>", DecodeType.AllSupportedTypes);

// read code
while (reader.read()) {
    // print the code type & text
    System.out.println("Type: " + reader.getCodeType() + " Text: " + reader.getCodeText());
}

kết quả công nhận

Quét mã vạch từ tài liệu PDF

Bên cạnh việc đọc mã vạch từ tệp hình ảnh, thư viện mã vạch có thể được sử dụng để quét mã vạch từ tệp PDF. Các nhà phát triển có thể triển khai phát hiện mã vạch nhanh trong tài liệu PDF có nhiều trang. API cung cấp một số cách để làm điều đó. Cách được khuyến nghị là chuyển đổi các trang tài liệu thành hình ảnh raster và sau đó áp dụng các cơ chế đọc mã vạch. Để hiển thị nội dung trang thành hình ảnh raster được đề xuất là cách tiếp cận dễ dàng và hiệu quả nhất. Mặt khác, hình ảnh mã vạch có thể được phát hiện và trích xuất trước tiên từ tài liệu PDF nguồn. Phương pháp này tạo điều kiện đọc mã vạch với độ phân giải gốc. Aspose.BarCode API cho phép xử lý các tệp PDF nhiều trang để phát hiện và nhận dạng tất cả các mã vạch được trình bày trong tài liệu.

Mọi người đang nói gì

Đừng chỉ nhận lời của chúng tôi cho nó. Xem người dùng nói gì về API.

 
 
View Case Studies
  

Support and Learning Resources