Aspose.BarCode cho .NET

Trình tạo mã vạch và trình đọc API

Tạo và nhận dạng mã vạch của các loại tuyến tính, 2D và bưu chính trong bất kỳ ứng dụng .NET nào.

  Download Free Trial
  
 

Aspose.BarCode cho .NET là một thư viện phát triển mạnh mẽ để tạo và nhận dạng mã vạch 1D & 2D từ nhiều loại hình ảnh khác nhau ở mọi góc độ. Các nhà phát triển có thể dễ dàng thêm chức năng quét và tạo mã vạch vào các ứng dụng .NET của họ. API này cho phép xuất mã vạch đã tạo sang các định dạng hình ảnh chất lượng cao khác nhau.

Aspose.BarCode for .NET cho phép sửa đổi giao diện của mã vạch đã tạo và các tham số của chúng, chẳng hạn như màu nền, màu thanh, góc xoay, x -kích thước, chất lượng hình ảnh, độ phân giải, chú thích, kích thước và nhiều thứ khác. Nó cũng cung cấp chức năng phát hiện và đọc mã vạch phong phú, đồng thời hỗ trợ hơn 60 loại mã vạch.

Các tính năng API mã vạch .NET nâng cao

Tùy chỉnh các loại mã vạch và hình thức

API mã vạch cho .NET cho phép nhà phát triển tinh chỉnh giao diện của mã vạch được tạo bằng cách chỉ định loại mã vạch, văn bản nhập, kiểu phông chữ, màu nền và nền trước, vị trí và căn chỉnh phụ đề cũng như các thuộc tính khác. Bạn có thể sửa đổi chú thích bằng cách đặt mức độ hiển thị của chú thích cho chú thích trên và dưới, phông chữ, màu sắc và căn chỉnh.

Ví dụ trực tiếp về tạo mã vạch

API trình tạo mã vạch cho phép nhà phát triển tạo mã vạch bằng cách chỉ định loại mã vạch được yêu cầu, đặt văn bản đầu vào (dữ liệu được mã hóa trong hình ảnh mã vạch) và tùy chỉnh các thuộc tính liên quan đến giao diện, chẳng hạn như màu nền và nền trước, phông chữ, vị trí văn bản (ẩn, trên hoặc dưới) và căn chỉnh. Mã vạch hai chiều, chẳng hạn như Mã QR, PDF417, Mã Data Matrix, Aztec, v.v. theo cách tương tự như mã vạch một chiều.

Code to be executed - C#


// Initialize barcode generator
using (var generator = new Aspose.BarCode.Generation.BarcodeGenerator(EncodeTypes.QR, ""))
{
 // Set parameters
 generator.Parameters.Barcode.XDimension.Millimeters *= 2;
 generator.Parameters.Barcode.CodeTextParameters.Location = CodeLocation.Below;

 // Generate image
 Bitmap res = generator.GenerateBarCodeImage();
}
Generation result

Đọc mã vạch bị hỏng

Thư viện mã vạch hỗ trợ nhiều cài đặt khác nhau để quét và giải mã mã vạch bị hỏng hoặc bị biến dạng. Nó cho phép đọc thành công hình ảnh mã vạch với nhiều khiếm khuyết khác nhau, chẳng hạn như nhiễu Gaussian, màu đảo ngược, đốm trắng, hiện vật trực quan, nền màu và thiếu thanh. Để cải thiện khả năng đọc mã vạch, API cho phép các phương pháp và cơ chế đặc biệt, bao gồm lọc trung bình, lọc "muối và giấy", giảm kích thước hình ảnh và các phương pháp khác. Hơn nữa, thư viện mã vạch được hưởng lợi từ các phương pháp tiên tiến để giải mã mã vạch Data Matrix công nghiệp, đọc mã QR bị hỏng nghiêm trọng và thậm chí khôi phục một số dữ liệu từ mã vạch không chính xác.

Ví dụ trực tiếp về nhận dạng mã vạch

API trình đọc mã vạch cung cấp một tập hợp các tính năng để quét, phát hiện và đọc mã vạch 1D, 2D và mã vạch bưu chính. Chỉ với một vài dòng mã, các nhà phát triển có thể dễ dàng tích hợp chức năng này vào các ứng dụng của họ và sử dụng nó để phát hiện và giải mã nhiều loại mã vạch thường được sử dụng. API được thiết kế thân thiện và trực quan với người dùng, giúp các nhà phát triển dễ dàng thêm khả năng quét mã vạch vào ứng dụng của họ một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Ready to recognize Công nhận Thả một tập tin ở đây hoặc nhấp để duyệt *

* Bằng cách tải tệp của bạn lên hoặc sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý với Điều khoản của chúng tôi sử dụngChính sách quyền riêng tư.

Code to be executed - C#

  
// Initialize barcode reader
using (var reader = new Aspose.BarCode.BarCodeReader("<file name>", DecodeType.AllSupportedTypes))
{
  // Recognize barcodes on the image
  foreach (var barcode in reader.ReadBarCodes())
  {
    // Display the recognition result
    Console.WriteLine($"{barcode.CodeTypeName}: {barcode.CodeText}");
  }
}

kết quả công nhận

Mọi người đang nói gì

Đừng chỉ nhận lời của chúng tôi cho nó. Xem người dùng nói gì về API.

 
 
View Case Studies
  

Support and Learning Resources