Aspose.BarCode cho Python via Java

Thư viện mã vạch Python

Nhận dạng hoặc tạo mã vạch 1D, 2D và mã bưu chính trong bất kỳ ứng dụng Python nào.

  Download Free Trial
  
 

Aspose.BarCode cho Python qua Java là một tập hợp các API đọc và tạo mã vạch được tích hợp trong các ứng dụng Python bằng cách sử dụng cầu nối python-java. Các nhà phát triển có thể dễ dàng thêm chức năng tạo và nhận dạng mã vạch. API mã vạch dựa trên Python này tạo hình ảnh mã vạch và lưu chúng ở nhiều định dạng khác nhau, chẳng hạn như PNG, JPG, GIF, BMP và TIFF. Nó hỗ trợ nhiều tính năng hình ảnh khác nhau như tùy chỉnh đường viền, bảng màu, góc xoay, độ phân giải, v.v.

Python nâng cao thông qua các tính năng API mã vạch Java

Lưu mã vạch ở các định dạng khác nhau

Thư viện mã vạch cung cấp các tùy chọn khác nhau để lưu mã vạch được tạo không chỉ bằng cách sử dụng các định dạng hình ảnh raster phổ biến mà còn để truyền phát hoặc vectơ. Mã vạch có thể được tải xuống bằng một trong năm định dạng hình ảnh được sử dụng rộng rãi nhất hoặc hai định dạng vector. Cũng có thể tải mã vạch dưới dạng tệp, luồng hoặc ảnh bitmap. Các nhà phát triển có thể tùy chỉnh quá trình tạo và lưu mã vạch theo nhu cầu kinh doanh cụ thể bằng cách đặt chế độ đầu ra cần thiết. API hỗ trợ các định dạng tệp sau: BMP, PNG, GIF, JPEG và TIFF cho đầu vào/đầu ra; EMF và SVG cho đầu ra. Các nhà phát triển có thể lưu mã vạch dưới dạng hình ảnh vector, chẳng hạn như tệp EMF và SVG, để chia tỷ lệ chúng mà không làm giảm độ phân giải. Có thể xuất mã vạch được tạo dưới dạng luồng (sử dụng định dạng nhị phân). Chế độ này có thể được sử dụng để trừu tượng hóa việc sử dụng các hệ điều hành cụ thể và các thiết bị đầu ra cụ thể. API cũng cho phép trước tiên lưu mã vạch dưới dạng đối tượng bitmap, sau đó tải chúng xuống ở định dạng tệp được yêu cầu hoặc xử lý thêm. Các đối tượng như vậy sử dụng một lưới pixel để biểu diễn một hình ảnh. Mỗi pixel trong ảnh bitmap được biểu thị bằng một giá trị nhị phân, giá trị này chỉ định pixel được lấp đầy hay trống. Các đối tượng bitmap dùng để biểu diễn và thao tác với hình ảnh. Chúng thường được sử dụng trong phần mềm đồ họa và hình ảnh.

Tạo mã QR

API mã vạch này có khả năng tạo mã vạch của các loại 2D được sử dụng nhiều nhất, bao gồm Data Matrix, Aztec Code, PDF417, v.v. để mã hóa các giá trị lớn hoặc không chuẩn. Mẫu mã sau đây mô tả việc tạo Mã QR.

Code to be executed - Python


from asposebarcode import Generation

class BarcodeGeneratorExamples():
  def generateBarcodeImageExample(self):
    generator = Generation.BarcodeGenerator(Generation.EncodeTypes.QR, "")
    generator.getParameters().getBarcode().getCodeTextParameters().setLocation(CodeLocation.Below)
    generator.getParameters().getBarcode().getXDimension().setMillimeters(2)
    generator.save("example.png", "PNG")

barcodeGeneratorExamples = BarcodeGeneratorExamples()
barcodeGeneratorExamples.generateBarcodeImage()
Generation result

Quét và giải mã mã vạch được tối ưu hóa

Một trong những tính năng của Aspose.BarCode cho Python thông qua Java là khả năng tùy chỉnh quy trình đọc mã vạch bằng cách sử dụng các giá trị đặt trước khác nhau. Đây là các bộ tham số đọc được xác định trước được tối ưu hóa cho các tình huống khác nhau và có thể giúp cải thiện độ chính xác cũng như tốc độ nhận dạng mã vạch. Ví dụ: một số giá trị đặt trước có thể được sử dụng để cải thiện khả năng nhận dạng mã vạch nhỏ, chất lượng thấp hoặc bị hỏng, cũng như mã vạch được quét từ các tài liệu văn bản phức tạp hoặc được xoay theo một góc. Có thể sử dụng các cài đặt trước khác để tăng tốc độ đọc cho hình ảnh chất lượng cao và mã vạch tuyến tính. Sử dụng các cài đặt trước này, nhà phát triển có thể tinh chỉnh quy trình đọc mã vạch để tối đa hóa độ chính xác và hiệu quả nhận dạng cho các trường hợp sử dụng cụ thể của họ. Điều này có thể cải thiện hiệu suất tổng thể của các ứng dụng của họ và cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn cho khách hàng của họ.

Ví dụ trực tiếp về nhận dạng mã vạch

API trình đọc mã vạch cung cấp một tập hợp các tính năng để quét, phát hiện và đọc mã vạch 1D, 2D và mã vạch bưu chính. Chỉ với một vài dòng mã, các nhà phát triển có thể dễ dàng tích hợp chức năng này vào các ứng dụng của họ và sử dụng nó để phát hiện và giải mã nhiều loại mã vạch thường được sử dụng. API được thiết kế thân thiện và trực quan với người dùng, giúp các nhà phát triển dễ dàng thêm khả năng quét mã vạch vào các ứng dụng Python của họ một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Ready to recognize Công nhận Thả một tập tin ở đây hoặc nhấp để duyệt *

* Bằng cách tải tệp của bạn lên hoặc sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý với Điều khoản của chúng tôi sử dụngChính sách quyền riêng tư.

Code to be executed - Python

  
import os
import base64
from asposebarcode import Recognition

class BarcodeReaderExamples():
  def readBarcodeImage(self):
    image_data_base64 = ta.load_image_base64_from_path("<file name>")
    reader = Recognition.BarcodeReader(image_data_base64, None, Recognition.DecodeType.AllSupportedTypes)
    recognized_results = reader.readBarCodes()
    for x in recognized_results:
      print(x.getCodeText())
      print(x.getCodeTypeName())

  def load_image_base64_from_path(filePath):
    try:
      image_file = open(filePath, "rb")
      image_data_binary = image_file.read()
      return (base64.b64encode(image_data_binary)).decode('ascii')
    except Exception as ex:
      print('Failed to save image\\n ' + str(ex))
    
barcodeReaderExamples = BarcodeReaderExamples()
barcodeReaderExamples.readBarcodeImage()

kết quả công nhận

Mọi người đang nói gì

Đừng chỉ nhận lời của chúng tôi cho nó. Xem người dùng nói gì về API.

 
 
View Case Studies
  

Support and Learning Resources

  
  

Aspose.BarCode cung cấp các API nhận dạng và tạo mã vạch riêng lẻ cho các môi trường phát triển phổ biến khác như được liệt kê bên dưới: