Aspose.BarCode  for Python via Java

API trình tạo và đọc mã vạch Python

Nhận dạng hoặc tạo mã vạch 1D, 2D và mã vạch Bưu điện trong bất kỳ ứng dụng Python nào.

  Tải về Miễn Phí Thử Nghiệm
  
 

Aspose.BarCode cho Python qua Java là một tập hợp các API đọc và tạo mã vạch cho các ứng dụng Python bằng cách sử dụng cầu python-java. Các nhà phát triển có thể dễ dàng thêm chức năng tạo và nhận dạng mã vạch. API mã vạch Python tạo hình ảnh mã vạch ở nhiều định dạng khác nhau như PNG, JPG, GIF, BMP. Hơn nữa, nó hỗ trợ nhiều tính năng chụp ảnh như chỉnh sửa đường viền, màu sắc, xoay hình ảnh, tùy chỉnh độ phân giải và hơn thế nữa.

Tính năng API mã vạch Python nâng cao

Tạo nhiều loại mã vạch

Quản lý thứ nguyên X và Y

Đặt chiều cao của thanh

Đặt các ký hiệu Bắt đầu và Dừng của Codabar

Kiểm soát sự xuất hiện của văn bản mã

Quản lý chú thích mã vạch

Đặt văn bản mã cho mã vạch

Chỉ định ký hiệu cho mã vạch

Nhận ra nhiều ký hiệu trong một hình ảnh

Nhận dạng ký hiệu mã vạch cụ thể

Nhận ra tất cả các mã vạch 1D từ một hình ảnh

Nhận chất lượng nhận dạng mã vạch theo phần trăm

Lấy thông tin vùng mã vạch từ hình ảnh

Đọc mã vạch từ khu vực cụ thể

Chuyển đổi chế độ nhận dạng mã vạch theo yêu cầu

QR Code Thế hệ

API có khả năng tạo mã vạch nhiều loại bao gồm DataMatrix, Aztec, Pdf417, nhiều mã vạch MacroPdf417 cho các giá trị văn bản mã lớn hoặc nhiều mã. Đây là mã để tạo mã QR.

Trình tạo mã QR Python


# Đối tượng mã vạch instantiate
generator = Thế hệ.BarcodeGenerator(Thế hệ.EncodeCác loại.QR, "123456789")

# Lưu nó dưới dạng PNG
generator.save("QR.png", "PNG")

  

  
  

Aspose.BarCode cung cấp các API nhận dạng và tạo mã vạch riêng lẻ cho các môi trường phát triển phổ biến khác như được liệt kê bên dưới: