Aspose.BarCode cho SQL Reporting Services

API mã vạch SSRS

Tạo mã vạch tuyến tính & 2D từ bên trong Microsoft SQL Server Reporting Services.

  Download Free Trial
  
 

Aspose.BarCode for Reporting Services là một giải pháp toàn diện để hiển thị mã vạch tuyến tính và 2D trong Microsoft SQL Server Reporting Services. Nhãn mã vạch có thể được mã hóa bằng các ký tự không phải tiếng Anh và được hiển thị ở định dạng BMP, JPEG, GIF và PNG.

Các tính năng API mã vạch .NET nâng cao

Tích hợp với SQL Server Reporting Services

Có thể dễ dàng tích hợp Aspose.BarCode for Reporting Services vào các dự án hiện có hoặc dự án mới bằng cách thêm Aspose.BarCode for Reporting Services vào Hộp công cụ Visual Studio. Khi có sẵn trong Hộp công cụ, bạn có thể kéo và thả nó vào dự án bất cứ nơi nào bạn muốn.

Ví dụ trực tiếp về tạo mã vạch

API mã vạch này cho phép nhà phát triển tạo mã vạch chất lượng cao bằng cách đặt loại mã vạch, dữ liệu đầu vào để mã hóa và các thuộc tính liên quan đến giao diện tùy chỉnh. Nó cung cấp nhiều tùy chọn để tinh chỉnh giao diện của mã vạch được tạo, bao gồm màu nền và màu nền trước, phông chữ, kích thước, độ phân giải và chú thích văn bản.

Code to be executed - C#


// Initialize barcode generator
using (var generator = new Aspose.BarCode.Generation.BarcodeGenerator(EncodeTypes.QR, ""))
{
 // Set parameters
 generator.Parameters.Barcode.XDimension.Millimeters *= 2;
 generator.Parameters.Barcode.CodeTextParameters.Location = CodeLocation.Below;

 // Generate image
 Bitmap res = generator.GenerateBarCodeImage();
}
Generation result

Kích thước và màu mã vạch tùy chỉnh

API Aspose.BarCode cho SQL Reporting Services cung cấp chức năng phong phú để tạo hình ảnh mã vạch với các tham số tùy chỉnh. Các nhà phát triển có thể tạo các ứng dụng để tạo mã vạch với bất kỳ màu sắc hoặc kích thước nào tùy thuộc vào nhu cầu kinh doanh. Có thể tùy chỉnh giao diện của tất cả các yếu tố mã vạch, bao gồm màu sắc của thanh, nền, đường viền và chú thích văn bản cũng như vị trí của chúng. Mã vạch có thể được tạo có hoặc không hiển thị văn bản đầu vào, chú thích trên và/hoặc dưới, phần đệm và đường viền. Kích thước mã vạch có thể được đặt tự động tùy thuộc vào kích thước X hoặc thủ công. Nó có thể được xác định bằng nhiều đơn vị khác nhau, chẳng hạn như milimét, inch, điểm hoặc pixel. Nếu cần, tỷ lệ hình ảnh và độ phân giải có thể được sửa đổi. Kích thước của phông chữ văn bản cũng có thể được tùy chỉnh.

Ví dụ trực tiếp về nhận dạng mã vạch

API trình đọc mã vạch cung cấp một tập hợp các tính năng để quét, phát hiện và đọc mã vạch 1D, 2D và mã vạch bưu chính. Chỉ với một vài dòng mã, các nhà phát triển có thể dễ dàng tích hợp chức năng này vào các ứng dụng của họ và sử dụng nó để phát hiện và giải mã nhiều loại mã vạch thường được sử dụng. API được thiết kế thân thiện và trực quan với người dùng, giúp các nhà phát triển dễ dàng thêm khả năng quét mã vạch vào ứng dụng của họ một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Ready to recognize Công nhận Thả một tập tin ở đây hoặc nhấp để duyệt *

* Bằng cách tải tệp của bạn lên hoặc sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý với Điều khoản của chúng tôi sử dụngChính sách quyền riêng tư.

Code to be executed - C#

  
// Initialize barcode reader
using (var reader = new Aspose.BarCode.BarCodeReader("<file name>", DecodeType.AllSupportedTypes))
{
  // Recognize barcodes on the image
  foreach (var barcode in reader.ReadBarCodes())
  {
    // Display the recognition result
    Console.WriteLine($"{barcode.CodeTypeName}: {barcode.CodeText}");
  }
}

kết quả công nhận

Trình thiết kế mã vạch cho Visual Studio

Bố cục của nhãn mã vạch có thể được thay đổi bằng cách sử dụng Trình thiết kế mã vạch được tích hợp đầy đủ cho Visual Studio. Các nhà phát triển có thể xem trước và điều chỉnh hình ảnh mã vạch tại thời điểm thiết kế. Nhà thiết kế cũng cho phép tùy chỉnh các cài đặt khác nhau để điều chỉnh sự xuất hiện của hình ảnh mã vạch.

Mọi người đang nói gì

Đừng chỉ nhận lời của chúng tôi cho nó. Xem người dùng nói gì về API.

 
 
View Case Studies
  

Support and Learning Resources

  
  

Aspose.BarCode cung cấp các API nhận dạng và tạo mã vạch riêng lẻ cho các môi trường phát triển phổ biến khác như được liệt kê bên dưới: