PDF JPG PDF XML DWG
  Product Family
PDF

Konwertuj DWG na PDF za pomocą Javy

Natywna biblioteka Java do odczytu, zapisu i eksportu DWG do PDF bez konieczności korzystania z Adobe.

Jak przekonwertować DWG na PDF za pomocą Javy

Aby renderować DWG do PDF, użyjemy interfejsu API Aspose.CAD for Java, który jest bogaty w funkcje, wydajny i łatwy do korzystania z API konwersji dla platformy Java. Możesz pobrać jego najnowszą wersję bezpośrednio z Maven i zainstaluj go w swoim projekcie opartym na Maven, dodając następujące konfiguracje do pom.xml.

Magazyn


<repository>
<id>AsposeJavaAPI</id>
<name>Aspose Java API</name>
<url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Zależność

<dependency>
<groupId>com.aspose</groupId>
<artifactId>aspose-cad</artifactId>
<version>version of aspose-cad API</version>
<classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Jak przekonwertować DWG na PDF za pomocą Javy

  1. Załaduj plik DWG za pomocą metody Image.load
  2. Ustaw obiekt CadRasterizationOptions z wysokością i szerokością strony
  3. Utwórz instancję klasy PdfOptions i ustaw jej właściwość VectorRasterizationOptions
  4. Wywołaj metodę Image.save podczas przekazywania wynikowej ścieżki pliku i obiektu PdfOptions

Wymagania dotyczące konwersji

- Microsoft Windows lub kompatybilny system operacyjny z Java Runtime Environment dla aplikacji JSP/JSF i aplikacji komputerowych. - Pobierz najnowszą wersję Aspose.CAD for Java bezpośrednio od Maven.
 

Kod źródłowy konwersji DWG do PDF Java

 

Darmowa aplikacja do konwersji DWG na PDF

Convert DWG to PDF right now by visiting our Live Demos website.The live demo has the following benefits

  No need to download Aspose API.
  No need to write any code.
  Just upload your DWG file, it will be converted instantly to PDF.
  You will get the download link.