BMP JPG PDF XML IFC
  Product Family
BMP

Konwertuj IFC na BMP za pomocą Javy

Natywna biblioteka Java do odczytu, zapisu i eksportu IFC do BMP bez konieczności korzystania z Adobe.

Jak przekonwertować IFC na BMP za pomocą Javy

Aby renderować IFC do BMP, użyjemy interfejsu API Aspose.CAD for Java, który jest bogaty w funkcje, wydajny i łatwy do korzystania z API konwersji dla platformy Java. Możesz pobrać jego najnowszą wersję bezpośrednio z Maven i zainstaluj go w swoim projekcie opartym na Maven, dodając następujące konfiguracje do pom.xml.

Magazyn


<repository>
<id>AsposeJavaAPI</id>
<name>Aspose Java API</name>
<url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Zależność

<dependency>
<groupId>com.aspose</groupId>
<artifactId>aspose-cad</artifactId>
<version>version of aspose-cad API</version>
<classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Jak przekonwertować IFC na BMP za pomocą Javy

  1. Załaduj plik IFC za pomocą metody Image.load
  2. Ustaw obiekt CadRasterizationOptions z wysokością i szerokością strony
  3. Utwórz instancję klasy BmpOptions i ustaw jej właściwość VectorRasterizationOptions
  4. Wywołaj metodę Image.save podczas przekazywania wynikowej ścieżki pliku i obiektu BmpOptions

Wymagania dotyczące konwersji

- Microsoft Windows lub kompatybilny system operacyjny z Java Runtime Environment dla aplikacji JSP/JSF i aplikacji komputerowych. - Pobierz najnowszą wersję Aspose.CAD for Java bezpośrednio od Maven.
 

Kod źródłowy konwersji IFC do BMP Java

 

Darmowa aplikacja do konwersji IFC na BMP

Convert IFC to BMP right now by visiting our Live Demos website.The live demo has the following benefits

  No need to download Aspose API.
  No need to write any code.
  Just upload your IFC file, it will be converted instantly to BMP.
  You will get the download link.