JPEG JPG PDF XML OBJ
  Product Family
JPEG

Konwertuj OBJ na JPEG za pomocą Javy

Natywna biblioteka Java do odczytu, zapisu i eksportu OBJ do JPEG bez konieczności korzystania z Adobe.

Jak przekonwertować OBJ na JPEG za pomocą Javy

Aby renderować OBJ do JPEG, użyjemy interfejsu API Aspose.CAD for Java, który jest bogaty w funkcje, wydajny i łatwy do korzystania z API konwersji dla platformy Java. Możesz pobrać jego najnowszą wersję bezpośrednio z Maven i zainstaluj go w swoim projekcie opartym na Maven, dodając następujące konfiguracje do pom.xml.

Magazyn


<repository>
<id>AsposeJavaAPI</id>
<name>Aspose Java API</name>
<url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Zależność

<dependency>
<groupId>com.aspose</groupId>
<artifactId>aspose-cad</artifactId>
<version>version of aspose-cad API</version>
<classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Jak przekonwertować OBJ na JPEG za pomocą Javy

  1. Załaduj plik OBJ za pomocą metody Image.load
  2. Ustaw obiekt CadRasterizationOptions z wysokością i szerokością strony
  3. Utwórz instancję klasy JpegOptions i ustaw jej właściwość VectorRasterizationOptions
  4. Wywołaj metodę Image.save podczas przekazywania wynikowej ścieżki pliku i obiektu JpegOptions

Wymagania dotyczące konwersji

- Microsoft Windows lub kompatybilny system operacyjny z Java Runtime Environment dla aplikacji JSP/JSF i aplikacji komputerowych. - Pobierz najnowszą wersję Aspose.CAD for Java bezpośrednio od Maven.
 

Kod źródłowy konwersji OBJ do JPEG Java

 

Darmowa aplikacja do konwersji OBJ na JPEG

Convert OBJ to JPEG right now by visiting our Live Demos website.The live demo has the following benefits

  No need to download Aspose API.
  No need to write any code.
  Just upload your OBJ file, it will be converted instantly to JPEG.
  You will get the download link.