DXF JPG PDF XML PLT
  Product Family
DXF

Konwertuj PLT na DXF za pomocą Javy

Natywna biblioteka Java do odczytu, zapisu i eksportu PLT do DXF bez konieczności korzystania z Adobe.

Jak przekonwertować PLT na DXF za pomocą Javy

Aby renderować PLT do DXF, użyjemy interfejsu API Aspose.CAD for Java, który jest bogaty w funkcje, wydajny i łatwy do korzystania z API konwersji dla platformy Java. Możesz pobrać jego najnowszą wersję bezpośrednio z Maven i zainstaluj go w swoim projekcie opartym na Maven, dodając następujące konfiguracje do pom.xml.

Magazyn


<repository>
<id>AsposeJavaAPI</id>
<name>Aspose Java API</name>
<url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Zależność

<dependency>
<groupId>com.aspose</groupId>
<artifactId>aspose-cad</artifactId>
<version>version of aspose-cad API</version>
<classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Jak przekonwertować PLT na DXF za pomocą Javy

  1. Załaduj plik PLT za pomocą metody Image.load
  2. Ustaw obiekt CadRasterizationOptions z wysokością i szerokością strony
  3. Utwórz instancję klasy DxfOptions i ustaw jej właściwość VectorRasterizationOptions
  4. Wywołaj metodę Image.save podczas przekazywania wynikowej ścieżki pliku i obiektu DxfOptions

Wymagania dotyczące konwersji

- Microsoft Windows lub kompatybilny system operacyjny z Java Runtime Environment dla aplikacji JSP/JSF i aplikacji komputerowych. - Pobierz najnowszą wersję Aspose.CAD for Java bezpośrednio od Maven.
 

Kod źródłowy konwersji PLT do DXF Java

 

Darmowa aplikacja do konwersji PLT na DXF

Convert PLT to DXF right now by visiting our Live Demos website.The live demo has the following benefits

  No need to download Aspose API.
  No need to write any code.
  Just upload your PLT file, it will be converted instantly to DXF.
  You will get the download link.