GIF JPG PDF XML STL
  Product Family
GIF

Konwertuj STL na GIF za pomocą Javy

Natywna biblioteka Java do odczytu, zapisu i eksportu STL do GIF bez konieczności korzystania z Adobe.

Jak przekonwertować STL na GIF za pomocą Javy

Aby renderować STL do GIF, użyjemy interfejsu API Aspose.CAD for Java, który jest bogaty w funkcje, wydajny i łatwy do korzystania z API konwersji dla platformy Java. Możesz pobrać jego najnowszą wersję bezpośrednio z Maven i zainstaluj go w swoim projekcie opartym na Maven, dodając następujące konfiguracje do pom.xml.

Magazyn


<repository>
<id>AsposeJavaAPI</id>
<name>Aspose Java API</name>
<url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Zależność

<dependency>
<groupId>com.aspose</groupId>
<artifactId>aspose-cad</artifactId>
<version>version of aspose-cad API</version>
<classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Jak przekonwertować STL na GIF za pomocą Javy

  1. Załaduj plik STL za pomocą metody Image.load
  2. Ustaw obiekt CadRasterizationOptions z wysokością i szerokością strony
  3. Utwórz instancję klasy GifOptions i ustaw jej właściwość VectorRasterizationOptions
  4. Wywołaj metodę Image.save podczas przekazywania wynikowej ścieżki pliku i obiektu GifOptions

Wymagania dotyczące konwersji

- Microsoft Windows lub kompatybilny system operacyjny z Java Runtime Environment dla aplikacji JSP/JSF i aplikacji komputerowych. - Pobierz najnowszą wersję Aspose.CAD for Java bezpośrednio od Maven.
 

Kod źródłowy konwersji STL do GIF Java

 

Darmowa aplikacja do konwersji STL na GIF

Convert STL to GIF right now by visiting our Live Demos website.The live demo has the following benefits

  No need to download Aspose API.
  No need to write any code.
  Just upload your STL file, it will be converted instantly to GIF.
  You will get the download link.