HTML JPG CAD XML DWF
  Product Family
PDF

Konwertuj DWF na PDF za pomocą C#

Błyskawicznie przekonwertuj DWF na PDF bez konieczności korzystania z programu AutoCAD® lub innego oprogramowania do renderowania.

Aby przekonwertować DWF na PDF, użyjemy interfejsu API Aspose.CAD for .NET, który jest bogaty w funkcje, potężny i łatwy w użyciu interfejs API do manipulacji i konwersji dokumentów dla platformy C#. Otwórz menedżera pakietów NuGet, wyszukaj Aspose.CAD i zainstaluj. Możesz również użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Polecenie konsoli menedżera pakietów


PM> Install-Package Aspose.CAD

Kroki, aby przekonwertować DWF na PDF za pomocą C#

  1. Załaduj plik DWF za pomocą metody Image.Load
  2. Ustaw obiekt CadRasterizationOptions z wysokością i szerokością strony
  3. Utwórz instancję klasy PdfOptions i ustaw jej właściwość VectorRasterizationOptions
  4. Wywołaj metodę Image.Save podczas przekazywania wynikowej ścieżki pliku i obiektu PdfOptions

Wymagania dotyczące konwersji

  • Microsoft Windows lub kompatybilny system operacyjny z .NET Framework, .NET Core i PHP, VBScript, Delphi, C++ przez COM Interop.
  • Środowisko programistyczne, takie jak Microsoft Visual Studio.
  • Aspose.CAD for .NET DLL, do którego odwołuje się Twój projekt.
 

Ten przykładowy kod przedstawia konwersję DWF do PDF C#

 

Darmowa aplikacja do konwersji DWF na PDF

Check our live demos for DWF to PDF conversion with following benefits.

  No need to download or setup anything.
  No need to write any code.
  Just upload your DWF file and hit the "Convert" button.
  You will instantly get the download link for resultant PDF file.