HTML JPG CAD XML OBJ
  Product Family
DXF

Konwertuj OBJ na DXF za pomocą C#

Błyskawicznie przekonwertuj OBJ na DXF bez konieczności korzystania z programu AutoCAD® lub innego oprogramowania do renderowania.

Aby przekonwertować OBJ na DXF, użyjemy interfejsu API Aspose.CAD for .NET, który jest bogaty w funkcje, potężny i łatwy w użyciu interfejs API do manipulacji i konwersji dokumentów dla platformy C#. Otwórz menedżera pakietów NuGet, wyszukaj Aspose.CAD i zainstaluj. Możesz również użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Polecenie konsoli menedżera pakietów


PM> Install-Package Aspose.CAD

Kroki, aby przekonwertować OBJ na DXF za pomocą C#

  1. Załaduj plik OBJ za pomocą metody Image.Load
  2. Ustaw obiekt CadRasterizationOptions z wysokością i szerokością strony
  3. Utwórz instancję klasy DxfOptions i ustaw jej właściwość VectorRasterizationOptions
  4. Wywołaj metodę Image.Save podczas przekazywania wynikowej ścieżki pliku i obiektu DxfOptions

Wymagania dotyczące konwersji

  • Microsoft Windows lub kompatybilny system operacyjny z .NET Framework, .NET Core i PHP, VBScript, Delphi, C++ przez COM Interop.
  • Środowisko programistyczne, takie jak Microsoft Visual Studio.
  • Aspose.CAD for .NET DLL, do którego odwołuje się Twój projekt.
 

Ten przykładowy kod przedstawia konwersję OBJ do DXF C#

 

Darmowa aplikacja do konwersji OBJ na DXF

Check our live demos for OBJ to DXF conversion with following benefits.

  No need to download or setup anything.
  No need to write any code.
  Just upload your OBJ file and hit the "Convert" button.
  You will instantly get the download link for resultant DXF file.