HTML JPG CAD XML PLT
  Product Family
GIF

Konwertuj PLT na GIF za pomocą C#

Błyskawicznie przekonwertuj PLT na GIF bez konieczności korzystania z programu AutoCAD® lub innego oprogramowania do renderowania.

Aby przekonwertować PLT na GIF, użyjemy interfejsu API Aspose.CAD for .NET, który jest bogaty w funkcje, potężny i łatwy w użyciu interfejs API do manipulacji i konwersji dokumentów dla platformy C#. Otwórz menedżera pakietów NuGet, wyszukaj Aspose.CAD i zainstaluj. Możesz również użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Polecenie konsoli menedżera pakietów


PM> Install-Package Aspose.CAD

Kroki, aby przekonwertować PLT na GIF za pomocą C#

  1. Załaduj plik PLT za pomocą metody Image.Load
  2. Ustaw obiekt CadRasterizationOptions z wysokością i szerokością strony
  3. Utwórz instancję klasy GifOptions i ustaw jej właściwość VectorRasterizationOptions
  4. Wywołaj metodę Image.Save podczas przekazywania wynikowej ścieżki pliku i obiektu GifOptions

Wymagania dotyczące konwersji

  • Microsoft Windows lub kompatybilny system operacyjny z .NET Framework, .NET Core i PHP, VBScript, Delphi, C++ przez COM Interop.
  • Środowisko programistyczne, takie jak Microsoft Visual Studio.
  • Aspose.CAD for .NET DLL, do którego odwołuje się Twój projekt.
 

Ten przykładowy kod przedstawia konwersję PLT do GIF C#

 

Darmowa aplikacja do konwersji PLT na GIF

Check our live demos for PLT to GIF conversion with following benefits.

  No need to download or setup anything.
  No need to write any code.
  Just upload your PLT file and hit the "Convert" button.
  You will instantly get the download link for resultant GIF file.