Aspose.CAD  for Java

Java AutoCAD Conversion APIs

Konvertera DWG, DXF, STL-dokument till PDF- och rasterbildsformat utan någon CAD-programvara.

  Ladda ner gratis prövning
  
 

Aspose.CAD för Java är ett avancerat AutoCAD-konverterings-API utan några mjukvaruberoenden. Det låter utvecklare konvertera DWF-, DWG- och DXF-filer till rasterbildsformat och PDF. Under konverteringsprocessen kan utvecklare välja och konvertera specifika lager och layouter samt hålla reda på filkonverteringsprocessen.

Avancerade Java AutoCAD-biblioteksfunktioner

Aktuella versioner av DXF- och DWG-dokument stöds

AutoCAD-dokumentkonvertering till PDF

AutoCAD-filer som renderas till rasterbilder

Välj och konvertera specifika layouter

Välj och konvertera specifika lager

Spåra dokumentkonverteringsprocessen

Konvertering av CAD till PDF-format

Aspose.CAD för Java API stöder konvertering av CAD-ritningar till PDF. Utvecklare kan enkelt justera ritningsalternativ som ritfärg, bakgrundsfärg, sidstorlek, skalläge och så vidare innan konvertering.

Spara CAD i PDF-format - Java

// ladda CAD för konvertering

Image image = Image.load(dir + "template.dwg");

// skapa instans & ställ in den resulterande sidstorleken

CadRasterizationOptions rasterizationOptions = new CadRasterizationOptions();

rasterizationOptions.setPageSize(new SizeF(1200, 1200));

// spara PDF

PdfOptions pdfOptions = new PdfOptions();

pdfOptions.setVectorRasterizationOptions(rasterizationOptions);

image.save(dir + "output.pdf", pdfOptions);

Återge AutoCAD-ritningar i rasterbildsformat

Med en motor för högfientlig rendering i sin kärna kan API konvertera AutoCAD-ritningar till olika rasterbilder inklusive BMP, GIF, TIFF, PNG & JPEG utan behov av någon annan programvara eller bibliotek.

  
  

Aspose.CAD erbjuder individuella inbyggda API:er för andra populära utvecklingsmiljöer enligt listan nedan: