Aspose.CAD for .NET

.NET API:er för att konvertera AutoCAD-filer

Konvertera DWG- och DXF-filer till PDF- och rasterbilder utan någon AutoCAD-programvara.

  Ladda ner gratis prövning
  
 

Aspose.CAD för .NET är ett fristående AutoCAD-bearbetnings-API. Det ger funktionen att konvertera DWG-, DWF- och DXF-filer till högkvalitativa PDF- och rasterbilder. Utvecklare kan välja och konvertera specifika layouter och lager från AutoCAD-filerna samt spåra hela filkonverteringsprocessen med lätthet.

Avancerade .NET CAD API-funktioner

Stöder de senaste versionerna av AutoCAD DWG- och DXF-filer

Konvertera AutoCAD-filerna till högkvalitativa PDF-filer

Konvertera AutoCAD-filerna till högkvalitativa rasterbilder

Välj och konvertera specifika layouter

Välj och konvertera specifika lager

Spåra filkonverteringsprocessen

Konvertera CAD till PDF

Aspose.CAD för .NET ger möjlighet att konvertera stödda CAD-ritningar till PDF-format. Konverteringsprocessen är mycket anpassningsbar, så att du kan konfigurera renderingsaspekterna, som sidstorlek, bakgrundsfärg, ritfärg, skalningsläge och så vidare.

Spara CAD i PDF-format - C#

// ladda ritningen som ska konverteras

using (var img = Aspose.CAD.Image.Load(dir + "template.dwg"))

{

  // skapa en instans av CadRasterizationOptions & ställ in den resulterande sidstorleken

  var rasterizationOptions = new Aspose.CAD.ImageOptions.CadRasterizationOptions()

  {

    PageSize = new Aspose.CAD.SizeF(1200, 1200),

  };

  // spara resulterande PDF

  img.Save(dir + "output.pdf", new Aspose.CAD.ImageOptions.PdfOptions() { VectorRasterizationOptions = rasterizationOptions });

}

Konvertera CAD till rasterbilder

.NET CAD-biblioteket erbjuder också en högtrogen renderingsmotor i sin kärna som kan konvertera CAD-ritningar till de vanligaste rasterbildsformaten inklusive GIF, TIFF, BMP, PNG & JPEG utan att behöva någon extra programvara eller verktyg.

  
  

Aspose.CAD erbjuder individuella inbyggda API:er för andra populära utvecklingsmiljöer enligt listan nedan: