HTML JPG CAD XML DWF
  Product Family
BMP

Konvertera DWF till BMP via C#

Konvertera omedelbart DWF till BMP utan att behöva AutoCAD® eller någon annan renderingsprogramvara.

För att konvertera DWF till BMP kommer vi att använda Aspose.CAD for .NET API som är ett funktionsrikt, kraftfullt och lättanvänt dokumentmanipulering och konverterings-API för C#-plattformen. Öppna NuGet pakethanteraren, sök efter Aspose.CAD och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Pakethanterarens konsolkommando


PM> Install-Package Aspose.CAD

Steg för att konvertera DWF till BMP via C#

  1. Ladda DWF-fil med metoden Image.Load
  2. Ställ in ett objekt för CadRasterizationOptions med sidhöjd och bredd
  3. Skapa en instans av klassen BmpOptions och ställ in dess VectorRasterizationOptions-egenskap
  4. Anropa metoden Image.Save medan du skickar den resulterande sökvägen och objektet för BmpOptions

Konverteringskrav

  • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET Framework, .NET Core och PHP, VBScript, Delphi, C++ via COM Interop.
  • Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio.
  • Aspose.CAD för .NET DLL som refereras till i ditt projekt.
 

Denna exempelkod visar DWF till BMP C#-konvertering

 

Gratis app för att konvertera DWF till BMP

Check our live demos for DWF to BMP conversion with following benefits.

  No need to download or setup anything.
  No need to write any code.
  Just upload your DWF file and hit the "Convert" button.
  You will instantly get the download link for resultant BMP file.