HTML JPG CAD XML DWT
  Product Family
GIF

Konvertera DWT till GIF via C#

Konvertera omedelbart DWT till GIF utan att behöva AutoCAD® eller någon annan renderingsprogramvara.

För att konvertera DWT till GIF kommer vi att använda Aspose.CAD for .NET API som är ett funktionsrikt, kraftfullt och lättanvänt dokumentmanipulering och konverterings-API för C#-plattformen. Öppna NuGet pakethanteraren, sök efter Aspose.CAD och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Pakethanterarens konsolkommando


PM> Install-Package Aspose.CAD

Steg för att konvertera DWT till GIF via C#

  1. Ladda DWT-fil med metoden Image.Load
  2. Ställ in ett objekt för CadRasterizationOptions med sidhöjd och bredd
  3. Skapa en instans av klassen GifOptions och ställ in dess VectorRasterizationOptions-egenskap
  4. Anropa metoden Image.Save medan du skickar den resulterande sökvägen och objektet för GifOptions

Konverteringskrav

  • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET Framework, .NET Core och PHP, VBScript, Delphi, C++ via COM Interop.
  • Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio.
  • Aspose.CAD för .NET DLL som refereras till i ditt projekt.
 

Denna exempelkod visar DWT till GIF C#-konvertering

 

Gratis app för att konvertera DWT till GIF

Check our live demos for DWT to GIF conversion with following benefits.

  No need to download or setup anything.
  No need to write any code.
  Just upload your DWT file and hit the "Convert" button.
  You will instantly get the download link for resultant GIF file.