HTML JPG CAD XML STL
  Product Family
PDF

Konvertera STL till PDF via C#

Konvertera omedelbart STL till PDF utan att behöva AutoCAD® eller någon annan renderingsprogramvara.

För att konvertera STL till PDF kommer vi att använda Aspose.CAD for .NET API som är ett funktionsrikt, kraftfullt och lättanvänt dokumentmanipulering och konverterings-API för C#-plattformen. Öppna NuGet pakethanteraren, sök efter Aspose.CAD och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Pakethanterarens konsolkommando


PM> Install-Package Aspose.CAD

Steg för att konvertera STL till PDF via C#

  1. Ladda STL-fil med metoden Image.Load
  2. Ställ in ett objekt för CadRasterizationOptions med sidhöjd och bredd
  3. Skapa en instans av klassen PdfOptions och ställ in dess VectorRasterizationOptions-egenskap
  4. Anropa metoden Image.Save medan du skickar den resulterande sökvägen och objektet för PdfOptions

Konverteringskrav

  • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET Framework, .NET Core och PHP, VBScript, Delphi, C++ via COM Interop.
  • Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio.
  • Aspose.CAD för .NET DLL som refereras till i ditt projekt.
 

Denna exempelkod visar STL till PDF C#-konvertering

 

Gratis app för att konvertera STL till PDF

Check our live demos for STL to PDF conversion with following benefits.

  No need to download or setup anything.
  No need to write any code.
  Just upload your STL file and hit the "Convert" button.
  You will instantly get the download link for resultant PDF file.