DOCX JPG PDF XML XLSX
 Product Family
JPEG

Převést CSV na JPEG na C++

Vysoce výkonný převod CSV na JPEG pomocí knihovny C++ bez nutnosti instalace Microsoft Excel, OpenOffice nebo Adobe Acrobat.

Převeďte CSV na JPEG pomocí C++

Jak převedu CSV na JPEG? S knihovnou Aspose.Cells for C++ můžete snadno převést CSV na JPEG programově pomocí několika řádků kódu. Aspose.Cells for C++ je schopen vytvářet multiplatformní aplikace se schopností generovat, upravovat, konvertovat, vykreslovat a tisknout všechny soubory aplikace Excel. C++ Excel API nejen převádí mezi tabulkovými formáty, ale umí také vykreslovat soubory Excel jako obrázky, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT a další, takže je perfektní volbou pro výměnu dokumentů ve standardních průmyslových formátech. Jeho nejnovější verzi si můžete stáhnout přímo, stačí otevřít NuGet správce balíčků, vyhledejte Aspose.Cells.Cpp a nainstalujte. Můžete také použít následující příkaz z konzoly Správce balíčků.

Příkaz


PM> Install-Package Aspose.Cells.Cpp

Uložit CSV až JPEG v C++

Následující příklad ukazuje, jak převést CSV na JPEG v C++.

Postupujte podle jednoduchých kroků pro převod CSV na JPEG. Nahrajte svůj soubor CSV a poté jej jednoduše uložte jako soubor JPEG. Pro čtení CSV i zápis JPEG můžete použít plně kvalifikované názvy souborů. Výstupní JPEG obsah a formátování bude shodné s původním dokumentem CSV.

Ukázkový kód pro převod CSV na JPEG
Input file
Select format
  
                  

	
 
 Aspose::Cells::Startup();
 
 Workbook wkb(u"Input.xlsx"));
 wkb.Save(u"Output.pdf");

 Aspose::Cells::Cleanup();
	 
        
      

Jak převést CSV na JPEG přes C++

Potřebujete převést soubory CSV na JPEG programově? Vývojáři C++ mohou snadno převést CSV na JPEG v několika řádcích kódu.

 1. Nainstalujte ‘Aspose.Cells for C++’.
 2. Přidejte odkaz na knihovnu (importujte knihovnu) do svého projektu C++.
 3. Načtěte soubor CSV pomocí sešitu.
 4. Převeďte CSV na JPEG voláním metody Save().
 5. Získejte výsledek převodu CSV na JPEG.

Knihovna C++ pro převod CSV na JPEG

Existují tři možnosti instalace „Aspose.Cells for C++“ do vašeho systému. Vyberte si prosím ten, který odpovídá vašim potřebám, a postupujte podle pokynů krok za krokem:

 1. Nainstalujte a NuGet Balíček . Vidět Dokumentace
 2. Nainstalujte knihovnu pomocí složek Include a lib. Vidět Dokumentace
 3. Nainstalujte Aspose.Cells for C++ v Linuxu. Vidět Dokumentace

Požadavky na systém

Před spuštěním ukázkového kódu převodu C++ se ujistěte, že máte následující předpoklady.

 • Microsoft Windows nebo kompatibilní OS s C++ Runtime Environment pro Windows 32 bit, Windows 64 bit a Linux 64 bit.
 • Přidejte odkaz na Aspose.Cells for C++ DLL ve svém projektu.

CSV Co je formát CSV

Soubory s příponou .csv (Comma Separated Values) představují prosté textové soubory, které obsahují záznamy dat s hodnotami oddělenými čárkami. Každý řádek v souboru CSV je nový záznam ze sady záznamů obsažených v souboru. Takové soubory jsou generovány, když je zamýšlen přenos dat z jednoho úložného systému do druhého. Protože všechny aplikace dokážou rozpoznat záznamy oddělené čárkou, import takových datových souborů do databáze se provádí velmi pohodlně. Téměř všechny tabulkové aplikace, jako je Microsoft Excel nebo OpenOffice Calc, mohou importovat CSV bez velkého úsilí. Data importovaná z takových souborů jsou uspořádána do buněk tabulky pro reprezentaci uživateli.

Více

JPEG Co je formát JPEG

A JPEG je typ formátu obrázku, který se ukládá pomocí metody ztrátové komprese. Výstupní obraz, jako výsledek komprese, je kompromisem mezi velikostí úložiště a kvalitou obrazu. Uživatelé mohou upravit úroveň komprese tak, aby dosáhli požadované úrovně kvality a zároveň snížili velikost úložiště. Kvalita obrazu je zanedbatelně ovlivněna, pokud je na obraz aplikována komprese 10:1. Čím vyšší je hodnota komprese, tím vyšší je zhoršení kvality obrazu.

Více

Další podporované konverze

Můžete také převést CSV na mnoho dalších formátů souborů, včetně několika níže uvedených.

CSV DO BMP (Bitmapový obrázek)
CSV DO EMF (Vylepšený formát metasouborů)
CSV DO GIF (Grafický výměnný formát)
CSV DO HTML (Hyper Text Markup Language)
CSV MD (Markdown Language)
CSV DO MHTML (Formát archivu webové stránky)
CSV DO ODS (Soubor tabulkového procesoru OpenDocument)
CSV DO PDF (Přenosný formát dokumentu)
CSV DO PNG (Přenosná síťová grafika)
CSV DO SVG (Škálovatelná vektorová grafika)
CSV DO TSV (Hodnoty oddělené tabulátory)
CSV DO TXT (Textový dokument)
CSV DO XLS (Binární formát Excel)
CSV DO XLSB (Binární soubor sešitu Excel)
CSV DO XLSM (Soubor tabulky)
CSV DO XLSX (Soubor Excel OOXML)
CSV DO XLT (Microsoft Excel šablona)
CSV DO XLTM (Šablona s podporou maker aplikace Excel)
CSV DO XLTX (Šablona Office OpenXML Excel)
CSV DO XML (Rozšiřitelný značkovací jazyk)
CSV DO XPS (Specifikace papíru XML)
CSV DO JSON (Zápis objektů JavaScript)
CSV DO JPEG (JPEG Obrázek)