PNG JPG BMP TIFF CSV
Aspose.Cells for C++

Sloučit CSV formáty v C++

CSV sloučení dokumentů pomocí rozhraní API C++ na straně serveru.

Jak sloučit soubor CSV pomocí C++

Za účelem sloučení souboru CSV použijemeAspose.Cells for C++ API, což je funkčně bohatá, výkonná a snadno použitelná platforma pro slučování dokumentů API for C++. Jeho nejnovější verzi si můžete stáhnout přímo, stačí otevřítNuGet správce balíčků, vyhledejteAspose.Cells.Cpp a nainstalovat. Můžete také použít následující příkaz z konzoly Správce balíčků.

Příkaz


PM> Install-Package Aspose.Cells.Cpp

Kroky pro sloučení souborů CSV v C++

Základní dokument, který se spojuje a spojuje Aspose.Cells for C++ Rozhraní API lze vytvořit pomocí několika řádků kódu.

 • Načtěte soubor CSV s třídou Workbook.
 • Volejte metodu Workbook.Combine pro sloučení souborů.
 • Zavolejte metodu Workbook.Save a předejte název výstupního souboru jako parametr.
 • Nyní můžete otevřít a použít výstupní soubor v Microsoft Office, Adobe PDF nebo v jakémkoli jiném kompatibilním programu.

Požadavky na systém

Naše API jsou podporována na všech hlavních platformách a operačních systémech. Před spuštěním níže uvedeného kódu se prosím ujistěte, že máte ve svém systému následující předpoklady.

 • Microsoft Windows nebo kompatibilní OS s C++ Runtime Environment pro Windows 32 bit, Windows 64 bit a Linux 64 bit.
 • Přidejte odkaz na Aspose.Cells for C++ DLL ve svém projektu.
Bezplatná aplikace pro sloučení souborů Excel online
Select two files
Output format
  
                  

	 
 #include "Aspose.Cells.h"   
 intrusive_ptr<Aspose::Cells::IWorkbook> wkb = Factory::CreateIWorkbook(new String("Input.xlsx"));
 wkb->CombineIWorkbook(Factory::CreateIWorkbook(new String("Combine.xlsx")));
 wkb->Save(new String("Output.pdf"));
	 
        
      
Aspose.Cells API lze použít k vytváření, úpravám, převodu a vykreslování Microsoft formátů Excelu do různých formátů. Kromě toho jej lze použít pro komplexní vytváření grafů, škálovatelný reporting a spolehlivé výpočty v rámci softwarových aplikací. Aspose.Cells je samostatný API a nevyžaduje žádný software jako Microsoft nebo OpenOffice.

CSV Co je formát CSV

Soubory s příponou CSV (Comma Separated Values) představují soubory ve formátu prostého textu, které obsahují záznamy dat s hodnotami oddělenými čárkami. Každý řádek v souboru CSV je nový záznam ze sady záznamů obsažených v souboru. Takové soubory jsou generovány, když je zamýšlen přenos dat z jednoho úložného systému do druhého. Protože všechny aplikace dokážou rozpoznat záznamy oddělené čárkou, import takových datových souborů do databáze se provádí velmi pohodlně. Téměř všechny tabulkové aplikace, jako je Microsoft Excel nebo OpenOffice Calc, dokážou importovat CSV bez velkého úsilí. Data importovaná z takových souborů jsou uspořádána do buněk tabulky pro reprezentaci uživateli.

Více