PNG JPG BMP TIFF XLSM
Aspose.Cells for C++

Redigovat XLSM Formáty v C++

Nativní a vysoce výkonné XLSM informace o redigování citlivých na dokumenty pomocí serverových Aspose.Cells for C++ API, bez použití jakéhokoli softwaru, jako je Microsoft nebo Adobe PDF.

Jak upravit soubor XLSM pomocí C++

Abychom redigovali soubor XLSM, použijeme Aspose.Cells for C++ API, což je funkčně bohatá, výkonná a snadno použitelná platforma pro úpravu dokumentů API for C++. Jeho nejnovější verzi si můžete stáhnout přímo, stačí otevřít NuGet správce balíčků, vyhledejteAspose.Cells.Cpp a nainstalovat. Můžete také použít následující příkaz z konzoly Správce balíčků.

Příkaz


PM> Install-Package Aspose.Cells.Cpp

Kroky k úpravě souborů XLSM v C++

Základní vyhledávání a nahrazování textu v obsahu, komentářích nebo metadatech Aspose.Cells for C++ Rozhraní API lze vytvořit pomocí několika řádků kódu.

 • Načíst soubor XLSM.
 • Definujte možnosti nahrazení. Nastavte možnost rozlišování malých a velkých písmen.
 • Nastavit možnost shody textu
 • Nahraďte text pomocí metody Nahradit(…).
 • Uložte sešit.

Požadavky na systém

Aspose.Cells for C++ podporuje všechny hlavní platformy a operační systémy. Ujistěte se prosím, že máte následující předpoklady.

 • Microsoft Windows nebo kompatibilní OS s C++ Runtime Environment pro Windows 32 bit, Windows 64 bit a Linux 64 bit.
 • Přidejte odkaz na Aspose.Cells for C++ DLL ve svém projektu.
 

Redigovat XLSM Soubory - C++


Aspose::Cells::Startup();

// Load XLSM file
Workbook wb(u"Input.xlsm");
//Create an instance of the ReplaceOptions class
ReplaceOptions replaceOptions;
// Set text matching option
replaceOptions.SetRegexKey(true);
// Set case sensitivity option
replaceOptions.SetCaseSensitive(false);
// Set text matching option
replaceOptions.SetMatchEntireCellContents(false);
// Replace text
wb.Replace(u"\bKIM\b", u"^^^^^^^^", replaceOptions);
// Save as XLSM file
wb.Save("output.xlsm");

Aspose::Cells::Cleanup();
 
 • O Aspose.Cells for C++ API

  Aspose.Cells API lze použít k vytváření, úpravám, převodu a vykreslování Microsoft formátů Excelu do různých formátů. Kromě toho jej lze použít pro komplexní vytváření grafů, škálovatelný reporting a spolehlivé výpočty v rámci softwarových aplikací. Aspose.Cells je samostatný API a nevyžaduje žádný software jako Microsoft nebo OpenOffice.

  Online XLSM Živá ukázka redakce

  Vyhledejte a nahraďte text v obsahu, komentářích nebo metadatech v dokumentech XLSM právě teď, když navštívíte naše Webová stránka živé ukázky . Živé demo má následující výhody

    Není třeba stahovat Aspose API.
    Není třeba psát žádný kód.
    Stačí nahrát své soubory XLSM.
    Okamžitě bude redigován.

  XLSM Co je formát XLSM

  Soubory s příponou XLSM jsou typem souborů tabulky, které podporují makra. Z aplikačního hlediska je makro sada instrukcí, které se používají pro automatizaci procesů. Makro se používá k zaznamenání kroků, které jsou prováděny opakovaně, a usnadňuje provádění akcí opětovným spuštěním makra. Makra se programují pomocí jazyka Visual Basic for Applications (VBA) Microsoft ze sešitu aplikace Excel pomocí editoru jazyka Visual Basic a lze je spouštět/ladit přímo odtud.

  Více

  Další podporované dokumenty redakce

  Pomocí C++ lze snadno upravovat různé formáty včetně.

  ODS (Soubor tabulkového procesoru OpenDocument)
  XLS (Binární formát Excel)
  XLSB (Binární soubor sešitu Excel)
  XLSX (Soubor Excel OOXML)