DOCX JPG PDF XML CSV
 Product Family
EMF

Převést CSV na EMF na Java

Vysokorychlostní knihovna Java pro převod CSV na EMF. Jedná se o profesionální softwarové řešení pro import a export CSV, EMF a mnoha dalších formátů pomocí Java.

Převeďte CSV na EMF pomocí Java

Jak převedu CSV na EMF? S knihovnou Aspose.Cells for Java můžete snadno převést CSV na EMF programově pomocí několika řádků kódu. Aspose.Cells for Java je schopen vytvářet multiplatformní aplikace se schopností generovat, upravovat, konvertovat, vykreslovat a tisknout všechny soubory aplikace Excel. Java Excel API nejen převádí mezi tabulkovými formáty, ale umí také vykreslovat soubory Excel jako obrázky, PDF, HTML, ODS, CSV, CSV, SVG, vyměňovat dokumenty, perfektní výběr WORD a další, 076PT a další 08 v průmyslovém standardu formátů. Jeho nejnovější verzi si můžete stáhnout přímo z Maven a nainstalujte jej do svého projektu založeného na Maven přidáním následujících konfigurací do souboru pom.xml.

Úložiště


<repository>
<id>AsposeJavaAPI</id>
<name>Aspose Java API</name>
<url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Závislost


<dependency>
<groupId>com.aspose</groupId>
<artifactId>aspose-cells</artifactId>
<version>version of aspose-cells API</version>
<classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Ušetřete CSV až EMF v Java online zdarma

Následující příklad ukazuje, jak převést CSV na EMF v Java.

Postupujte podle jednoduchých kroků pro převod CSV na EMF. Nahrajte svůj soubor CSV a poté jej jednoduše uložte jako soubor EMF. Pro čtení CSV i zápis EMF můžete použít plně kvalifikované názvy souborů. Výstupní EMF obsah a formátování bude shodné s původním dokumentem CSV.

Bezplatná aplikace a ukázkový kód pro převod CSV na EMF online
Input file
Select format
  
                  

	
 import com.aspose.cells.Workbook;   
 Workbook workbook = new Workbook("Input.xlsx");
 workbook.save("Output.pdf");
	 
        
      

Jak převést CSV na EMF via Java

Potřebujete převést soubory CSV na EMF programově? Vývojáři Java mohou snadno převést CSV na EMF v několika řádcích kódu.

 1. Nainstalujte ‘Aspose.Cells for Java’.
 2. Přidejte odkaz na knihovnu (importujte knihovnu) do svého projektu Java.
 3. Načtěte soubor CSV s instancí třídy Workbook.
 4. Převeďte CSV na EMF voláním metody Workbook.save.
 5. Získejte výsledek převodu CSV na EMF.

Knihovna Java pro převod CSV na EMF

Hostujeme naše balíčky Java Maven úložišť. ‘Aspose.Cells for Java’ je běžný soubor JAR obsahující bajtový kód. Prosím dodržujte pokyny krok za krokem jak jej nainstalovat do vývojářského prostředí Java.

Požadavky na systém

Před spuštěním zdrojového kódu konverze Java se ujistěte, že máte následující předpoklady.

 • Microsoft Windows nebo kompatibilní OS s Java Runtime Environment pro JSP/JSF aplikace a desktopové aplikace.
 • Získejte nejnovější verzi Aspose.Cells for Java přímo od Maven.

CSV Co je formát CSV

Soubory s příponou .csv (Comma Separated Values) představují prosté textové soubory, které obsahují záznamy dat s hodnotami oddělenými čárkami. Každý řádek v souboru CSV je nový záznam ze sady záznamů obsažených v souboru. Takové soubory jsou generovány, když je zamýšlen přenos dat z jednoho úložného systému do druhého. Protože všechny aplikace dokážou rozpoznat záznamy oddělené čárkou, import takových datových souborů do databáze se provádí velmi pohodlně. Téměř všechny tabulkové aplikace, jako je Microsoft Excel nebo OpenOffice Calc, mohou importovat CSV bez velkého úsilí. Data importovaná z takových souborů jsou uspořádána do buněk tabulky pro reprezentaci uživateli.

Více

EMF Co je formát EMF

Vylepšený formát metasouboru (EMF) ukládá grafické obrázky nezávisle na zařízení. Metasoubory EMF se skládají ze záznamů s proměnnou délkou v chronologickém pořadí, které mohou vykreslit uložený obrázek po analýze na libovolném výstupním zařízení. Tyto záznamy s proměnnou délkou mohou být definice uzavřených objektů, příkazy pro kreslení a grafické vlastnosti, které jsou důležité pro přesné vykreslení obrazu. Když zařízení otevře metasoubor EMF pomocí vlastního grafického prostředí, proporce, rozměry, barvy a další grafické vlastnosti původního obrázku zůstanou stejné bez ohledu na platformu otevíracího zařízení.

Více

Další podporované konverze

Můžete také převést CSV na mnoho dalších formátů souborů, včetně několika níže uvedených.

CSV DO BMP (Bitmapový obrázek)
CSV DO EMF (Vylepšený formát metasouborů)
CSV DO GIF (Grafický výměnný formát)
CSV DO HTML (Hyper Text Markup Language)
CSV MD (Markdown Language)
CSV DO MHTML (Formát archivu webové stránky)
CSV DO ODS (Soubor tabulkového procesoru OpenDocument)
CSV DO PDF (Přenosný formát dokumentu)
CSV DO PNG (Přenosná síťová grafika)
CSV DO SVG (Škálovatelná vektorová grafika)
CSV DO TIFF (Formát tagovaného obrázku)
CSV DO TSV (Hodnoty oddělené tabulátory)
CSV DO TXT (Textový dokument)
CSV DO XLS (Binární formát Excel)
CSV DO XLSB (Binární soubor sešitu Excel)
CSV DO XLSM (Soubor tabulky)
CSV DO XLSX (Soubor Excel OOXML)
CSV DO XLT (Microsoft Excel šablona)
CSV DO XLTM (Šablona s podporou maker aplikace Excel)
CSV DO XLTX (Šablona Office OpenXML Excel)
CSV DO XML (Rozšiřitelný značkovací jazyk)
CSV DO XPS (Specifikace papíru XML)
CSV DO JSON (Zápis objektů JavaScript)
CSV DO JPEG (JPEG Obrázek)