Microsoft® Vytvoření souborů podle šablony aplikace Excel via .NET

Vytvářejte sestavy souborů Excel na základě předdefinované šablony v aplikacích založených na .NET

 

.NET Knihovna Excel podporuje generování souborů Excel založených na šablonách pro hromadné generování sestav. Šablony jsou předem navržené formáty, které se používají k vytváření zpráv se stejným vzorem. .NET kód vytvoří nový excelový soubor stejný jako šablonový dokument, který je vyplněn daty. Mezi podporované formáty souborů patří XLS, XLSX, XLSB, XLSM, ODS.

Vytvářejte sestavy na základě předem navržené šablony aplikace Excel

Automatizaci procesu vytváření stejných souborů vzorů je snadné pomocí .NET Sestavení API. Existují různé způsoby, jak importovat data a generovat soubory Excel. API poskytuje a WorkbookDesigner třída reprezentovat pracovní list návrháře. Vytvořte jeho objekt a použijte jej k otevření souboru šablony. Nastavte zdroj dat, kterým může být DataTable, Array, soubor Json atd. Zpracujte jej pro import dat a uložte soubor s daty v požadovaném formátu. Programátoři mohou sestavovat data do zpráv v jiných formátech souborů podle níže uvedených odkazů.

C# Kód pro generování sestav aplikace Excel