Microsoft® Vytváření a převod grafů souborů Excel via .NET

Vytvářejte grafy dokumentů aplikace Excel a převádějte je na obrázky pomocí rozhraní API na straně serveru v aplikacích založených na .NET.

 

Kreslení grafů je umění zobrazovat data graficky pro snadnou analýzu. .NET Knihovna Excel podporuje kreslení grafů v souborech aplikace Excel. API podporuje vytváření různých grafů uvedených v Výčet typu ChartType včetně koláčových, pyramidových, spojnicových a bublinových grafů. Kromě toho také převádí grafy na obrázky. API poskytuje a Třída grafů pro stavební bloky grafu.

Vytvářejte grafy v souboru aplikace Excel

Vytváření grafů pomocí Excelu API je jednoduché. Proces je, vytvořit Třída sešitu objekt a vyberte první list nebo příslušný list zadáním jeho indexu. Vložte požadovaná data buněk pomocí Metoda PutValue . Přidejte graf do listu pomocí kolekce Charts Přidat metodu . Zadejte Typ grafu z výčtu ChartType.

C# Kód pro vytváření grafů Excel

Převod grafů aplikace Excel na obrázky

Proces převodu grafů na obrázky je: Použijte třídu Workbook k načtení souboru Excel, vyberte příslušnou pracovní sadu obsahující grafy a zavolejte Metoda ToImage pro konverzi.

C# Kód pro převod grafu Excel na obrázek