HTML JPG PDF XML XLS
 Product Family
GIF

Převést XLS na GIF na C#

Vysokorychlostní knihovna C# pro převod XLS na GIF. Jedná se o profesionální softwarové řešení pro import a export XLS, GIF a mnoha dalších formátů na .NET Framework, .NET Framework, 07612363.

Převeďte XLS na GIF pomocí C#

Jak převedu XLS na GIF? S knihovnou Aspose.Cells for .NET můžete snadno převést XLS na GIF programově pomocí několika řádků kódu. Aspose.Cells for .NET je schopen vytvářet multiplatformní aplikace se schopností generovat, upravovat, konvertovat, vykreslovat a tisknout všechny soubory aplikace Excel. .NET Excel API nejen převádí mezi tabulkovými formáty, ale umí také vykreslovat soubory Excel jako obrázky, PDF, HTML, ODS, CSV, CSV, SVG, vyměňovat dokumenty, perfektní výběr WORD a další, 076PT a další 08 v průmyslovém standardu formátů. OTEVŘENO NuGet správce balíčků, vyhledejte Aspose.Cells a nainstalujte. Můžete také použít následující příkaz z konzoly Správce balíčků.

Příkaz konzoly Správce balíčků


PM> Install-Package Aspose.Cells

Ušetřete XLS až GIF v C# online zdarma

Následující příklad ukazuje, jak převést XLS na GIF v C#.

Postupujte podle jednoduchých kroků pro převod XLS na GIF. Nahrajte svůj soubor XLS a poté jej jednoduše uložte jako soubor GIF. Pro čtení XLS i zápis GIF můžete použít plně kvalifikované názvy souborů. Výstupní GIF obsah a formátování bude shodné s původním dokumentem XLS.

Bezplatná aplikace a ukázkový kód pro převod XLS na GIF online
Input file
Select format
  
                  
  
	
 using Aspose.Cells;   
 var workbook = new Workbook("Input.xlsx");
 workbook.Save("Output.pdf");
	        
        
      

Jak převést XLS na GIF přes C#

Potřebujete převést soubory XLS na GIF programově? Vývojáři .NET mohou snadno načíst a převést XLS na GIF v několika řádcích kódu.

 1. Nainstalujte ‘Aspose.Cells for .NET’.
 2. Přidejte odkaz na knihovnu (importujte knihovnu) do svého projektu C#.
 3. Načtěte soubor XLS s instancí sešitu.
 4. Převeďte XLS na GIF voláním metody Workbook.Save.
 5. Získejte výsledek převodu XLS na GIF.

Knihovna C# pro převod XLS na GIF

Existují dvě alternativní možnosti instalace „Aspose.Cells for .NET“ do vašeho systému. Vyberte si prosím ten, který odpovídá vašim potřebám, a postupujte podle pokynů krok za krokem:

 1. Nainstalujte a NuGet Balíček . Vidět Dokumentace
 2. Nainstalujte knihovnu pomocí Konzole správce balíčků v rámci Visual Studio IDE

Požadavky na systém

Před spuštěním ukázkového kódu konverze .NET se ujistěte, že máte následující předpoklady.

 • Microsoft Windows nebo kompatibilní OS s platformami .NET, .NET Core, Windows Azure nebo Mono.
 • Vývojové prostředí jako Microsoft Visual Studio.
 • Přidejte odkaz na Aspose.Cells for .NET DLL ve svém projektu.

XLS Co je formát XLS

Soubory s příponou XLS představují binární formát souboru Excel. Takové soubory mohou být vytvořeny aplikací Excel Microsoft i jinými podobnými tabulkovými programy, jako je OpenOffice Calc nebo Apple Numbers. Soubor uložený aplikací Excel je známý jako Workbook, kde každý sešit může mít jeden nebo více listů. Data se ukládají a zobrazují uživatelům ve formátu tabulky v listu a mohou zahrnovat číselné hodnoty, textová data, vzorce, externí datová připojení, obrázky a grafy. Aplikace jako Microsoft Excel vám umožňují exportovat data sešitu do několika různých formátů včetně PDF, CSV, XLSX, TXT, HTML, XPS a několika dalších. Formát souboru XLS byl nahrazen otevřenějším a strukturovanějším formátem XLSX s vydáním Microsoft Excel 2007. Nejnovější verze stále poskytují podporu pro vytváření a čtení souborů XLS, i když XLSX je nyní první volbou použití.

Více

GIF Co je formát GIF

Formát GIF neboli Graphical Interchange Format je typ vysoce komprimovaného obrázku. Vlastníkem společnosti Unisys, GIF používá kompresní algoritmus LZW, který nesnižuje kvalitu obrazu. Pro každý obrázek GIF obvykle povoluje až 8 bitů na pixel a v celém obrázku je povoleno až 256 barev. Na rozdíl od obrázku JPEG, který dokáže zobrazit až 16 milionů barev a poměrně se dotýká hranic lidského oka. Když se objevil internet, zůstaly GIFy nejlepší volbou, protože vyžadovaly malou šířku pásma a byly kompatibilní s grafikou, která spotřebovává plné barevné plochy. Animovaný GIF kombinuje četné obrázky nebo snímky do jednoho souboru a zobrazuje je v sekvenci za účelem vytvoření animovaného klipu nebo krátkého videa. Omezení barev jsou až 256 pro každý snímek a pravděpodobně budou nejméně vhodná pro reprodukci jiných obrázků a fotografií s barevným přechodem.

Více

Další podporované konverze

Můžete také převést XLS na mnoho dalších formátů souborů, včetně několika níže uvedených.

XLS DO BMP (Bitmapový obrázek)
XLS DO EMF (Vylepšený formát metasouborů)
XLS DO GIF (Grafický výměnný formát)
XLS DO HTML (Hyper Text Markup Language)
XLS MD (Markdown Language)
XLS DO MHTML (Formát archivu webové stránky)
XLS DO ODS (Soubor tabulkového procesoru OpenDocument)
XLS DO PDF (Přenosný formát dokumentu)
XLS DO PNG (Přenosná síťová grafika)
XLS DO SVG (Škálovatelná vektorová grafika)
XLS DO TIFF (Formát tagovaného obrázku)
XLS DO TSV (Hodnoty oddělené tabulátory)
XLS DO TXT (Textový dokument)
XLS DO XLSB (Binární soubor sešitu Excel)
XLS DO XLSM (Soubor tabulky)
XLS DO XLSX (Soubor Excel OOXML)
XLS DO XLT (Microsoft Excel šablona)
XLS DO XLTM (Šablona s podporou maker aplikace Excel)
XLS DO XLTX (Šablona Office OpenXML Excel)
XLS DO XML (Rozšiřitelný značkovací jazyk)
XLS DO XPS (Specifikace papíru XML)
XLS DO JSON (Zápis objektů JavaScript)