PNG JPG BMP TIFF XLSX
Aspose.Cells  for .NET

Vložte CheckBox do Excelu via .NET

Vložte zaškrtávací políčka pomocí Aspose.Cells' API bez jakéhokoli softwaru, jako je Microsoft nebo Open Office, Adobe PDF atd.

Jak vložit CheckBox do souboru aplikace Excel pomocí C#

Abychom vložili CheckBox do souboru aplikace Excel, použijeme

Aspose.Cells for .NET

API, což je funkčně bohatý, výkonný a snadno použitelný nástroj pro manipulaci s dokumenty a rozdělovač API pro platformu C#. OTEVŘENO

NuGet

správce balíčků, vyhledejte Aspose.Cells a nainstalovat. Můžete také použít následující příkaz z konzoly Správce balíčků.

Příkaz


PM> Install-Package Aspose.Cells

Kroky pro vložení CheckBoxu do souboru Excel přes C#

Abyste mohli vyzkoušet následující pracovní postup ve svém vlastním prostředí, potřebujete soubor aspose.cells.dll.

Vytvoření instance objektu Workbook. (nebo->Načtěte soubor XLSX s úplnou cestou.)

  • Vyberte List přes jeho index.
  • Použijte přidat metodu pro vložení CheckBoxu do vybraného listu
  • Uložit sešit ve formátu XLSX.

Požadavky na systém

Aspose.Cells for .NET je podporován na všech hlavních operačních systémech. Jen se ujistěte, že máte následující předpoklady.

  • Microsoft Windows nebo kompatibilní OS s .NET Framework, .NET Core, Mono nebo Xamarin Platforms
  • Vývojové prostředí jako Microsoft Visual Studio
  • Přidejte odkaz na Aspose.Cells for .NET DLL do vašeho projektu – Nainstalujte z NuGet pomocí tlačítka Stáhnout výše
 

Vložit zaškrtávací políčko – C#

 
  • O Aspose.Cells for .NET API

    Aspose.Cells API lze použít k vytváření, úpravám, převodu a vykreslování Microsoft formátů Excelu do různých formátů. Kromě toho jej lze použít pro komplexní vytváření grafů, škálovatelný reporting a spolehlivé výpočty v rámci softwarových aplikací. Aspose.Cells je samostatný API a nevyžaduje žádný software jako Microsoft nebo OpenOffice.