Microsoft® Rozdělení souborů aplikace Excel via .NET

Rozdělte jeden dokument Excel do různých souborů pomocí kódu C# v aplikacích založených na .NET

 

.NET Knihovna Excel je schopen rozdělit dokument Excel do více tabulek v rámci aplikací založených na .NET. Mezi podporované formáty souborů patří XLS, XLSX, XLSB, XLSM, ODS.

Rozdělte dokument Excel do více souborů

Nejjednodušší způsob, jak rozdělit soubory aplikace Excel podle listu, je přístup ke všem listům pomocí Pracovní listy , Iterování přes každý list a volání kopírovat metoda. Nakonec jej uložte do určené cesty.

  • Načtěte soubor Excel s úplnou cestou pomocí Třída sešitu .
  • Iterujte každý list
  • Vytvořte nový objekt třídy Workbook
  • Zkopírujte list přes Metoda kopírování
  • Zavolejte metodu Save() a předejte název souboru (úplnou cestu) s příslušným SaveFormat.
C# Kód pro rozdělení souborů aplikace Excel
 

Rozdělte pracovní list aplikace Excel na panely

Pro rozdělení okna listu na panely poskytuje API Split metoda třídy listu, která poskytuje rozdělené zobrazení listu. Chcete-li odstranit rozdělený pohled, poskytuje API Metoda RemoveSplit . Nakonec jej uložte do určené cesty.

C# Kód pro rozdělení okna Excel Worksheet
C# Kód pro odstranění rozděleného zobrazení