PNG JPG BMP TIFF ODS
Aspose.Cells for .NET

Rozdělit ODS Formáty v C#

Nativní a vysoce výkonný rozbočovač ODS využívající rozhraní API na straně serveru, bez použití jakéhokoli softwaru, jako je Microsoft nebo Open Office, Adobe PDF.

Jak rozdělit soubor ODS pomocí C#

K rozdělení souboru ODS použijeme

Aspose.Cells for .NET

API, což je funkčně bohatý, výkonný a snadno použitelný nástroj pro manipulaci s dokumenty a rozdělovač API pro platformu C#. OTEVŘENO

NuGet

správce balíčků, vyhledejte Aspose.Cells a nainstalovat. Můžete také použít následující příkaz z konzoly Správce balíčků.

Příkaz


PM> Install-Package Aspose.Cells

Kroky pro rozdělení souborů ODS v C#

Základní rozbočovač s

Aspose.Cells for .NET

Rozhraní API lze vytvořit pomocí několika řádků kódu.

 • Načtěte soubor ODS s úplnou cestou pro rozdělení.
 • Iterujte každý list
 • Vytvořte nový objekt třídy Workbook
 • Zkopírujte list přes Metoda kopírování
 • Zavolejte metodu Save() a předejte název souboru (úplnou cestu) a SaveFormat.Ods jako parametr.

Požadavky na systém

Naše API jsou podporována na všech hlavních platformách a operačních systémech. Před spuštěním níže uvedeného kódu se prosím ujistěte, že máte ve svém systému následující předpoklady.

 • Microsoft Windows nebo kompatibilní OS s .NET Framework, .NET Core, Mono nebo Xamarin Platforms
 • Vývojové prostředí jako Microsoft Visual Studio
 • Přidejte odkaz na Aspose.Cells for .NET DLL do vašeho projektu – Nainstalujte z NuGet pomocí tlačítka Stáhnout výše
 

Rozdělit ODS Soubor - C#

 
 • Aspose.Cells API lze použít k vytváření, úpravám, převodu a vykreslování Microsoft formátů Excelu do různých formátů. Kromě toho jej lze použít pro komplexní vytváření grafů, škálovatelný reporting a spolehlivé výpočty v rámci softwarových aplikací. Aspose.Cells je samostatný API a nevyžaduje žádný software jako Microsoft nebo OpenOffice.

  Online živé ukázky ODS Splitter

  Rozdělte dokument ODS právě teď na našem webu Webová stránka živé ukázky . Živé demo má následující výhody

    Není třeba stahovat Aspose API.
    Není třeba psát žádný kód.
    Stačí nahrát svůj soubor ODS a bude okamžitě rozdělen.
    Dostanete odkaz ke stažení.

  ODS Co je formát ODS

  Soubory s příponou ODS představují formát OpenDocument Spreadsheet Document, který může uživatel upravovat. Data jsou uložena v souboru ODF do řádků a sloupců. Je to formát založený na XML a je jedním z několika podtypů v rodině Open Document Formats (ODF). Formát je specifikován jako součást specifikací ODF 1.2 publikovaných a spravovaných OASIS. Řada aplikací na Windows i jiných operačních systémech může otevřít soubory ODS pro úpravy a manipulaci, včetně Microsoft Excel, NeoOffice a LibreOffice. Soubory ODS lze také různými aplikacemi převést do jiných tabulkových formátů, stejně jako XLS, XLSX a dalších.

  Více

  Další podporované formáty rozdělení

  Pomocí C# lze také rozdělit velký soubor na kusy mnoha dalších formátů souborů včetně.

  XLS (Binární formát Excel)
  XLSB (Binární soubor sešitu Excel)
  XLSM (Soubor tabulky)
  XLSX (Soubor Excel OOXML)