PNG JPG BMP TIFF XLSB
Aspose.Cells for .NET

Rozdělit formáty XLSB v C#

Nativní a vysoce výkonný rozbočovač XLSB využívající rozhraní API na straně serveru, bez použití jakéhokoli softwaru, jako je Microsoft nebo Open Office, Adobe PDF.

Jak rozdělit soubor XLSB pomocí C#

K rozdělení souboru XLSB použijeme

Aspose.Cells for .NET

API, což je funkčně bohatý, výkonný a snadno použitelný nástroj pro manipulaci a rozdělování dokumentů API pro platformu C#. OTEVŘENO

NuGet

správce balíčků, vyhledejte Aspose.Cells a nainstalovat. Můžete také použít následující příkaz z konzoly Správce balíčků.

Příkaz


PM> Install-Package Aspose.Cells

Kroky pro rozdělení souborů XLSB v C#

Základní rozbočovač s

Aspose.Cells for .NET

Rozhraní API lze vytvořit pomocí několika řádků kódu.

Načtěte soubor XLSB s úplnou cestou pro rozdělení.

 • Iterujte každý list
 • Vytvořte nový objekt třídy Workbook
 • Zkopírujte list přes Metoda kopírování
 • Zavolejte metodu Save() a předejte název souboru (úplnou cestu) a SaveFormat.Xlsb jako parametr.

Požadavky na systém

Naše API jsou podporována na všech hlavních platformách a operačních systémech. Před spuštěním níže uvedeného kódu se prosím ujistěte, že máte ve svém systému následující předpoklady.

 • Microsoft Windows nebo kompatibilní operační systém s platformami .NET Framework, .NET Core, Mono nebo Xamarin- Vývojové prostředí jako Microsoft Visual Studio- Aspose.Cells for .NET DLL odkazovaná ve vašem projektu – Nainstalujte z NuGet pomocí tlačítka Stáhnout výše
 

Rozdělit soubor XLSB – C#

 
 • Aspose.Cells API lze použít k vytváření, úpravám, převodu a vykreslování formátů aplikace Microsoft Excel do různých formátů. Kromě toho jej lze použít pro komplexní vytváření grafů, škálovatelné výkazy a spolehlivé výpočty v rámci softwarových aplikací. Aspose.Cells je samostatný API a nevyžaduje žádný software jako Microsoft nebo OpenOffice.

  Online živá ukázka XLSB Splitteru

  Rozdělte dokument XLSB právě teď návštěvou našeho Web živé ukázky . Živé demo má následující výhody

    Není třeba stahovat Aspose API.
    Není třeba psát žádný kód.
    Stačí nahrát svůj soubor XLSB a bude okamžitě rozdělen.
    Dostanete odkaz ke stažení.

  XLSB Co je formát XLSB

  Formát souboru XLSB určuje formát binárního souboru aplikace Excel, což je kolekce záznamů a struktur, které určují obsah sešitu aplikace Excel. Obsah může zahrnovat nestrukturované nebo polostrukturované tabulky čísel, text nebo čísla i text, vzorce, externí datová připojení, grafy a obrázky. Na rozdíl od XLSX (který je založen na formátu souboru Open XML), XLSB představuje binární soubor sešitu aplikace Excel. Soubory XLSB lze číst a zapisovat rychleji, což je činí užitečnými pro práci s velkými soubory. XLSB se k ukládání sešitů používá jen zřídka, protože XLSX (a dříve XLS) jsou nejběžnější uživatelsky vybrané formáty souborů pro ukládání sešitů. Lze jej otevřít pomocí sady Microsoft Office 2007 a vyšší.

  Více

  Další podporované formáty rozdělení

  Pomocí C# lze také rozdělit velký soubor na části mnoha dalších formátů souborů, včetně.

  ODS (Soubor tabulkového procesoru OpenDocument)
  XLS (Binární formát Excel)
  XLSM (Soubor tabulky)
  XLSX (Soubor Excel OOXML)